Thursday, June 21, 2007

Myanmar's Historical Map

စာအုပ္အညြွန္း

ျမန္မာ့သမိုင္းပံု

ေဒါက္တာသန္းထြန္း
မံုေရြးစာေပ
ပထမျကိမ္၊ ဇူလိုင္ ၂၀၀၄
စာမူခြင့္ျပု ၅/၂၀၀၄ (၁)
အုပ္ေရ ၅၀၀
တန္ဖိုး ၂ဝဝဝက်ပ္

ေက်ာက္ေခတ္မွစေသာ ျမန္မာ့သမိုင္းကို ယခင္က ပံုျပင္မ်ား ဒဏဿဍာရီမ်ားျဖင့္သာ သိခဲ့ရသည္။ ေရွးျမန္မာမ်ား ဝင္ေရာက္ေနထိုင္ပံုကို သမိုင္းဆရာ အခ်င္းခ်င္းလည္း အျငင္းပြားေနျကဆဲ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာအစ ေက်ာက္ဆည္က ဆိုသူမ်ား ရွိသလို ျမန္မာအစ တေကာင္းက ဆိုသူမ်ားလည္း ရွိသည္။ ပံုေတာင္ပံုညာတြင္ ေရွးဦးလူ၏ ပရိုင္းမိတ္ကို ေတြ့ေသာအခါ ျမန္မာအစ ပံုေတာင္ပံုညာကဟူေသာ စကားလည္း ေပါှလာျပန္သည္။ ဆိုရွယ္လစ္ေခတ္က တတိယတန္း ေက်ာင္းသံုး ျမန္မာ့သမိုင္း ပံုျပင္မ်ားဆိုေသာ စာအုပ္တစ္အုပ္ ရွိခဲ့ဖူးသည္။ ထိုစာအုပ္ေလးမွာ အလြန္ေကာင္းသည္။ မူလတန္းအတြက္ ရည္ရြယ္ေသာှလည္း ယေန့အခ်ိန္အထိ ဖတ္၍ မရိုးနိုင္ေသးေပ။ ေရွးေဟာင္းလူတို့ ျမွားဆိပ္ရွာပံု၊ မီးကိုေတြ့ရွိပံု၊ ဗိသဿသနိုးျမို့နွင့္ ရန္ပယ္ေခ်ာင္းအေျကာင္း၊ ေရွးေဟာင္းလူနွင့္ဝက္သား စသည္ျဖင့္ ပံုျပင္ေလးမ်ားပံုစံ ေရးဖြဲ့ထားသည္ကို ေတြ့ရသည္။ ဗိသဿသနိုးျမို့နွင့္ ရန္ပယ္ေခ်ာင္း အေျကာင္းတြင္ ဒဏဿဍာရီကဆိုသလို နတ္စည္ျကီးတီးရံုနွင့္ ေခ်ာင္းေရလ်ွံသြားျခင္းမ်ိုး မဟုတ္ဘဲ ျဖစ္နိုင္ေခ်ရွိေအာင္ ယုတဿတိတန္တန္ ေရးဖြဲ့ထားသည္ကို ေတြ့ရသည္။ ထို့ေျကာင့္ သမိုင္းစာအုပ္သည္ သမိုင္းစာအုပ္နွင့္ တူသည္ဟု ေျပာ၍ရသည္။

ယခုစာအုပ္တြင္ ဆရာျကီးသည္ ျမန္မာ့သမိုင္းကို ရုပ္ပံုသက္ေသ အေထာက္အထား မ်ိုးစံုသံုးျပီး တင္ျပထားသည္။ ပံုျပျမန္မာ့သမိုင္း ပံုစံမ်ိုး ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့သမိုင္း မဟုတ္ေသာှလည္း ပံုျပသမိုင္း စာအုပ္တစ္အုပ္ ထြက္ခဲ့ဖူးသည္။ ဦးနု၏ ရုပ္စံုအေျခခံသမိုင္း စာအုပ္ျဖစ္သည္။ ထိုစာအုပ္သည္ ပထမတြဲသာ ထြက္လာနိုင္ခဲ့သည္။ ထို့ေနာက္တြင္ ဆရာျကီး ေဒါက္တာသန္းထြန္း၏ စာအုပ္သည္ ဒုတိယေပါှလာေသာ စာအုပ္ဟု ဆိုနိုင္သည္။ သို့ရာတြင္ ဦးနု စာအုပ္မွာ ကမဿဘာနွင့္ခ်ီျပီး ေရးထားေသာ စာအုပ္ျဖစ္ျပီး ယခုစာအုပ္ကေတာ့ ျမန္မာ့သမိုင္း သီးသန့္ကိုသာ ရည္ညြွန္းျခင္း ျဖစ္သည္။

စာအုပ္ရဲ့ နိဒါန္းမွာ ဆရာျကီးက ဒီလို ေရးထားပါသည္။
ျမန္မာ့သမိုင္းကို သက္ျကီးစကား သက္ငယ္ျကား မွတ္သားေျပာခဲ့တာျကာျပီ။ ဒါေပမယ့္ အကဿခရာတင္တာ မျကာေသးဘူး။ အဲဒီအခါမွာ သဘာဝယုတဿတိမတန္တာေတြ၊ ပံုျပင္သက္သက္ ေျပာတာေတြ ျဖုတ္ပစ္သင့္ေပမယ့္ မျဖုတ္ဘူး။ ျဖည့္သင့္တာလည္း မျဖည့္ဘူး။ ပံုျပင္နဲ့သမိုင္း ခြဲမရေအာင္ တြဲေနတယ္လို့ပဲ ထားလိုက္ျကတယ္။ စာသင္ေက်ာင္းေတြမွာ ဆရာနဲ့ တပည့္ပါ အျဖစ္အပ်က္အမွန္နဲ့ ပံုျပင္ကို မခြဲတတ္ျကဘူး။ ေရွးအျဖစ္အပ်က္ကို ေျပာျပနိုင္တဲ့ သက္ေသ အေထာက္အထားေတြကို ေျမထဲက တူးေဖာှရရွိနိုင္တယ္။ ေက်ာက္စာ ေမာှကြန္းေတြကို ဖတ္ျပီး ဆက္စပ္လိုက္ရင္ သမိုင္းျဖစ္မယ္။ အေျကာင္းနဲ့ အက်ိုး ဆက္စပ္ျပီး ေဝဖန္ေရးသားမယ္ ဆိုရင္ ျမန္မာ့သမိုင္း အစစ္အမွန္ကို ရမယ္။ ယခုစာအုပ္မွာပါတဲ့ အေျကာင္းေတြဟာ ေရွးရာဇဝင္ေက်ာှ၊ ရာဇဝင္ျကီး၊ မွန္နန္း စတာေတြမွာ ပါတာေတြနဲ့ လံုးဝမပတ္သတ္တဲ့ သမိုင္းတစ္မ်ိုးျဖစ္တယ္။ ငါ့ေျမး ငါ့သားအရြယ္ ေက်ာင္းသားငယ္ေတြ ဖတ္ျကည့္ျပီး အမွားနဲ့ အမွန္ကို ခြဲျခားနိုင္ပါလိမ့္မယ္

စာအုပ္မွာ

1. ဘူမိေဗဒအေျခခံ
2. ပံုေတာင္ပရိုင္းမိတ္
3. နြယ္ေခြလူ
4. အညာသား
5. ေက်ာက္ေခတ္ေဟာင္း
6. ေခတ္ဦးအညာသား
7. ေနွာင္းေခတ္အညာသား
8. ပဒတ္လိုဏ္ေက်ာက္ေရးအနုပညာ
9. ေက်ာက္ေခတ္သစ္
10. ျမန္မာအျကိုသမိုင္း
11. သမိုင္းေခတ္ကို မေရာက္မီ ျကားကာလ
12. ေတာင္ဘက္လူမ်ိုးေတြ
13. ဗိသဿသနိုးျမို့ေဟာင္း
14. စာေရးနည္းပညာ
15. ပ်ူ
16. ရခိုင္ေခတ္ဦး
17. ေခတ္ဦးရာမညေဒသ
18. ျမန္မာေတြ ျမန္မာနိုင္ငံအလယ္ပိုင္းမွာ ေရာက္ရွိေနထိုင္ပံု
19. ျမန္မာတို့ ဗဟိုနိုင္ငံအတြင္း ဝင္ေရာက္ေနထိုင္ျခင္း
20. ေခတ္ဦးျမန္မာျပကဿခဒိန္
21. ျမန္မာနိုင္ငံ၏လူမ်ိုးမ်ား
22. ပုဂံလက္နက္နိုင္ငံေပါှထြန္းျခင္းနွင့္က်ဆံုးျခင္း
23. ပုဂံအနုပညာနွင့္ဗိသုကာပညာ
24. ပုဂံသာသနာ
25. ရွမ္းတို့ဝင္ေရာက္လာျခင္း
26. နိုင္ငံေရးမတည္ျငိမ္ေသာနွစ္ငါးဆယ္

