Tuesday, June 17, 2008

Kyausu Village 2


ေနထိုင္တဲ့ လူစာရင္းနဲ့ သူတို့ ေလ်ွာက္လြွာပံုစံကို ျပထားပါတယ္။ က်ြန္ေတာှတို့ ခ်ေပးထားတဲ့ ပစဿစည္းစာရင္းကိုလည္း လက္မွတ္ထိုး ထုတ္ယူေစပါတယ္။

No comments: