Saturday, March 15, 2008

ပုဆိုးတန္းတင္လင္မယား

ပုဆိုးတန္းတင္လင္မယား

က်ြန္ေတာှတို့ ငယ္ငယ္ကတည္းက ယင္းစကားကို ျကားဖူး ဖတ္ဖူးေနခဲ့ေသာှလည္း အေျကာင္းအရာကို တိတိက်က် မသိခဲ့ေပ။ လူပ်ိုေပါက္ အရြယ္ေရာက္လာေတာ့ ရယ္စရာ အျဖစ္ျဖင့္ ညားျပီးတဲ့အခါ ပုဆိုးကို တန္းေပါှ ပစ္တင္ျပီး အိပ္ယာထဲ တန္းဝင္ျကတာကို ပုဆိုးတန္းတင္ လင္မယားလို့ ေခါှတယ္ဆိုျပီး အရြွန္းေဖာက္ျကသည္။ စဉ္းစားျကည့္ေတာ့လည္း အေျဖက တိတိပပ မထြက္လာခဲ့။ ဒါနဲ့ပဲ ဒီစကားကို အတည္လို့ လက္ခံထားခဲ့ရသည္။ တစ္ေန့ ဆရာျကီး ျမေကတု၏ နန္းမူနန္းရာ စာေပါင္းခ်ုပ္ကို ဖတ္ရေတာ့မွ ထိုစကား၏ မူရင္းအနက္နွင့္ သိမ္ေမြ့နက္နဲ လွပပံုကို သိရေတာ့သည္။

ေရွးအခါက ကာလသားမ်ား အရြယ္ေရာက္လာလ်ွင္ ေဆးမင္ေျကာင္ ထိုးျကရသည္။ ယင္းသို့ ထိုးျပီးမွသာ အိမ္ေထာင္ျပုနိုင္သည္။ ယင္းသို့ ထိုးျခင္းကို ေမွာင္ဝင္သည္ဟု ေခါှသည္။ ထိုသို့ မင္ေျကာင္ထိုးသည့္အခ်ိန္၊ ေမွာင္ဝင္ခ်ိန္တြင္ ဝတ္ဆင္ရန္ ခ်စ္သူ မိန္းမပ်ိုေလးက ပုဆိုးတစ္ထည္ ရက္လုပ္ေပးရသည္။ ထို့ေနာက္ ေယာက္်ားေလးသည္ မိမိ၏ ခ်စ္သူအိမ္မွ အျပန္တြင္ မိမိ၏ ပုဆိုးနွင့္ ခ်စ္သူမိန္းခေလး ရက္လုပ္ေပးထားေသာ ပုဆိုးကို လဲလွယ္ဝတ္ဆင္ျပီး မိမိ၏ ပုဆိုးကိုမူ မိန္းကေလးအိမ္ရွိ ဝဲလင္းေဆာင္ ျကိုးတန္းေပါှတြင္ လြွား၍ တင္ထားခဲ့ရသည္။ (ဝဲလင္းေဆာင္ ဆိုသည္မွာ မိန္းမပ်ိုေလးမ်ား ဗိုင္းငင္ခ်ည္ခ်ရာ ေနရာ အေဆာင္ျဖစ္သည္) သို့နွင့္ နံနက္လင္း၍ မိန္းကေလး၏ မိဘမ်ားက တန္းေပါှမွ ပုဆိုးကို ျမင္သည့္အခါ မည္သူ၏ ပုဆိုးျဖစ္ေျကာင္း သမီးျဖစ္သူအား ေမးျမန္းျပီး ၎တို့ သေဘာတူညီသည္ ဆိုပါက ပုဆိုးကို ေလ်ွာှဖြပ္ေခါက္သိမ္း ထားလိုက္ျကသည္။ ထို့ေနာက္ ပုဆိုးကို လူျကီးစံုရာနွင့္ လာေတာင္းလွည့္ပါဟူ၍ အေျကာင္းျကားလိုက္သည္။ ဤသည္ကို ရည္ရြယ္၍ ပုဆိုးတန္းတင္ အျကင္လင္မယား၊ ပုဆိုးတန္းတင္ ေပးစားသည္ ဟူေသာ စကား ေပါှေပါက္လာရျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

အခ်ို့ေသာ ျမန္မာမွု ဓေလ့မ်ား၊ ေရွးစကားမ်ားသည္ သိမ္ေမြ့သလို ခ်စ္စရာလည္း ေကာင္းသည္။ သို့ရာတြင္ ယင္းဓေလ့မ်ား၊ စကားမ်ား၏ ရင္းျမစ္နွင့္ မည္သို့မည္ပံု ျဖစ္တည္လာခဲ့သည္ကို မသိပါက အနက္လြဲသြားနိုင္ေပသည္။ က်ြန္ေတာှတို့ ထင္ထားခဲ့ေသာ အရာနွင့္ ထိုစကား၏ ရင္းျမစ္သည္ မည္မ်ွ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ျကီး ဆန့္က်င္ေနသည္ကို နွိုင္းယွဉ္ျကည့္လ်ွင္ ေတြ့နိုင္ေပသည္။ ပုဆိုးကိုတန္းေပါှ ပစ္တင္ျပီး အိပ္ယာထဲတန္းဝင္သည္ဟု မွတ္ယူထားျခင္းမွ လြတ္ကင္းနိုင္ျကပါေစ။ :)


တံုးေက်ာှမ

တံုးေက်ာှမ(ေျခဆင္း) အကိုတို့ရဲ့ ေမတဿတာ မမတို့က ခ်စ္တာ၊ ေစတနာက ထူးေသာှေျကာင့္ အေဝရာ အမွူးျပုပါလို့ ျမတ္ပရေမကို အပ္ပါသည္။ က်ြန္မ မေသပါဘူးရွင့္ သေဗဿဗသတဿတာကိုရည္။

(ေသနိုင္ပါရိုးလား ေလဘာတီရယ္၊ ေပတရာဆီ ေလ်ွာက္ပါလို့ ျမင္သေလာက္ ျပလိုက္ခ်င္ပါသည္)၂(အေျခလည္းတိုးတယ္၊ အေနလည္းတိုးတယ္)၃မေသဘဲကိုးကြယ္ ေမ်ွာှေတာှမူျကသည္၊ ဪ မမုန္းနဲ့ေနာှ က်ြန္မအတည္၊ ရုပ္ေတာှေတာှလွပါသည္၊ တံုးေက်ာှမ ေလဘာတီ။

(မယ္ရင္မာပါစီ ျမရင္မာပါစီ၊ ေပးေသာစာ ေမးေသာစာ ေရးေပးေသာစာ အရပ္ရပ္က လာျကသည္)၂အင္မတန္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္၊ အလြန္တရာ ေက်းဇူးတင္ပါသည္၊
အမယ္မင္း... မေသလို့ေတြ့ရ ေမ့နိုင္ပါဦးမလား
အတည္အင္မတန္ ေက်းဇူး တင္ပါသည္၊ အလြန္တရာ ေက်းဇူးတင္ပါသည္၊
ဘုရားဂုဏ္ တရားဂုဏ္မွီ၊ ေမာင္ေတာှ့စကားကို က်ြန္မခ်ီ
ေသတဲ့စကားကိုျဖင့္ မျကားခ်င္ဘူးေနာှအတည္
မမုန္းနဲ့ေနာှ က်ြန္မအတည္ ရုပ္ေတာှေတာှလွပါသည္ တံုးေက်ာှမ ေလဘာတီ။

(ေက်းဇူးရွင္မ်ား တဆင့္စကားကို ျကားရျပန္ပါသည္၊ စံုညီယံုျကည္၊ မျမရင္ေလး မာပါစီ၊ ကိုကိုေတြ ဆုေတာင္းရပါသည္၊ စံုညီ ယံုျကည္)၂

နန္းေတာှေရွ့နွင့္ ေတြ့ျပန္ေသာှ ျမို့လံုးေက်ာှေအာင္ ေမးတဲ့အေျကာင္းကို စာစီရေသာှ အလြန္ေကာင္းမေနာှ (တံုးေက်ာှမေရ)၃ ျမရင္ ေလဘာတီေတးေရး။ နန္းေတာှေရွ့ ဆရာတင္
ေတးဆို။ ေလဘာတီ မျမရင္

ေလဘာတီ မျမရင္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ မနာမက်န္း ျဖစ္ရာကေန ျပန္က်န္းမာလာတဲ့အခါ ျပည္သူေတြ ပို့သတဲ့ ေမတဿတာေျကာင့္ သူအခုလို က်န္းမာလာရပါတယ္ဆိုျပီး နန္းေတာှေရွ့ ဆရာတင္က ဒီသီခ်င္းေလးကို ေရးေပးတယ္။ မျမရင္ကလည္း ဂရုဏာသံ ခ်ိုခ်ိုေလးနဲ့ ဆိုလိုက္တာ တိုင္းျပည္ကို ေက်ာှသြားခဲ့တာေပါ့။ သူ့က်ေတာ့လည္း ခ်စ္လိုက္ျကတာေနာှ :)


စာအုပ္အေဟာင္းဆိုင္က ေကာင္မေလးအတြက္

စာအုပ္အေဟာင္းဆိုင္က ေကာင္မေလးအတြက္ မေရးျဖစ္ မိခဲ့ေသာ အမွတ္တရစာ

Read this doc on Scribd: bookseller
စာအုပ္အေဟာင္းဆိုင္က ေကာင္မေလးအတြက္ မေရးျဖစ္ မိခဲ့ေသာ အမွတ္တရစာ သူ့ကို က်ြန္ေတာှ စေတြ့တာ ျမို့ေလး တစ္ျမို့ရဲ့ စာအုပ္ အေဟာင္းဆိုင္ေလး တစ္ခုမွာပါ။ က်ြန္ေတာှဟာ ဒီျမို့ေလးကို အနည္းဆံုး တစ္လတစ္ျကိမ္ ေရာက္ေနက်။ ေရာက္တိ


ဖတ္လို့မရခဲ့ရင္ ဒီေနရာမွာ ေဒါင္းလုဒ္လုပ္ပါ။
Download: pdf : 60Kb: http://www.fileden.com/files/2006/7/23/141322/Documents/bookseller.pdf

Monday, March 10, 2008

Updated Myanmar Blog: March 10, 2008

Updated Myanmar Blog on Myanmar Blog Directory


Magyi Parchuu
http://magyi-parchuu.blogspot.com (Personal Blog)

Mg Phone Myint
http://mgphonemyint.blogspot.com

Missing Myanmar
http://peaceforburma.blogspot.com (General Blog)

Psycho-Legned
http://psycho-legend.blogspot.com

Zaw Ye Naung
http://zawyenaung.blogspot.com

Talki Boy
http://talkii.blogspot.com

Fashionster
http://fashion5ter.blogspot.com

Zin Aung 27
http://www.zinaung27.blogspot.com

Moon Face
http://goldenmoonface.blogspot.com

Myanmar Astrology
http://mmastrology.blogspot.com

Yawet Mon
http://fine-leaves.blogspot.com

Chit Thar Nge
http://chittharnge.blogspot.com

Akk Code
http://akk-code.blogspot.com

Hnit Kuu
http://mylifeevent.blogspot.com

Tun Myo Hlaing
http://tmyohlaing.blogspot.com

Yadanar Cho
http://yadanarcho.blogspot.com

Pauk Pauk Sote
http://paukpauksote.blogspot.com

Nge Nge (NUS)
http://ngengenus.blogspot.com


ဒီတစ္သုတ္က လူေတြမွာလည္း ေတာှေတာှမ်ားမ်ားက က်ြန္ေတာှ ေျပာထားတာေလးေတာင္ မဖတ္ျကဘူးဗ်ာ။ လုပ္ရကိုင္ရတာ ေတာှေတာှ ခက္တယ္။ လင့္ခ္ေတြ ေပးတဲ့အခါ ေဟာဒီ ေဖာမတ္ေလးနဲ့ ေပးေပးျကပါလို့ ေျပာတာ အခါေပါင္း မနည္းေတာ့ပါဘူး။ :(


Blog Name: XXX
Blog Address : http://xxx.blogspot.com
Blog Category : General or Personal or Medical or Porn or Whatever

က်ြန္ေတာှနွင့္ အိပ္မက္မ်ား

မေန့က တနဂဿငေနြဆိုေတာ့ ၁၁နာရီမွ အိပ္ယာထတယ္။ ျပီးေတာ့ ထမင္းစားျပီး ျပန္အိပ္တယ္။ ညေနမွ ထတယ္။ တစ္ပတ္မွာတစ္ရက္ ဒီလို အနားယူရတဲ့ ေန့ေလးဟာ အလြန္ပဲ နွစ္လိုဖြယ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန့မနက္ ထူးဆန္းတဲ့ အိပ္မက္ကို မက္တယ္။ က်ြန္ေတာှက အိပ္မက္ မက္ခဲပါတယ္။ အိပ္မယ္ဆိုျပီး ေခါင္းခ်လိုက္တာနဲ့ အိပ္ေပ်ာှသြားသလို မ်က္စိဖြင့္တာနဲ့ မနက္မိုးလင္းေနတတ္သူပါ။ တစ္ခါတစ္ေလေတာ့ အိပ္မက္ မက္တတ္တယ္။ မက္ျပီဆိုရင္လည္း အရွည္ျကီးေတြမက္တတ္တယ္။

တစ္ခါတုန္းကေတာ့ ထူးဆန္းတယ္။ ၂၀၀၂ေလာက္က ျဖစ္မယ္ ထင္တယ္။ က်ြန္ေတာှက ပိုက္ဆံ ရဝဝေလာက္ပဲ က်န္ေတာ့လို့ ဝိုင္အမ္စီေအ ေရွ့က ဝက္သားတုတ္ထိုး ဆိုင္ေလးမွာ စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ သြားထိုင္ေနခ်ိန္ေပါ့။ ေန့လည္ ၂နာရီေလာက္ျကီး၊ ေနကလည္း ေတာှေတာှပူတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ လမ္းတစ္ဖက္မွာ အဖိုးျကီးတစ္ေယာက္ တုန္တုန္ရီရီနဲ့ ေတာင္ေဝွးေလးေထာက္ျပီး လမ္းေလ်ွာက္ေနတယ္။ စိတ္ထဲမွာ ဘယ္လို ျဖစ္သြားတယ္ မသိဘူး။ အရမ္းကို လွိုက္လွိုက္လွဲလွဲ ျဖစ္လာလို့ အဲဒီအဖြားဆီ အေျပးသြားျပီး ပိုက္ဆံ ၅၀၀ လွူလိုက္တယ္။ ျပီးေတာ့ စိတ္ထဲမွာ ျကည္နူးမွု ျဖစ္လိုက္တာ။

ဒါနဲ့ အဲဒီေန့ည အိပ္ေတာ့ အိပ္မက္တစ္ခုမက္တယ္။ က်ြန္ေတာှက ရထားျကီး တစ္စင္းရဲ့ ေခါင္းမွာ မတ္တပ္ရပ္ေနတယ္။ ျမန္မာျပည္ ေတာင္ဘက္အဖ်ားကေန ေျမာက္ဘက္အဖ်ားအထိ ေလ်ွာက္သြားေနလိုက္တာ လူေတြလည္း အမ်ားျကီးပဲ တက္လာျကတယ္တဲ့။ အဲဒီ ရထား ခရီးစဉ္ျကီးက အျကာျကီးပဲ။ လမ္းမွာ ျမင္ေနရတာေတြက က်ြန္ေတာှ ျမင္ဖူးေနတာေတြ ပါသလို မျမင္ဖူးေသးတဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္ေတြ လူေတြလည္း အမ်ားျကီးပဲ။ ဒီလိုနဲ့ က်ြန္ေတာှ နိုးလာတယ္။ နိုးနိုးခ်င္း က်ြန္ေတာှ့ သူငယ္ခ်င္းက စိုးနိုင္က ၂လံုးထီ ဘာထိုးရမလဲဆိုျပီး လာေမးတယ္။ ရုတ္တရက္ပဲ ေခါင္းထဲမွာ ၇၅ ဆိုတာေလး ေပါှလာတယ္။ သူ့ကို ေျပာေတာ့ ဒီဂဏန္းက ေသတယ္ဆိုလား ဘာလားပဲ ေျပာေသးတယ္။ က်ြန္ေတာှ့ စိတ္ထဲမွာ ေပါက္မယ္ဆိုတာ အရမ္းေသခ်ာျကီးကို သိေနသလိုပဲ။ ဒါနဲ့ ဒီေကာင့္ဆီက ပိုက္ဆံ တစ္ေထာင္ခဏယူျပီး အဲဒါထိုးေပးဆိုျပီး ေျပာလိုက္တယ္။ သူ့ကိုလည္း ဒါထိုး ေပါက္မွာဆိုေတာ့ ဒီေကာင္က အားနာပါးနာနဲ့ ၅ဝဖိုး ထိုးလိုက္တယ္။ ဆိုင္က မျပန္ေတာ့ဘူးလားလို့ ေမးေသးတယ္တဲ့။ အဲဒီအခ်ိန္က က်ြန္ေတာှ ေကအမ္ဒီမွာ Ecommerce တက္ေနတာ။ က်ူရွင္သြားခါနီး ငါ့ကို ေပါက္တာနဲ့ ဖုန္းဆက္ေနာှ ဆိုျပီးေတာင္ ေျပာခဲ့ေသးတယ္။ သင္တန္းခန္းမထဲ ေရာက္တာေတာင္ နာရီဝက္ မျပည့္ေသးဘူး ဖုန္းက ျမည္လာတယ္။ ကိုင္ေတာင္ မကိုင္ဘဲနဲ့ ဆရာမကို ခြင့္တိုင္ျပီး အျမန္ျပန္လာခဲ့တယ္။ ေပါက္တယ္ဗ်ာ တကယ္ကို ဒဲ့။ ဒါနဲ့ တစ္ေထာင္ဖိုးဆိုေတာ့ ရွစ္ေသာင္းရတယ္။ ေပ်ာှလိုက္တာ ဆိုတာ အရမ္းပါပဲ။ လူကလည္း ပိုက္ဆံ ျပတ္ေနတာကိုး။ စိုးနိုင္ရယ္၊ က်ြန္ေတာှရယ္၊ ေအာင္ေက်ာှစိုးရယ္ စားျကေသာက္ျက ေပ်ာှလိုက္ျက ပါးလိုက္ျကေသးတယ္။ ဒါေလးကေတာ့ မွတ္မွတ္ရရပဲ။

ဟိုးတေလာက မက္တဲ့ အိပ္မက္ကလည္း ထူးဆန္းတယ္။ က်ြန္ေတာှ အိပ္ေနရင္းနဲ့ မိုးေပါှေရာက္သြားတာ သတိရလို့ ျကည့္လိုက္ေတာ့ နိုင္ငံ တစ္နိုင္ငံကို ေရာက္ေနတယ္။ အဲဒီနိုင္ငံက ျပင္သစ္လို့ စိတ္ထဲမွာ ထင္ေနတယ္။ ျပင္သစ္ေပမယ့္ အခုေခတ္ ျပင္သစ္လည္း မဟုတ္ဘူး။ အဲဒီက အေဆာက္အအံုျကီး တစ္ခုမွာ က်ြန္ေတာှ ေနရတယ္။ က်ြန္ေတာှ ေနတဲ့ ေနရာက သီးသန့္ဝင္းနဲ့ အက်ယ္ျကီးပဲ။ အဲဒီဝန္းရဲ့ မလွမ္းမကန္းမွာ ကမဿဘာေအး ဘုရားလမ္းဘက္က ကန္ေပါင္လိုပဲ ကန္ေပါင္ျကီး တစ္ခုရွိတယ္။ အဲဒီမွာ က်ြန္ေတာှ လမ္းေလ်ွာက္သြားရင္း ေကာင္မေလး တစ္ေယာက္နဲ့ ေတြ့တယ္။ သူ့ကို က်ြန္ေတာှ အခုမမွတ္မိေပမယ့္ အိပ္မက္ထဲမွာတုန္းကေတာ့ ေတာှေတာှ ရင္းနွီးပါတယ္။ သူနဲ့ က်ြန္ေတာှနဲ့ ညဘက္ လမ္းေလ်ွာက္ျကတယ္။ တခ်ို့ေနရာေတြ ေလ်ွာက္သြားျကည့္ျကတယ္။ သူက က်ြန္ေတာှ့ကို ေဈးတစ္ခုထဲ ေခါှသြားတယ္။ အဲဒီမွာ အဂဿငလိပ္ေခတ္ကလို အဝတ္အစားေတြနဲ့ ျမန္မာေတြ အမ်ားျကီးကို ေတြ့ရတယ္။ သူတို့က ဝမ္းသာအဲလဲ က်ြန္ေတာှ့ကို နွုတ္ဆက္ျကလို့။ ေဈးက သာမန္ေဈးမ်ိုး မဟုတ္ပါဘူး။ အုတ္တိုက္ေတြ တစ္ေယာက္တစ္ခန္းနဲ့ အခိုင္အခန့္ေဈးျကီး။ ဒီလိုနဲ့ တစ္ရက္က်ေတာ့ က်ြန္ေတာှ့ဆီကို ျမန္မာျကီးတစ္ေယာက္ ေရာက္လာျပီး က်ြန္ေတာှနဲ့သိတဲ့ ေကာင္မေလး ဆံုးသြားျပီလို့ ေျပာတယ္။ က်ြန္ေတာှ့ စိတ္ထဲမွာ လစ္ဟာသြားသလို ခံစားေနရတာ တကယ္လိုပဲ။ ဒါနဲ့ က်ြန္ေတာှ လမ္းထြက္ေလ်ွာက္တယ္။ ထူးထူးဆန္းဆန္း အဲဒီေန့က ပတ္ဝန္းက်င္က ညို့ဆိုင္းေနလိုက္တာ။ ေနာက္ထပ္ ထူးဆန္းတာက အဲဒီမွာ က်ြန္ေတာှ ေလ်ွာက္သြားေနတုန္းက ကားေတြ တစ္စီးမွ မေတြ့ရတာပဲ။