စသည္ျဖင့္ အပိုင္းေတြခြဲျပီး ရွင္းျပထားသည္။ ေခါင္းစဉ္တိုင္းတြင္ သက္ဆိုင္ရာ ပံုေတြ အေျမာက္အမ်ားျဖင့္ ရွင္းလင္းထားတာလည္း ေတြ့ရသည္။ ျမန္မာအစ ေက်ာက္ဆည္ကဟူေသာ အယူအဆနွင့္ ပတ္သတ္ျပီး ပညာရွင္မ်ား အျကီးအက်ယ္ အျငင္းပြားျကသည္ကို မွတ္သားဖူးသည္။ ဆရာျကီးက တေကာင္းကဟူေသာ အယူအဆထက္ ေက်ာက္ဆည္ကဟူေသာ အယူအဆကို ပိုနွစ္သက္ လက္ခံသည္ဟု က်ြန္ေတာှ ထင္မိသည္။ ထိုသို့ ထင္ရာမွာလည္း သမိုင္း သက္ေသ အေထာက္အထား မ်ားစြာေျကာင့္ ျဖစ္နိုင္သည္။ တေကာင္းတြင္ ေရွးေဟာင္းပစဿစည္းမ်ားစြာ ေတြ့သည္ဆိုေသာှလည္း တေကာင္းသည္ ျမန္မာတို့၏ အစဟု ဆရာျကီး မယူဆေခ်။ တေကာင္းတြင္ ပ်ူလူမ်ိုးမ်ား ေနထိုင္ခဲ့ေသာှလည္း ျမန္မာအမ်ိုးသည္ ပ်ူလူမ်ိုး သက္သက္ မဟုတ္ေခ်။ မူလျမန္မာမ်ားသည္ လြန္ခဲ့ေသာ နွစ္ေပါင္း၄၀၀၀ ေလာက္ကစျပီး တရုတ္နိုင္ငံ အေနာက္ေျမာက္ဘက္ ကန္စူေဒသ၊ ေထာင္ျမစ္ဝွမ္းမွာ ေနထိုင္ခဲ့ျကသည္ဟု ဆရာျကီးက ယူဆေျကာင္း ေတြ့ရသည္။