တစ္ခါတုန္းက မက္တဲ့ အိပ္မက္ကေတာ့ တစ္မ်ိုးပဲ။ က်ြန္ေတာှက လွိုဏ္ဂူျကီး တစ္ခုထဲမွာ ေရာက္ေနတယ္။ ေဘးမွာ ျမစ္ျကီး ရွိတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာပဲ က်ြန္ေတာှ့ေရွ့မွာ ေလွတစ္စင္း ေပါှလာတယ္။ ေလွေပါှမွာက ဘုန္းျကီးတစ္ပါးရယ္၊ ေနာက္ထပ္ လူနွစ္ေယာက္ရယ္ ပါတယ္။ သူတို့က လိုက္ဖို့ေခါှလို့ က်ြန္ေတာှ လိုက္သြားတယ္။ ေမွာင္ေမွာင္မည္းမည္းေပမယ့္ ျမင္ေနရတယ္။ ဒီလိုနဲ့ က်ြန္ေတာှ တစ္ေနရာကို ေရာက္သြားတယ္။ အဲဒီ ေနရာေရာက္ေတာ့ ဘယ္သူမွ မရွိေတာ့ဘူး။ ေက်ာက္အခန္းျကီး တစ္ခန္းထဲမွာ၊ ေက်ာက္သလြန္ တစ္ခု ရွိတယ္။ ေက်ာက္သလြန္ဆိုတာ အျမင့္ျကီး မဟုတ္ဘူးရယ္။ ေျခရင္း ေခါင္းရင္းမွာ ကနုတ္ေတြဘာေတြနဲ့ ထြင္းထုထားတာ။ ေရြွေရာင္လည္း မဟုတ္ဘူး။ အျပာဘက္ သမ္းေနတဲ့ နို့နွစ္ေရာင္။ အဲဒါရဲ့ေဘးမွာ ဘုရင္ေတြေဆာင္းတဲ့ မကိုဋ္လိုတစ္ခုကို ေတြ့ရတယ္။ မကိုဋ္ဆိုတာ သင္းက်စ္မဟုတ္ဘူး။ သူက ခပ္ခ်ြန္ခ်ြန္ ဦးထုပ္လိုမ်ိုး။ ေဘးမွာ ေရြွေငြ ေက်ာက္သံပတဿတျမားေတြ ရွိတယ္။ က်ြန္ေတာှက အဲဒီ မကိုဋ္ကို ေသခ်ာ ျကည့္ေနမိတာ မွတ္မိတယ္။ ေနာက္ေတာ့ က်ြန္ေတာှ အဲဒီ အခန္းထဲကေန ထြက္လာတယ္။ အိပ္ယာက နိုးသြားတယ္။

ဒီေန့မနက္ျကီး မက္တဲ့ အိပ္မက္ကလည္း တမ်ိုးပဲ။ အခုေလာေလာဆယ္ေတာ့ မေရးခ်င္ေသးဘူး။ တစ္ေန့ေန့မွာေတာ့ ေရးျဖစ္မွာပါ။ ပထမဆံုး အိပ္မက္လို ပိုက္ဆံေလးဘာေလး ရရင္ ေကာင္းမယ္ေနာှ။ ေလာေလာဆယ္ စိတ္လြတ္ကိုယ္လြတ္ ခရီးသြားခ်င္ ေနမိတယ္။ တစ္လေလာက္ေပါ့။

စကားမစပ္ ျမန္မာျပည္မွာ အင္တာနက္ ကြန္နက္ရွင္ေတြ လံုးဝမေကာင္းဘူး။ ဒီနွစ္ရက္ကေတာ့ လံုးဝကို သံုးလို့ မရတာ။ အစဉ္အလာအရဆိုရင္ ျဖတ္ထားတာကလြဲလို့ တျခား ျဖစ္နိုင္စရာ မရွိပါဘူးေလ။ တစ္ေန့လံုး ဘာအလုပ္မွလည္း လုပ္လို့ မရဘူး။ စိတ္ေတြကလည္း ဟိုေရာက္ ဒီေရာက္ရယ္။ ငယ္ငယ္တုန္းက ကေလးေတြ ရန္ျဖစ္တဲ့ အျဖစ္ကို သြားသြားသတိရတယ္။ ျပီးေတာ့ ငွက္ကုလားအုတ္ ေျမျကီးထဲမွာ ေခါင္းဖြက္ျပီး ရန္သူေတြ မျမင္ေအာင္ ပုန္းတယ္ဆိုတဲ့ ပံုျပင္ေလးလည္း ဘာလို့မွန္း မသိဘူး သြားသြား သတိရမိေသးတယ္။ မသိရင္ေတာ့ ရွာဖတ္ျကည့္ေတာ့ဗ်ာ။ ေျပာခ်င္တာကေတာ့ စိတ္ကုန္ေနတယ္ ဆိုတာပါပဲ။ ေနာက္ျပီး သတင္းစာထဲ ပါပါေနတဲ့ အေဆြေတာှခင္ဗ်ား က်ြန္ေတာှတို့ နိုင္ငံမွာ နိုင္ငံေရး အက်ဉ္းသား လံုးဝ မရွိပါဘူးဆိုတဲ့ စကားေလးလည္း တစ္မိနစ္ကို အခါ နွစ္ဆယ္ေလာက္ ေခါင္းထဲ ေရာက္ေရာက္လာေသးတယ္။ က်ြန္ေတာှတို့ သူငယ္ခ်င္း ေနဘုန္းလတ္ျကီးကို ဗီဒီယို အက္ဥပေဒနဲ့ ေထာင္ထဲ ေရာက္ အျပီးမွာ ဪမွန္လိုက္တာ မွန္လိုက္တာလို့လည္း ေရရြတ္ေနမိပါေသးရဲ့ဗ်ာ။


အမွားျပင္ဆင္ခ်က္။ ဒုတိယပိုဒ္မွ အဖိုးျကီး ေနရာတြင္ အဖြားျကီးဟု ေျပာင္းလဲ ဖတ္ရွုေပးပါရန္။ :)


Saturday, March 8, 2008

How to Make Myanmar Blog : Download EbookHOW TO MAKE
MYANMAR BLOG
Step by Step


Download : Here
pdf 7mbဘေလာ့ဂ္ကို ျကားဖူးသူတိုင္း၊ ဘာမွမတတ္သူတိုင္း မည္သူ့အကူအညီမွ မယူဘဲ စနစ္တက် တစ္ဆင့္ခ်င္း ကိုယ္တိုင္ ဖန္တီးနိုင္ေစဖို့ အေျခခံကစျပီး အဆင့္ဆင့္ ရွင္းျပထားတဲ့ အေျခခံ ဘေလာ့ဂ္လုပ္နည္း အီးဘြခ္ ဒီေနရာမွာ အခမဲ့ ရယူနိုင္ပါျပီ။ ဒီစာအုပ္ကို အခမဲ့ ျဖန့္ခ်ိခြင့္၊ ကူးယူခြင့္၊ ပံုနွိပ္ခြင့္၊ ျပင္ဆင္ ျဖည့္စြက္ခြင့္ ျပုပါတယ္။ အခေျကးေငြ တစံုတရာ ရယူျပီး အျမတ္ထုတ္တာမ်ိုးကိုေတာ့ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ တားျမစ္ပါတယ္။ ဒီအထဲက စာသားေတြ ရုပ္ပံုေတြကို ဘယ္ဂ်ာနယ္ မဂဿဂဇင္းမွာမွ ခြင့္ျပုခ်က္ မရွိဘဲ ေဖာှျပခြင့္ မျပုပါဘူး။ ဘာမွမတတ္ေသးတဲ့ သူေတြအတြက္သာ ရည္ရြယ္တာမို့ ျပည့္စံုလံုေလာက္ျခင္းေတာ့ မရွိေသးပါဘူး။ တတ္က်ြမ္းသူေတြက ဒါကို ထပ္မံျဖည့္စြက္ျပီး အဆင့္ျမင့္ ျပုျပင္နည္းစနစ္ေတြပါ ထည့္သြင္းေပးနိုင္ရင္ ပိုေကာင္းမြန္တဲ့ Guide Book တစ္အုပ္ ျဖစ္လာမယ္လို့ ယံုျကည္ပါတယ္။ သင့္ပတ္ဝန္းက်င္မွာ ျမန္မာဘေလာ့ဂ္ ေရးခ်င္သူတစ္ေယာက္ ရွိတဲ့အခါ ဒီစာအုပ္ေလးကို ပရင့္ထုတ္ျပီး လက္ေဆာင္ေပးလိုက္ပါ။ ဒီစာအုပ္နဲ့အတူ ေစတန္ေဂါ့ေလးရဲ့ Making Myanmar Blog စာအုပ္ေလးကိုလည္း ပူးတြဲ ဖတ္ရွုဖို့ အျကံေပးလိုပါတယ္။ ေပ်ာှရြွင္ပါေစ။

ဒီစာအုပ္ေလးေတြကို ျကိုက္နွစ္သက္ရာ ေနရာမွာ အဆင္ေျပသလို တင္နိုင္၊ ျဖန့္ခ်ိနိုင္ပါတယ္။ ခြင့္ျပုခ်က္ ေတာင္းခံစရာ မလိုသလို၊ ဒီဘေလာ့ဂ္ကိုေသာှလည္းေကာင္း၊ ဒီပိုစ့္ကိုေသာှလည္းေကာင္း ညြွန္းဆိုစရာ မလိုပါဘူးခင္ဗ်ာ။


Download: How to Make Myanmar Blog mirror : mediafire pdf 7mb NLS
Download: Making Myanmar Blog pdf 2.5mb Saturn God


ဒီပိုစ့္ေလး တင္အျပီးမွာပဲ ေနာက္ထပ္ ေကာင္းမြန္တဲ့ စာအုပ္ေလး တစ္အုပ္ကို အင္တာနက္မွာ ထပ္မံေတြ့ရပါတယ္။ နိုင္ငံေရးဘက္ အနည္းငယ္ နြယ္ေပမယ့္ နည္းပညာကို အဓိက သိရွိသြားေစနိုင္တာမို့ တလက္စတည္း ျဖန့္ေဝေပးလိုက္ပါတယ္။ နယ္စည္းမျခား ဘေလာ့ဂါမ်ား အဖြဲ့က ျမန္မာဘာသာကို ျပန္ဆို ျပုစုထားတဲ့ စာအုပ္ေလးပါ။
ဒီေနရာမွာ ရယူနိုင္ပါတယ္။
Pdf 3.2 mb

http://www.rsf.org/article.php3?id_article=25344

ဘေလာ့ဂ္ေပါှတင္တိုင္း အလကားယူလို့ ရသလား

ဘေလာ့ဂ္ေပါှတင္တိုင္း အလကားယူလို့ ရသလား


က်ြန္ေတာှ ကိုယ္တိုင္ ျကံုရသလို အျခားသူေတြလည္း ျကံုေနရတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေလး တစ္ခုကို စဉ္းစားျကည့္ရေအာင္။ က်ြန္ေတာှဟာ ဘေလာ့ဂါ ျဖစ္တယ္။ အေပ်ာှ လုပ္ေနတာမ်ိုး မဟုတ္ပါဘူး။ ယံုျကည္ခ်က္ တစ္ခုနဲ့ တစိုက္မတ္မတ္ လုပ္ေနခဲ့တာ ေတာှေတာှ ျကာပါျပီ။ ပိုစ့္တစ္ခုကို ေရးသားတဲ့အခါ ခိုင္မာ မွန္ကန္ေစဖို့ အေထာက္အထားေတြ အမ်ားျကီး ရွာေဖြရပါတယ္။ အင္တာနတ္မွာ ရွာရသလို၊ စာအုပ္ေတြ အမ်ားျကီးလည္း ဖတ္ရတယ္။ စဉ္းစားရတယ္။ တခါတေလ တတ္က်ြမ္းသူ လူပုဂဿဂိုလ္ေတြကို ကိုယ္တိုင္ ေမးျမန္းရတယ္။ ၂၁ရာစု အင္တာနက္နဲ့ နည္းပညာေခတ္မွာ စစ္မွန္တဲ့ ဗဟုသုတေတြ အေျကာင္းအရာေတြကို စာနယ္ဇင္းေတြကမွ ရနိုင္တာ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ သတင္းေထာက္ေတြ ငွားရမ္းေထာက္လွမ္းမွ ရနိုင္ေတာ့တာ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ မီဒီယာဟာ အရမ္းကို က်ယ္ျပန့္လာခဲ့ျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ က်ြန္ေတာှဟာ အေတြ့အျကံုကေန Ethic ေတြ၊ နည္းစနစ္ေတြကို စနစ္တက် မဟုတ္ေတာင္ အေတာှအသင့္ နားလည္လာခဲ့တယ္။ ဖိုရမ္ေတြမွာ ျငင္းျကခုန္ျကတဲ့အထဲ က်ြန္ေတာှ ပါခဲ့ဖူးတယ္။ ဘေလာ့ဂ္ေတြေပါှမွာ အယူအဆ၊ ကိုယ္က်င့္သိကဿခာပိုင္းဆိုင္ရာ တိုက္ပြဲေတြလည္း ျကံုခဲ့ဖူးတယ္။ အလကားေနရင္း အဆဲအဆိုေတြလည္း ခံခဲ့ဖူးတယ္။ မတရား စြပ္စြဲတာလည္း ခံဖူးတယ္။ အယူအဆ မတူလို့ ကဲ့ရဲ့တာလည္း ခံဖူးတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒါေတြဟာ က်ြန္ေတာှ့အတြက္ ေလွခါးထစ္ေတြ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေတြကို ရင္ဆိုင္ေက်ာှျဖတ္လာခဲ့တဲ့ ေနာက္ပိုင္း ေတာှရံုတန္ရံု ကိစဿစေတြကိုလည္း ရင္ဆိုင္နိုင္လာခဲ့တယ္။ ဒါေတြဟာ ေနာင္တေန့ေန့ ျမန္မာျပည္မွာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ျဖစ္ထြန္းလာတဲ့ အခ်ိန္ျကရင္ လူတိုင္း ရင္ဆိုင္ရမယ့္ အေတြ့အျကံုေတြပါ။ က်ြန္ေတာှကေတာ့ ကံေကာင္းစြာ ေစာေစာစီးစီး ရတယ္လို့ ယူဆတယ္။ ျပီးေတာ့ နည္းပညာနဲ့ အရင္းအျမစ္ကို နိုင္ငံတကာမွာ က်ယ္က်ယ္ျပန့္ျပန့္ ဖြင့္ခ်ေနလို့ ျမန္မာျပည္မွာလည္း ဒါမ်ိုး က်င့္သံုးသင့္ေနျပီဆိုျပီး ကိုယ္တတ္နိုင္သမ်ွ တကဿကသိုလ္ေတြ၊ အရင္းအျမစ္ ဌာနေတြမွာ ကိုယ္တတ္နိုင္သေလာက္ ေဟာေျပာ ပို့ခ်ခဲ့တယ္။ တတ္နိုင္သေလာက္လည္း စာေတြ ေရးသားခဲ့တယ္။ ဒီ တစ္နွစ္ နွစ္နွစ္ အတြင္းမွာ ျမန္မာအင္တာနက္ ေလာကမွာ အေျပာင္းအလဲ အျကီးအက်ယ္ ျဖစ္လာပါတယ္။ အသံုးျပုသူေတြရဲ့ ေျပာင္းလဲမွု ျဖစ္ပါတယ္။ ဘေလာ့ဂါေတြ အမ်ားျကီး ထြက္လာတယ္။ ျမန္မာျပည္တဝွန္းလံုးက သတင္းေတြသာမက၊ နိုင္ငံရပ္ျခားက သတင္းေတြကိုပါ ဒီဘေလာ့ဂ္ ေတြကေန ဖတ္ရွုနိုင္လာခဲ့တယ္။ ေနာက္ဆံုး အင္တာနက္ အျမဲသံုးနိုင္ရင္ ဂ်ာနယ္ေတာင္ ဝယ္ဖတ္စရာ မလိုေတာ့မယ့္ အေျခအေနမ်ိုး ျဖစ္လာပါမယ္။ ေနာက္ငါးနွစ္ေလာက္ အတြင္းမွာ အခုပလူပ်ံေအာင္ ထြက္ေနတဲ့ ဂ်ာနယ္ေခတ္ ကုန္သြားပါလိမ့္မယ္။ ေျပာခ်င္တာက ဒီလို စီးပြားေရးဆန္တဲ့ ပရင့္တက္ မီဒီယာကို တိုက္ခိုက္လာတာ ဘေလာ့ဂ္ေတြ ျဖစ္လာတယ္ ဆိုတာပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ အခုေလာေလာဆယ္ အေနအထားမွာေတာ့ ဘေလာ့ဂ္ေတြဟာ ဂ်ာနယ္တခ်ို့ရဲ့ ေခါင္းပံုျဖတ္မွုကို ခံေနျကရတယ္။

ဘေလာ့ဂ္မွာ စာေရးတယ္ဆိုတာ အလကား ျဖန့္ေဝတာ ဟုတ္ေပမယ့္ ကိုယ္က ထုတ္ေဝသူ၊ ကိုယ္ကသာ ျဖန့္ခ်ိေရး၊ ကိုယ္ကသာ ကိုယ္စားလွယ္ပါ။ ဒါေပမယ့္ ဒီအေပါှမွာ ဘာမွ အျမတ္မယူျကဘူး။ ျပီးေတာ့ ဒါဟာ ဉာဏ္ရည္ပစဿစည္း (Intellectual Properties) ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကို ခြင့္ျပုခ်က္ မရရွိဘဲ ယူသံုးတာဟာ ေရးတဲ့သူကို အသံုးခ်တာပါပဲ။ ကိုယ့္ပိုစ့္တစ္ခုကို ကိုယ့္ခြင့္ျပုခ်က္ မရွိဘဲ စီးပြားေရးနဲ့ ပတ္သတ္တဲ့ စာမ်က္နွာေပါှ တင္တယ္ဆိုတာ လုပ္စားတာ၊ သူတစ္ပါး အေပါှမွာ ေခါင္းပံုျဖတ္တာ ပါပဲ။ ဒီလိုမ်ိုး အသံုးျပုခံရလို့ ေက်နပ္ေနစရာ၊ ဝမ္းေျမာက္စရာ မရွိပါဘူး။ အနည္းဆံုးေတာ့ ေရးသားသူကို ခြင့္ေတာင္းရပါမယ္။ ခြင့္ေတာင္းလို့ ဘယ္လိုမွ မျဖစ္နိုင္ရင္၊ အမ်ားသူငါကို အက်ိုးျပုတယ္ဆိုရင္ ေအာက္ေျခမွာ ကြန္မန့္တစ္ခုခု၊ ေတာင္းပန္ခ်က္ တစ္ခုခု ထည့္သြင္းရပါမယ္။ အခုေတာ့ လုပ္ေနျကတာက ဘေလာ့ဂ္က သတင္းေတြ၊ ပိုစ့္ေတြကို ခြင့္ျပုခ်က္ မရွိဘဲ ကိုးကားတယ္၊ တခ်ို့ဆို အပုဒ္လိုက္ ထည့္တယ္။ ေနာက္ဆံုး အရွက္မရွိ နာမည္ေတာင္ သူတို့နာမည္ တပ္ခ်င္ တပ္ဦးမယ္။ ဒါမ်ိုးကို က်ြန္ေတာှ လံုးဝ ကန့္ကြက္ပါတယ္။ အင္တာနက္မွာ စာေရးတာပဲ ဘာမွအေလးထားစရာ မလိုပါဘူးဆိုတဲ့ အေပါက္မ်ိုးကေတာ့ ဆိုးပါတယ္။ အမွန္ကေတာ့ ကိုင္းက်ြန္းမွီ က်ြန္းကိုင္းမွီ ဒီဘေလာ့ဂ္က ဒီရီဆိုစ့္ ရတယ္ဆိုရင္လည္း စာေရးသူကို ေလးစားတဲ့ အေနနဲ့ မွတ္ခ်က္ေလး ျပုေပးသင့္တယ္။ တစ္ပုဒ္လံုးကို ယူသံုးမယ္ဆိုရင္လည္း အီးေမးလ္နဲ့ ျဖစ္ျဖစ္ ခြင့္ျပုခ်က္ ေတာင္းခံသင့္တယ္။ ပရင့္တက္ မီဒီယာေတြက ဒါမ်ိုး လုပ္စားတာေတာ့ မေကာင္းဘူးလို့ ျမင္မိတယ္။ က်ြန္ေတာှကိုယ္တိုင္ ခံစားခဲ့ရဖူးတာပါ။ ဒါေျကာင့္ က်ြန္ေတာှ့ ဘေလာ့ဂ္နဲ့ ပတ္သတ္တဲ့ အေျကာင္းအရာေတြ၊ က်ြန္ေတာှ့ စာေတြ၊ ရုပ္ပံုေတြကို စီးပြားေရး မီဒီယာေတြမွာ သံုးစြဲခြင့္ကို ကန့္သတ္ပစ္လိုက္တယ္။ ဒီလို ကန့္သတ္ျပီးခ်ိန္ေတာင္မွ တစ္ေယာက္က ဖုန္းဆက္လာတယ္။ က်ြန္ေတာှ့ဘေလာ့ဂ္က အေျကာင္းအရာ တစ္ခုနဲ့ ပတ္သတ္ျပီး ေရးခ်င္ပါသတဲ့။ က်ြန္ေတာှ့လင့္ခ္ကို ခရက္ဒစ္ လုပ္မယ္ဆိုျပီး ေျပာခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒါထြက္လာေတာ့ တစ္လံုးတစ္ပါဒမွ ပါမလာခဲ့ဘူး။ သူကိုယ္တိုင္ ရွာေဖြေတြ့ရွိခဲ့သလို ေရးသြားခဲ့တယ္။ က်ြန္ေတာှ့အတြက္က အဲဒီကေန ဘာအက်ိုးအျမတ္မွ မေမ်ွာှကိုးဘူး။ နာမည္လည္း မျကီးခ်င္ဘူး။ လူအခ်င္းခ်င္း၊ ျမန္မာအခ်င္းခ်င္း ေခါင္းပံုျဖတ္တာကိုပဲ မခံခ်င္တာ။

တစ္ခါတုန္းက က်ြန္ေတာှ ျကံုဖူးတယ္။ ဒါနဲ့ က်ြန္ေတာှက ေမးပါတယ္။ တကယ္လို့မ်ား လြန္းထားထားက ဘေလာ့ဂ္တစ္ခုရွိလို့ သူ့ဘေလာ့ဂ္မွာ မဂဿဂဇင္း မပို့ရေသးတဲ့ ဝတဿထုတစ္ပုဒ္ တင္ထားတယ္ ဆိုပါေတာ့။ ဒါကို မဂဿဂဇင္း တစ္ေစာင္က၊ ဂ်ာနယ္တစ္ေစာင္က ယူသံုးမလားဆိုေတာ့ မသံုးပါဘူးတဲ့။ ဒါဆိုရင္ ဘာလို့ က်ြန္ေတာှတို့ ဟာေတြကိုက်ေတာ့ ယူသံုးသလဲဆိုေတာ့ အင္တာနက္မွာေတာင္ အလကား တင္ထားတာမို့ ယူသံုးတာပါတဲ့။ ဒါဟာ လူတန္းစား ခြဲျခား ဆက္ဆံနည္း တစ္မ်ိုးပါပဲ။ က်ြန္ေတာှတို့ အင္တာနက္ေပါှမွာ စာေရးတယ္ဆိုတာ ရည္ရြယ္ခ်က္ ဦးတည္ခ်က္ သက္သက္ရွိတယ္။ ဒီအေပါှမွာ ကာလ ျကာျမင့္လာတာနဲ့ အမ်ွ အေပ်ာှေရးတယ္ ဆိုတာထက္ ေလးနက္တဲ့ ဦးတည္ခ်က္ေတြ ရွိပါတယ္။ ဒါေျကာင့္ က်ြန္ေတာှဟာ ဒီလို အလြဲသံုးစား လုပ္မွုမ်ိုးကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန့္ကြက္ပါတယ္။ လူတိုင္းမွာ အားစိုက္ထုတ္မွု ရွိတယ္။ အဲဒါကို အသိအမွတ္ မျပုခ်င္ေနျကပါ။ ဒါေပမယ့္ လူညြန့္ေတာ့ မခူးျကပါနဲ့လို့ပဲ ေျပာခ်င္တယ္။ ဒီလိုမဟုတ္ဘဲ ကိုယ့္ပုခံုးေပါှတက္ နိုင္ျပီး ကိုယ့္ထက္သာေအာင္ ရပ္နိုင္တဲ့ သူမ်ိုး လုပ္ရပ္မ်ိုး ဆိုရင္ေတာ့ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ျဖစ္ေနမိမွာ အမွန္ပါပဲ။ ျမန္မာအခ်င္းခ်င္း အျမတ္ထုတ္ျခင္း ကင္းရွင္းနိုင္ပါေစ။

Facebook ျကစို့ သူငယ္ခ်င္း

Facebook ျကစို့ သူငယ္ခ်င္း
ေဖ့စ္ဘြခ္ကို 2006ေလာက္ ကတည္းက က်ြန္ေတာှ ဝင္ထားခဲ့တာ ျကာျပီ။ ဒါေပမယ့္ အသံုးမျပုခဲ့ဘူး။ ဆိုရွယ္နတ္ေဝါ့ကင္းေတြ ဒီဘက္နွစ္ေတြ အထူးသျဖင့္ ၂၀၀၄ ခုနွစ္ေလာက္ ကတည္းက အရမ္းေခတ္စား လာခဲ့တာ။ က်ြန္ေတာှ ဘာေတြ သံုးလဲ။ Blog, Advogado, Friendster, Hi5, MySpace, Yahoo360, Twitter, Ning, Bebo အေကာင့္ေတြ လုပ္ထားတာေတာ့ အကုန္လံုးပဲ။ ေဖ့စ္ဘြခ္ကိုေတာ့ သံုးမယ္ သံုးမယ္နဲ့ ျမန္မာျပည္ ကြန္နက္ရွင္ျကီးေျကာင့္ မသံုးျဖစ္ဘဲ ေနေနခဲ့တာ အခု ၂၀၀၈ မွပဲ ေကာင္းေကာင္း စသံုးျဖစ္ေတာ့တယ္။ စသံုးမိတာနဲ့ ေဖ့စ္ဘြခ္ ဘာလို့ ကမဿဘာေက်ာှသြားတယ္ဆိုတာ သိလိုက္ရပါေတာ့တယ္။ တကယ္ကို စြဲသြားတယ္ဗ်ာ။ တစ္ရက္မွာ တစ္ခါ အနည္းဆံုး မဝင္ရရင္ မေနနိုင္ေအာင္ ျဖစ္သြားေတာ့တယ္။ ဒါေျကာင့္ ခင္ဗ်ားတို့လည္း ေခတ္ေနာက္မက်ဘဲ တစ္ကမဿဘာလံုးက လူေတြ ဘာလုပ္ေနသလဲဆိုတာ သိရေအာင္ ျဖန့္ေဝေပးခ်င္ ပါေသးတယ္။

Social Networking Site ေတြရဲ့ မူလအစကိုေတာ့ Sixdegrees.Com ဆိုျပီးေတာ့ အသိအမွတ္ျပုထား ျကပါတယ္။ Sixdegrees.Com ကို ၁၉၉ရခုနွစ္မွာ စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့ျပီး ယူဇာေတြကို ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ ပရိုဖိုင္းေတြ လုပ္ခြင့္ျပုတယ္၊ မိတ္ေဆြေတြရဲ့ လိပ္စာစာရင္းေတြ လုပ္ခြင့္ျပုခဲ့တယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ တစ္ေယာက္နဲ့ တစ္ေယာက္ အဲဒါေတြကို ျကည့္ခြင့္ရေအာင္ လုပ္ေပးခဲ့တယ္။ သူ့အရင္က အဲဒီလိုမ်ိုး ဒါေတြအားလံုးကို ပူးေပါင္းခဲ့သူ မရွိေသးပါဘူး။ ဒါေျကာင့္ Sixdegrees.Com ကို Social Networking ရဲ့အစပထမလို့ သတ္မွတ္ျကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း ၂၀၀၀ ခုနွစ္မွာေတာ့ ဒီကုမဿပဏီဟာ အသံုးျပုသူ သန္းေပါင္းမ်ားစြာကို ရရွိျပီးကာမွ အျခားစီးပြားေရး အခက္အခဲေတြေျကာင့္ ရပ္ဆိုင္းသြားခဲ့ပါေတာ့တယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း သူဟာ အဲဒီေခတ္မွာ အားလံုးရဲ့ ေရွ့ေဆာင္လမ္းျပ ျဖစ္ခဲ့တာကိုေတာ့ ဘယ္သူမွ ျငင္းလို့ မရနိုင္ပါဘူး။ သူ့ရဲ့ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ နည္းပညာ ဖြံ့ျဖိုးလာတာနဲ့အမ်ွ သူ့ရဲ့လမ္းစဉ္အတိုင္းသာမက အျခားေသာ နည္းစနစ္ အသစ္ေတြ ထပ္ထပ္ျဖည့္သြင္းျပီး ေပါင္းစပ္လာလိုက္ျကတာ ယေန့ေခတ္ Facebook၊ Myspace တို့လို အလြန္က်ယ္ျပန့္တဲ့ Network ျကီးတစ္ခုအေနနဲ့ ျဖစ္လာျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုဆိုရင္ ေဖ့စ္ဘြခ္ တစ္ခုတည္းမွာတင္ အသံုးျပုသူေပါင္း သန္းေျခာက္ဆယ္ေက်ာှ ရွိေနပါျပီ။ အဲဒီမွာ တစ္ရက္တင္ျကတဲ့ ဓာတ္ပံုကတင္ ၁၄သန္းေလာက္ ရွိပါတယ္။

ေဖ့ဘြခ္မွာ က်ြန္ေတာှတို့ ဘာေတြ လုပ္ျကသလဲ??။ ၂၀၀၀ ခုနွစ္မ်ားေလာက္က က်ြန္ေတာှဟာ တမာဂူခ်ီဆိုတဲ့ Electronic Pet လ်ွပ္စစ္ အိမ္ေမြးတိရစဿဆာန္ ဂိမ္းကိရိယာေလးကို စကဿငာပူမွာ ေဒါှလာ ၆ဝေလာက္ေပးျပီး ဝယ္ေမြးခဲ့ဖူးတယ္။ က်ြန္ေတာှေမြးတာက ျကက္သားေပါက္ေလးပါ။ သူ့ကို က်ြန္ေတာှ အစာေက်ြးခ်ိန္မွာ အစာေက်ြးရတယ္။ ျပုစုခ်ိန္မွာ ျပုစုရတယ္။ ေရတိုက္ခ်ိန္မွာ ေရတိုက္ရတယ္။ သန့္ရွင္းေရးလုပ္ေပးခ်ိန္မွာ လုပ္ေပးရတယ္။ တခါတေလ မနက္ ေလးနာရီေလာက္ျကီး အစာဆာလို့ အသံထျမည္ပါေသးတယ္။ တခါတေလ ဂရုမစိုက္မိရင္ သူ့ခမ်ာ ေျခနွစ္ေခ်ာင္း ေခါင္းေပါှ ေထာင္ျပီး ပက္လက္လန္ေနရွာတယ္။ ဒီဂိမ္းစက္ကေလးဟာ က်ြန္ေတာှ့အတြက္ အမ်ားျကီး အေဖာှရပါတယ္။ ဘယ္ေနရာသြားသြား သယ္သြားလို့ရတယ္။ ေတာှေတာှေပ်ာှဖို့ ေကာင္းပါတယ္။ အဲဒီလိုပဲ အခုေဖ့စ္ဘြခ္မွာလည္း အေကာင္ေလးေတြ ေမြးလို့ရတယ္။ ကိုယ့္အေကာင္ေလးေတြကို သူမ်ားေတြကို လက္ေဆာင္ေပးလို့ရတယ္။ သူတို့ကို ဂရုစိုက္ရင္ ကိုယ့္မွာ အမွတ္ေတြ တက္လာတယ္။ ေနာက္ျပီး ကိုယ့္ဆီမွာ Slayer,Warewolf, Vampire, Zombie စတဲ့ အေကာင္ေတြကို ေမြးထားလို့ရတယ္။ ဒီအေကာင္ေတြကို ေန့တိုင္း အစာေက်ြးရတယ္။ ကိုယ့္ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ့ တိုက္ခိုက္ေပးရတယ္။ အဲဒီေတာ့မွ သူတို့ဟာ တိုက္ရည္ခိုက္ရည္ ျပည့္ဝလာသလို၊ စြမ္းရည္ေတြလည္း တက္လာတယ္။ တခါတေလေတာ့လည္း ကိုယ့္အေကာင္ေတြ ရွံုးတာေတာ့ ရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ တကယ္ေပ်ာှဖို့ ေကာင္းတယ္။ ကိုယ္သာ က်ြမ္းက်င္မယ္ဆိုရင္ အဲဒီအေပါှမွာ Application ေလးေတြ ဖန္တီးျပီး ပိုက္ဆံရွာလို့ ရနိုင္ပါေသးတယ္။

က်ြန္ေတာှတို့တေတြ ကိုယ္စီကိုယ္စီ အလုပ္ေတြနဲ့ သူငယ္ခ်င္း အရင္းအခ်ာေတြေတာင္ အျပင္မွာ မေတြ့ဆံုျဖစ္ေနျကတာကေန အခုလို အင္တာနက္ ဆိုရွယ္နတ္ေဝါ့ကင္းေတြကေန ေတြ့ဆံုခြင့္ ရျကတာဟာ နဲနဲေတာ့ ေတာှေသးတယ္လို့ ဆိုနိုင္ပါတယ္။ ဒီလိုဆံုျကရာကေန တစ္ေယာက္နဲ့တစ္ေယာက္ အင္တာနက္ ေပါှမွာ စျကေနာက္ျက သတ္ျကပုတ္ျက လုပ္ရတာဟာ ငယ္စဉ္ကေလးဘဝက ေပ်ာှရြွင္ခ်ိန္ေတြကို သတိရေစပါတယ္။ ဒါေျကာင့္ ခင္ဗ်ားတို့လည္း ေဖ့စ္ဘြခ္မွာ အေကာင့္တစ္ခုဖြင့္ျပီး သူငယ္ခ်င္းမ်ားနဲ့ ဆံုရပ္ေလးေတြ ဖန္တီးရင္း ဘဝအေမာေတြ သက္သာနိုင္ေစဖို့ ဖိတ္ေခါှလိုက္ပါတယ္။


Facebook : www.facebook.com
List of Social Networking Sites : Wiki

Thursday, March 6, 2008

Why Zawgyi was awarded 2007 MCPA Excellent Award?

Why Zawgyi was awarded 2007 MCPA Excellent Award?


2007 MCPA Excellent Award ကို ေဇာှဂ်ီျမန္မာစာရိုက္ စနစ္က ရရွိပါတယ္။ ပိုက္ဆံအေနနဲ့ မဟုတ္ေပမယ့္ ဂုဏ္သိကဿခာအားျဖင့္ ရွိတယ္လို့ က်ြန္ေတာှ ယူဆပါတယ္။ ေဇာှဂ်ီကို ဒီပြဲအတြက္ nominate စလုပ္ခဲ့တာ က်ြန္ေတာှပါ။ တကယ္ ရသင့္လို့ ရခဲ့တာလို့လည္း က်ြန္ေတာှ ယံုျကည္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို့လည္း ဆိုတာ က်ြန္ေတာှ ရွင္းျပပါမယ္။ ေဇာှဂ်ီ စထြက္လာကတည္းက က်ြန္ေတာှ သံုးစြဲလာခဲ့တယ္။ ဘေလာ့ဂ္ေတြမွာ ျမန္မာလို ေရးဖို့ရာ အျခားေသာ ယူနီကုဒ္စနစ္ မ်ားစြာနဲ့ စမ္းသပ္ျကည့္ခဲ့ေပမယ့္ ေဇာှဂ်ီလို အဆင္မေျပတာေျကာင့္ ဒါကိုပဲ ဆက္လက္ သံုးစြဲခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ က်ြန္ေတာှတို့ ဘေလာ့ဂါေတြ ဒါနဲ့ အမ်ားျကီး ေရးျပီးကာမွ ပိုက္ဆံနဲ့ ေရာင္းမယ္ဆိုရင္ ဒုကဿခပဲ ဆိုျပီး မူဝါဒကို စံုစမ္းျကည့္တဲ့အခါ စီးပြားျဖစ္ လုပ္ေနျကတဲ့ အရာေတြ အားလံုးထဲမွာ ေဇာှဂ်ီဟာ အျမဲတမ္း အခမဲ့ ေပးသံုးမယ္ ဆိုျပီး ေျကညာခ်က္ ထုတ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ က်ြန္ေတာှကိုယ္တိုင္က ျမန္မာယူနီကုဒ္ေတြ၊ ဘာကုဒ္ေတြ၊ ညာကုဒ္ေတြကို စိတ္ဝင္စား ေလ့လာသူမို့ ေဇာှဂ်ီဟာ ယူနီကုဒ္စနစ္ အျပည့္အဝ မဟုတ္ဘူးဆိုတာ သိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တခ်ိန္တည္းမွာပဲ ေဇာှဂ်ီကေန ေနာင္တခ်ိန္ ျမန္မာယူနီကုဒ္ စစ္စစ္ ျဖစ္လာတဲ့အခါ အလြယ္တကူ ေျပာင္းလဲလို့ ရတယ္ ဆိုတာကို သိလာတဲ့အခါ အဲဒီအတြက္ ပူပန္မွု မရွိေတာ့ပါဘူး။ ဒါေျကာင့္ က်ြန္ေတာှ့ရဲ့ ပေရာဂ်တ္ေတြကို ျမန္မာ၂၊ ျမန္မာ၃ ယူနီကုဒ္ေတြအစား ေဇာှဂ်ီနဲ့သာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တယ္။ ဘေလာ့ဂ္ေတြမွာလည္း ေဇာှဂ်ီနဲ့ပဲ ေရးသားဖို့ အျကံျပုခဲ့တယ္။ အက်ိုးေက်းဇူးကို ေျပာျပပါမယ္။ ၂၀၀၅ ခုနွစ္မွာ အင္တာနက္ေပါှမွာ ျမန္မာစာနဲ့ ေရးသားတဲ့ ဘေလာ့ဂ္ေတြ၊ ဝဘ္ဆိုဒ္ေတြ၊ ရီဆိုစ့္ေတြဆိုတာ လက္ခ်ိုးေရလို့ ရပါတယ္။ အခု နွစ္နွစ္အတြင္းမွာေတာ့ အမ်ားျကီး ျဖစ္လာပါျပီ။ က်ြန္ေတာှတို့ အားလံုးက စံတစ္ခုကို စနစ္တက် လက္ခံက်င့္သံုးဖို့ လိုပါလိမ့္မယ္။ အဲဒါဆို ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာ ဘာေျပာင္းခ်င္ ေျပာင္းခ်င္ ေျပာင္းလို့ လြယ္ကူပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ျပည့္စံုတဲ့ ယူနီကုဒ္စနစ္ကို မေရာက္ေသးလို့ အလုပ္ေတြကို မလုပ္နိုင္ဘူး ရပ္ထားရမယ္ဆိုရင္ က်ြန္ေတာှတို့ ဘာအလုပ္မွ ျဖစ္လာမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အခ်ိန္ေတြပဲ ကုန္သြားမယ္။ အခုေတာ့ ေဇာှဂ်ီေျကာင့္ အင္တာနက္မွာ ျမန္မာလို ရွာေဖြလို့ ရလာျပီ။ အရင္က ပ်င္းစရာေကာင္းတဲ့ ျမန္မာအင္တာနက္ ေလာကျကီးဟာ တဟုန္ထိုး ဖြံ့ျဖိုးလာတယ္။ ေဇာှဂ်ီေျကာင့္ ဂ်ီေတာ့ခ္မွာ ျမန္မာအခ်င္းခ်င္း ျမန္မာလို ေျပာဆိုလို့ ရလာတယ္။ တခ်ို့လည္း ေဇာှဂ်ီစနစ္ဟာ မေကာင္းဘူး ဘာညာေျပာေနေပမယ့္ ဂ်ီေတာ့ခ္ထဲက်ေတာ့ ေဇာှဂ်ီနဲ့ စာရိုက္ရတဲ့ အထိ ျဖစ္လာတယ္။ မိုက္ခရိုေဆာ့ဖ္ဝါဒ္ အထဲမွာ စာရိုက္တဲ့အခါ ေဇာှဂ်ီကိုသာ အသံုးျပုလာျကတယ္။ Search Engine ေတြကအစ ဂရုျပုလာျကပါတယ္။

ေဇာှဂ်ီကို အမည္မေဖာှလိုတဲ့ ပညာရွင္ ငါးဦးက ၂၀၀၅ေလာက္မွာ အျခားသူမ်ားနဲ့ ဖိုက္တင္ပေလးျပီး လုပ္ခဲ့တာပါ။ ေနာက္ပိုင္းလည္း အသံုးျပုသူေတြ ေထာက္ျပတဲ့ အားနည္းခ်က္ေတြကို ျပန္လည္ ျပုျပင္ ျဖည့္စြက္ေပးခဲ့ျပီး အသံုးျပုသူေတြကို ကူညီခဲ့ပါတယ္။ ဒါတင္မက ေဇာှဂ်ီကို ဘယ္သူမဆို ပိုေကာင္းေအာင္ ျပုျပင္နိုင္တယ္ဆိုျပီး Source ေတြကို ခ်ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒါေျကာင့္ ေဇာှဂ်ီဟာ နွစ္နွစ္အတြင္းမွာ တဟုန္ထိုး ေအာင္ျမင္ခဲ့ျပီး အသံုးျပုသူ ယူဇာ အမ်ားအျပားကိုလည္း ဆြဲေဆာင္နိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ေဇာှဂ်ီေျကာင့္ ျမန္မာအင္တာနက္ေလာက အခုအေျခအေန ေရာက္လာတယ္ ဆိုရင္လည္း မမွားပါဘူး။ ေဇာှဂ်ီ ဖန္တီးသူေတြနဲ့ က်ြန္ေတာှဟာ ရင္းနွီးသိက်ြမ္းလို့ ေထာက္ခံတာမ်ိုးေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ သူ့ေျကာင့္ ရလာတဲ့ ရလဒ္ေတြက က်ြန္ေတာှတို့ဆီမွာ သက္ေသအေနနဲ့ ရွိတယ္။ သူတို့ရဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ကိုလည္း က်ြန္ေတာှ သိေနတာမို့ အခုလို ဆုရတာကို ထိုက္တန္တယ္လို့ ဆိုတာပါ။ ေနာင္တခ်ိန္ မိုက္ခရိုေဆာ့ဖ္ကသာ ေဇာှဂ်ီကို Language Pack တစ္ခုအေနနဲ့ သေဘာထားျပီး လက္ခံခဲ့မယ္ဆိုရင္ က်ြန္ေတာှတို့အားလံုး ဝင္းဒိုးစ္ သံုးတာနဲ့ ျမန္မာေဖာင့္ လြယ္လြယ္ကူကူ ရိုက္လို့ရေတာ့မွာပါ။ ေနာက္ဆံုး သတင္းမ်ားအရ ေဇာှဂ်ီအတြက္ မတူညီတဲ့ ေဖာင့္ပံုစံ သံုးခု အသစ္ထုတ္ဖို့ ရွိပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေဇာှဂ်ီနဲ့ သကဿကတေတြ၊ ပါဠိေတြ၊ မြန္စာေတြ၊ ကရင္စာေတြကိုလည္း ရိုက္နိုင္ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္ ခင္ဗ်ား။

Rumor at Shwedagon

Rumor at Shwedagon


ေရြွတိဂံုဘုရားမွာ ယကဿခမယ္ေတာှျကီး ေခါင္းက တစ္ဖက္ကို လွည့္သြားတယ္ဆိုတဲ့ စကားျကားပါတယ္။ အခု အကာအရံေတြ ကာရံထားပါသတဲ့။ မွန္လား မွားလား ေကာလဟာလလား ဆိုတာ က်ြန္ေတာှ မသိပါ။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ေတာ့ Superstitious manner ေတြကို က်ြန္ေတာှ မယံုပါဘူး။ ေဗဒင္ေတြ၊ ေရွ့ျဖစ္ေဟာေတြ၊ သျကဿငန္စာေတြလည္း သိပ္မယံုပါဘူး။ ျဖစ္နိုင္လား မျဖစ္နိုင္လားဆိုတာကို အေျခအေနေတြနဲ့ ယွဉ္တြဲျပီးေတာ့ပဲ လက္ခံပါတယ္။ လသာညေတြမွာ အိနဿဒိယ တဝိုက္က ပင္လယ္ျပင္ျကီးမွာ အစိမ္းေရာင္ေတြ ဝင္းဝင္းေတာှကေနတယ္ဆိုရင္ က်ြန္ေတာှ လက္ခံနိုင္ပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီနား တဝိုက္မွာ ေဖာ့စ္စဖရက္စ္ ေတြ အမ်ားျကီး ရွိေနတာကိုး။ မီးစုန္းေတာက္လို့ လူေတြ အခ်င္းခ်င္း သတ္ျကတယ္ ဆိုတာမ်ိုးဆိုရင္ေတာ့ မယံုျပန္ဘူး။ လက္ေတြ့ မျကံုဘူးေတာ့လည္း လက္ခံရခက္ခဲတယ္။ ဒါေျကာင့္ ေကာလဟာလကို သိေအာင္သာ ေျပာျပတာ ယံုဖို့ မယံုဖို့ မဟုတ္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ ေလာကျကီးမွာ အေကာင္းနဲ့ အဆိုး၊ ဓမဿမနဲ့ အဓမဿမ၊ လူဆိုးနဲ့ လူေကာင္းေတြကို အေလးခ်ိန္ အတင္းအေလ်ွာ့ သဘာဝ တရားျကီးက ထိန္းေက်ာင္း (balance) လုပ္ေပးတတ္တာကိုေတာ့ လက္ခံတာမို့ ထူးျခားတာေတြလည္း ျဖစ္လာနိုင္တယ္လို့ေတာ့ ထင္မိျပန္သား။

Tuesday, March 4, 2008

Air Bagan at Putao

Air Bagan crashed down at Putao

ေဖေဖာှဝါရီလ ၂ဝရက္ေန့က အဲပုဂံ ပူတာအိုမွာ ျဖစ္ပ်က္သြားတဲ့ ပံုေလးလို့ ဆိုပါတယ္။ ကံျကီးလို့ ေလယာဉ္ပ်ံ ေလေပါှ ပ်ံမတက္ခင္ မျဖစ္ခဲ့တယ္။ သတင္းစာနဲ့ ဂ်ာနယ္မ်ားမွာ တရားဝင္ ေျပာျကားသြားတာကေတာ့ ေလယာဉ္ပ်ံ လမ္းေက်ာှသြားရံု သက္သက္လို့ ဖတ္ခဲ့ရပါတယ္။ တကယ့္ အျဖစ္အပ်က္နဲ့ ယွဉ္တြဲ သံုးသပ္နိုင္ေအာင္လို့ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ အီးေမးလ္ကေန ေပးပို့တာေလးကို လက္ဆင့္ကမ္း ေပးလိုက္ပါတယ္။ ေလယာဉ္တစ္စီး ဒီေလာက္အထိ ထက္ပိုင္းက်ိုး သြားရေလာက္ေအာင္ Shearing Force ေတြဘာေတြ မတြက္ခ်က္တာပဲလား။ မနိုင္ဝန္ထမ္းေနတာပဲလား။ ေလယာဉ္ပ်ံကပဲ မေကာင္းတာလား ဆိုတာကေတာ့ နားမလည္နိုင္ေအာင္ပါပဲ။ ေနာက္ပိုင္း ျကည့္က်က္သာ စီးျကပါေတာ့ဗ်ာ။

ဓာတ္ပံု: Email Forward

Monday, March 3, 2008

Full Scholarship Programme to USခြင့္လြွတ္ပါ။ ဒီဗြီပီ က ေျကာှျငာေလးပါ။ ဒီနိုင္ငံမွာ ဘန္းထားလို့ ကူးျပီး ျပန္တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။

Sunday, March 2, 2008

မဟာသျကဿငန္စာ

ျမန္မာသကဿကရာဇ္ ၁၃၆၉-၁၃၇၀ မဟာသျကဿငန္စာမွာပါတဲ့ ေဟာစာေလး တစ္ပိုဒ္ပါ။ ဘယ္ေလာက္ မွန္မမွန္ သိရေအာင္ တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။ ေစာင့္ျကည့္ျကတာေပါ့။ မဟုတ္လို့ကေတာ့ ဒီသျကဿငန္စာ ေနာက္နွစ္ ဆက္ထုတ္ဖို့ မေကာင္းေတာ့ဘူး။

ဤ၁၃၇၀ ျပည့္နွစ္တြင္ လြန္စြာ အက်ိုးျပုေသာ ျမန္မာဟု သတ္မွတ္ထားေသာ ျကာသပေတးအတိ ေသာမျဂိုဟ္ျကီးသည္ မိမိ၏ ကသစ္အိမ္သို့ ဝင္ေရာက္ စံျမန္းသျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံအဖို့ အရာရာ တိုးတက္အံ့။ အရင္းအျမစ္ ျမွုပ္နွံထားသည့္ စီမံကိန္းမ်ား၏ အက်ိုးစီးပြားကို ခံစားျကရအံ့။ ကမဿဘာအလယ္တြင္ တင့္တယ္အံ့။ သာသနာေတာှ ထြန္းကားအံ့။ ကမဿဘာေပါှတြင္ ေနျကတ္ ၂ျကိမ္၊ လျကတ္ ၂ျကိမ္ ရွိရာတြင္ (၁-၈-၂၀၀၈)ရက္ ေနျကတ္ တစ္ျကိမ္သာ အနည္းငယ္ ျမင္ရျပီး ျကြင္းေနျကတ္ ၁ျကိမ္၊ လျကတ္ ၁ျကိမ္တို့ကို မျမင္ရျခင္း၊ ျဂိုဟ္ေနမ်ား ေယဘုယ် ေကာင္းျခင္းေျကာင့္ မင္းနွင့္ ျပည္သူတို့ ျကံတိုင္းေအာင္အံ့။ သဘာဝ သယံဇာတ ပစဿစည္းမ်ား ေျမာက္မ်ားစြာ ထြက္ရွိအံ့။ နိုင္ငံတကာတို့၏ ေလးစားမွုကို ခံစားရအံ့။


Saturday, March 1, 2008

Download Myanmar Precious Literatures

Download Myanmar Precious Literatures


တစ္ရက္က က်ြန္ေတာှ ဝဘ္ဆိုဒ္ေတြေပါှ ေလ်ွာက္သြားရင္း အလြန္ တန္ဖိုးရွိတဲ့ ေနရာေလး တစ္ခုကို ေရာက္သြားတယ္။ အရင္က အဲဒီကို ေရာက္ေနေပမယ့္ အဲဒါေတြ ရွိေနတာ က်ြန္ေတာှ သိပ္သတိမထား မိခဲ့ဘူး။ က်ြန္ေတာှ့အတြက္ေတာ့ ေရြွအိုး ေတြ့သလိုပဲ။ ျမန္မာစာကို တန္ဖိုးထားတဲ့၊ ေရွးေဟာင္း သုေတသနကို စိတ္ဝင္စားတဲ့၊ ျမန္မာသမိုင္းကို ဝါသနာပါတဲ့ သူေတြလည္း အလြန္သေဘာက် လိမ့္မယ္လို့ ထင္မိတာေျကာင့္ ေဝမ်ွေပးခ်င္ ပါေသးတယ္။ ျမန္မာအခ်င္းခ်င္းဆို ေကာှပီရိုက္ေတြ ဘာရိုက္ေတြ သိပ္ေျပာတဲ့ ျမန္မာေတြ နိုင္ငံျခားသားေတြက ဒါမ်ိုးလုပ္ေတာ့ ပါးစပ္ အေဟာင္းသားနဲ့ ေငးေနရံုကလြဲျပီး ဘာတတ္နိုင္မလဲ။ ဒါက ေတာှေသးတယ္။ တခ်ို့ေတြကေတာ့ ဒီလို အဖိုးတန္ စာေပေတြကို အီးဘြခ္လုပ္ ေရာင္းစားခံေနရတာကိုေရာ သိျကရဲ့လားလို့ က်ြန္ေတာှက ခံျပင္းမိေသးတယ္။ ထားပါေတာ့ ေရာင္းစားစား၊ အလကားေပးေပး အင္တာနက္ေပါှမွာ ဒါမ်ိုး Resources ေလးေတြ ရွိတယ္ဆိုတာကိုက ဝမ္းသာစရာပါ။ နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက တစ္ခ်ို့ေသာ ျမန္မာမဂဿဂဇင္းေတြမွာ ပါခဲ့တဲ့ ဆရာဆရာမျကီးေတြရဲ့ အဖိုးတန္ ေဆာင္းပါးေတြ အမ်ားျကီး ရလိုက္လို့ က်ြန္ေတာှကေတာ့ အခုထိေတာင္ ဖတ္လို့ မဆံုးေသးပါဘူး။ ခင္ဗ်ားတို့လည္း အခ်ိန္မီ ဆြဲလိုက္ျကဦးေပါ့ဗ်ာ။ က်ြန္ေတာှက ျပန္တင္ေပးခ်င္ေပမယ့္ သိတဲ့အတိုင္း အလြန္တရာ ေဈးျကီးေပမယ့္ စုတ္ျပတ္တဲ့ အင္တာနက္ေျကာင့္ ရယ္၊ အခ်ိန္မရတာရယ္ေျကာင့္ တင္မေပးနိုင္ေတာ့ဘူး။ ဆြဲလို့မရရင္လည္း လိုခ်င္ရင္ က်ြန္ေတာှ့ဆီ လာယူျကေပါ့။ ဗိုင္းရပ္စ္ကင္းတဲ့ Flash Drive ေလးေတြနဲ့ဆို အိုေကပါတယ္။ :) တစ္ခုပဲဗ်ာ သူမ်ားက ေစတနာနဲ့ လုပ္ေပးထားတာကို ကိုယ္က်ိုးစီးပြားအတြက္ ကိုယ္လုပ္ထားသလိုလို အသံုးမျပုေစခ်င္တာပါပဲ။ အဲဒီဆိုဒ္မွာ ေအာက္မွာ ျပထားတဲ့ စာေစာင္ေတြ ရွိေနတယ္။ မလုပ္တတ္မွာစိုးလို့ ေဒါင္းလုဒ္လုပ္နည္းပါ ျပေပးလိုက္ပါတယ္။


တကဿကသိုလ္ ေမာင္ေမာင္ျကီး
 • ကိနဿနရာ ၉မ်ိုး

ဦးေအာင္ေသာှ
 • ေရွးေဟာင္း ျမန္မာ့ ျမို့ေတာှမ်ား

ဦးျမင့္ေအာင္
 • ေရွးေဟာင္း ျမန္မာ့ ျမို့ေတာှမ်ား

ဦးစိန္ေမာင္ဦး
 • ေရွးေဟာင္း ျမန္မာ့ ျမို့ေတာှမ်ား

ဦးသန္းေဆြ
 • ေရွးေဟာင္း ျမန္မာ့ ျမို့ေတာှမ်ား

ဦးလူေဖဝင္း
 • Aspects of Burmese Culture

တိုက္စိုး
 • ယဉ္ေက်းမွု အထိမ္းအမွတ္မ်ား

ေဇယ်
 • အထက္ျမန္မာျပည္ သိမ္းယူေရး ကုမဿပဏီ လိမိတက္
 • တပ္မေတာှ

သီရိပ်ံခ်ီ ဦးျမ
 • အုတ္ခြက္ ရုပ္ပြားဆင္းတုေတာှမ်ားအေျကာင္း ပတြဲ
 • အုတ္ခြက္ ရုပ္ပြားဆင္းတုေတာှမ်ားအေျကာင္း ဒုတြဲ
 • ပုန္းမျကည္

ေဇာှဂ်ီ
 • Ancient Myanmar Ramayana
 • Exposition of Myanmar Ramayana
 • Flowering
 • Introduction to Myanmar Ramayana
 • A Study of the Rise of the Burmese Novel
 • Ancient Bagan City and Me
 • Buddhist Painting in Bagan
 • Mahayana Painting in Bagan period
 • Nature of Painting in Bagan
 • Padauk
 • Ramayana in Burmese Literature and Arts
 • The Glory of Summer
 • The Sound of Golden Gone
 • The two brothers and Me
 • The Wave
 • Victory Flag
 • Zawgyi's Collected Short Stories

မျကန္
 • Blocking the Ayeyawady River
 • King Mindon's Counselors
 • Myanmar's Long Distance Cannon (2)
 • Myanmar's Long-distance Cannon
 • Organizations That Advocated for Occupation of Upper Burma
 • Prizes of War, 1885
 • The General Condition of the People of British Burma at the time of the Deposition of King Thibaw
 • The Peacock Coins
 • Village administration in Upper Burma during 1886-1887
 • Myanmar Diplomatic Mission to Bengal (AD 1830)
 • On deposition Sayaphe's View
 • Prendergast and Min Hla Gwe Chaung
 • Thapyedan Kan Fortress
 • The reply letter from Prendergast
 • The vicious cycle of the cannon
 • Thibawmin and Shwebo Affair
 • Three letters connected with the Third Anglo - Burmese War
 • Yadanabon Factories
 • Administrative terms of British Period - 2
 • Administrative terms of British Period - 1
 • City of Yangon in Japanese Period
 • Division and District
 • Five kyats for marrige
 • Golden Images of Konbaung Kings
 • Gwe Chaung Fort
 • Hlay thin Atwin Wun and viss of gold
 • Lord Dufferin's visit to Mandalay , 1886
 • Maids of honour in Madras
 • Myanmar and the Indian Press 1886 - 87

ေဒါက္တာသန္းထြန္း
 • Administration of Burma
 • Administration Under King Thalun
 • Administration under King Thalun (1629 - 48)
 • Bagan Restoration
 • History of Burma : AD 1300 - 1400
 • Religion in Burma, AD 1000 - 1300
 • Religious Buildings of Burma, AD 1000 - 1300
 • Social life in Burma, AD 1044 - 1287

ေဒါက္တာရီရီ
 • Primary Study of Myanmar Historical documents 1143 - 81
 • Revenue Reports, Konbaung Period
 • The Administration of the Early Konbaung period
 • 100 years of Myanmar
 • A Rare and little known work on Burma
 • Additional Burmese Historical Sources 1752 - 76
 • Betel Receptacles
 • Life at the Burmese Court under the Konbaung Kings
 • Myanmar: Three Histrical Texts of the Srikhetra Dynasty
 • Thamudriz Min
 • The Problem of the Texts of Historical Account of Royal Campaign
 • The Thrones of the Burmese Kings

ဦးေဖေမာင္တင္
 • Culture accept from Thailand
 • Culture of Language
 • Myazedi Inscription

ဗိုလ္မွူးဘရွင္
 • About Mandalay
 • From early Bama (Myanmar) up to the present Myanmar nation
 • History of Pre - Bagan Myanmar Kingdom
 • Myanmar and Historical Writing
 • Myanmar Armed Forces
 • Wilarama Cemetery
 • Ancient Beikthano City: An Historical View
 • Commander
 • Destruction of Documents About Our Ancient Traditions
 • History of Minbu District, Introduction, 1887 - 1897
 • Myeik or Maryiek
 • Pyu Feudal period
 • The Development of Architecture and Art in the Bagan Period
 • The Pwa Saws of Bagan

ေဒါင္းလုဒ္အညြွန္း

 1. ဒီေနရာကို ပထမဆံုးသြားပါ (Click)
 2. ျပီးရင္ ေဟာဒီစာေျကာင္းပါတဲ့ လင့္(ခ္)ကို နွိပ္ပါ။ (ဒီလင့္ခ္က အျမဲမွတ္ထားလို့ မရတာမို့ ပထမဆံုး လင့္ခ္ကို မေမ့ဖို့ လိုပါမယ္။ (Selective Works on Myanmar History and Culture Full text database of articles.)
 3. အထက္ကလင့္(ခ္)ကို သြားလိုက္ရင္ အခုျပထားတဲ့ စာမ်က္နွာကို ေတြ့ရပါလိမ့္မယ္။အဲဒီမွာ ဘယ္ဘက္အျခမ္းက စာေရးသူေတြကို တစ္ေယာက္ခ်င္း နွိပ္ျပီး သူတို့ေရးထားတဲ့ စာတမ္းေတြကို ကူးယူနိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သာမန္ ကူးယူတာထက္ Download Manager ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္ တစ္ခုခု သံုးျပီး ေဒါင္းလုဒ္ လုပ္တာက ပိုေကာင္းပါတယ္။ ဒီေဆာ့ဖ္ဝဲလ္ ဘယ္မွာ ဘယ္လိုယူရမလဲလို့ေတာ့ လာေမးမေနျကနဲ့ေတာ့ဗ်ာ။ ေပ်ာှရြွင္ပါေစ။ ခင္ဗ်ားတို့ ေတြ့ရင္လည္း ေပးျကပါဦးလို့။

Ref: http://www.lib.washington.edu