က်ြန္ေတာှ့အေနျဖင့္မူ ဒဏဿဍာရီစကား၊ ယံုျကည္ကိုးကြယ္မွုမ်ားအရ ျဖစ္လာေသာ သမိုင္းထက္ လက္ေတြ့က်ေသာ သမိုင္းကို ပိုျမတ္နိုးသည္။ ဆရာျကီး၏ စာအုပ္တိုင္းသည္ အဖိုးတန္သည္။ ဗဟုသုမ်ားျဖင့္ ျပည့္ေနသည္။ သူ့ဘဝ တေလ်ာက္လံုးတြင္ သမိုင္း သုေတသနကိုသာ ေဇာက္ခ် လုပ္ကိုင္သြားခဲ့ျပီး စစ္မွန္ေသာ သမိုင္းကို ရွာေဖြေပးခဲ့သည္။ က်ြန္ေတာှတို့ေခတ္တြင္ ဆရာျကီးကို အနည္းအက်ဉ္း မွီလိုက္ရျပီး ဆရာျကီး၏ စာအုပ္မ်ား မွတ္တမ္းမ်ား ဖတ္ရွုခြင့္ ရျခင္းမွာ အလြန္ ကုသိုလ္ကံေကာင္းသည္ဟု ဆိုခ်င္သည္။ ဆရာျကီးေျကာင့္ ျမန္မာ့သမိုင္းသည္ ျပန္လည္ ေခါင္းေမာ့လာသည္ဟု ဆိုရမည္ ျဖစ္သည္။ ဆရာျကီးက သူေတြ့ရွိေသာ အရာကို မွန္သည္ဟု ယတိျပတ္မဆို။ သမိုင္းဟူသည္ အသစ္ေတြ့ရွိခ်က္မ်ားေျကာင့္ ေျပာင္းလဲနိုင္သည္။ အသစ္မေတြ့ရွိခင္ ေတြ့ရွိျပီးျဖစ္ေသာ အရာမ်ားအေပါှတြင္ သံုးသပ္ျပီး လက္ခံရမည္ဟု မွတ္သားဖူးသည္။

ယခုစာအုပ္တြင္ ေရွးျမန္မာ့သမိုင္း စာအုပ္မ်ားမွ တမူကြဲထြက္ျပီး လက္ေတြ့က်ေသာ ျမန္မာ့သမိုင္းကို ဖတ္ရွုနိုင္သည္။ သမိုင္းနွင့္ ဆိုင္ေသာ ရုပ္ပံုမ်ားစြာ ပါဝင္ေသာေျကာင့္လည္း ဗဟုသုတ ရရွိသည္။ လူငယ္မ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္သည္ဟု ဆရာျကီး ဆိုေသာှလည္း ထိုစာအုပ္မွာ ေပါ့သြားျခင္းမရွိ ေလးေလးနက္နက္ တိတိက်က် ေရးသားထားသည္ကို ေတြ့ရသည္။ စာမ်က္နွာအားျဖင့္ ၁ဂဝခန့္ရွိျပီး စာရြက္သားကေတာ့ မေကာင္းလွေခ်။ သို့ေသာှလည္း စာအုပ္စင္တြင္ ျမတ္နိုးစြာ တင္ထားရမည့္ စာအုပ္တစ္အုပ္ဟု ယံုျကည္မိပါသည္။

ယွဉ္တြဲဖတ္ရွုသင့္ေသာစာအုပ္မ်ား

ဗိုလ္မွူးခ်ုပ္သန္းထြန္း ျမန္မာ့ဦးစြန္းျမန္မာ့ေမာှကြန္း
ေဒါက္တာသန္းထြန္း ျမန္မာ့သမိုင္းေျမပံုမ်ား
ေဒါက္တာသန္းထြန္း ပ်ူေတြဘယ္ေပ်ာက္သြားသလဲ
ဦးေမာင္ေမာင္တင္ ကုန္းေဘာင္ဆက္ရာဇဝင္ေတာှျကီး ၃တြဲ
ဦးကုလား ရာဇဝင္ေတာှျကီး
ဦးနု ရုပ္စံုအေျခခံသမိုင္း ပတြဲ
ဗိုလ္မွူးဘရွင္ ေရွးဦးျမန္မာတို့ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံတည္ဟန္
ဦးဘသန္း ေက်ာင္းသံုးျမန္မာရာဇဝင္
ေကာင္းကင္ေျမပံုမ်ားကေျပာေသာေရွးေဟာင္းျမန္မာ့ျမို့ေတာှမ်ား ဦးျမင့္ေအာင္
ဟန္လင္းကြင္းဆင္းသုေတသန ဦးျမင့္ေအာင္
တေကာင္းမွအသစ္ေတြ့ရွိမွုပ်ူအေထာက္အထားမ်ား ခ်စ္စံဝင္း
ျမန္မာျမို့ေဟာင္းတေကာင္းရုပ္ပံုလြွာ ခ်စ္စံဝင္း
Report on the Excavation of Beikthano U Aung Thaw
မွန္နန္းရာဇဝင္ ၃တြဲ

No comments: