Saturday, June 23, 2007

Me, Myanmar and Loud-Speaker

က်ြန္ေတာှနွင့္ေလာှစပီကာ

က်ြန္ေတာှသည္ ဗုဒဿဓဘာသာကို နွလံုးသားထဲမွ နွစ္သက္ေသာှလည္း ေလာှစပီကာ ယဉ္ေက်းမွုကိုမွု လံုးဝလံုးဝ လက္ခံလို့ မရပါ။ နိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ ေနခဲ့၍လည္း ျဖစ္မည္ဟု ထင္ေကာင္း ထင္နိုင္ပါသည္။ နိုင္ငံျခားမွာတုန္းက ညအိပ္ခ်ိန္တြင္ မည္သည့္အခန္းကမ်ွ အဝတ္ေလ်ွာှစက္ေတာင္ အသံုးမျပုျကပါ။ လူအားလံုးသည္ တစ္ေန့တာ ပင္ပင္ပန္းပန္း အလုပ္လုပ္ျကရေသာေျကာင့္ အနားယူခ်ိန္တြင္ တိတ္တိတ္ဆိတ္ဆိတ္ နွစ္နွစ္ျခိုက္ျခိုက္ အနားယူလိုျကသည္။ ဆူညံသံ လုပ္သူရွိခဲ့လ်ွင္ ရဲစခန္းကို တိုင္ျကား၍ရသည္။ ထိုသို့ေသာ အက်င့္မ်ားျဖင့္ ထံုမြွန္းခဲ့ဘူးေသာ က်ြန္ေတာှသည္ ျမန္မာျပည္ ျပန္လာေသာအခါ ေလာှစပီကာနွင့္ တိုးပါေတာ့သည္။

ပထမဆံုး ျကံုရတာက နွစ္အိမ္ေက်ာှမွ နတ္ပြဲျဖစ္သည္။ က်ြန္ေတာှ အလုပ္လုပ္သည္မွာ ညပိုင္းျဖစ္သည္။ အိပ္ခ်ိန္မွာ မနက္ေလးနာရီမွ ၁ဝနာရီအတြင္း ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ နတ္ပြဲကား ၅ရက္တိတိ နံနက္ ၆နာရီမွ စကပါသည္။ ဆိုင္းဝိုင္းအျပည့္နွင့္ ျဖစ္သည္။ ပထမဆံုးေန့က ၅နာရီထိုးေလာက္မွ အိပ္ရာဝင္ခဲ့ေသာ က်ြန္ေတာှသည္ ၆နာရီထိုးတြင္ ရုတ္တရက္ ဆိုင္းသံဗံုသံမ်ား ျကားလိုက္ရေသာအခါ အလြန္တရာ ထိတ္လန့္ကာ အိပ္ရာမွ နိုးသြားသည္။ ထို့ေနာက္ နတ္ပြဲမွန္းသိ၍ ဆက္အိပ္ရန္ ျကိုးစားရာ မည္သို့မ်ွ မရေတာ့ပါ။ ထိုသို့ျဖင့္ ၅ရက္တိတိ နတ္ဒဏ္ကို ခံလိုက္ရေသာေျကာင့္ က်ြန္ေတာှသည္ တစ္ေန့တစ္ေန့ ထိုနတ္မ်ားကို ထိုင္၍သာ ဆဲေနမိ ပါေတာ့သည္။

ဒုတိယမွာ အသံမစဲ မဟာကဋဿဌာန္းပြဲ ျဖစ္ပါ၏။ ဘုရားရွင္သည္ ပဋဿဌာန္းတရားေတာှကို ဆင္ျခင္ေတာှမူေသာ အခါမွ ေရာင္ျခည္ေတာှသည္ စျကဝဠာသို့တိုင္ေအာင္ ျပန့္ထြက္လာခဲ့ေျကာင္း က်ြန္ေတာှ မွတ္သားခဲ့ဖူးသည္။ က်ြန္ေတာှ့အခန္းမွာ ထိုပဋဿဌာန္းရြတ္ဖတ္ရာ ေနရာနွင့္ သိပ္မေဝးလွပါ။ တရားက်င့္လိုေသာသူသည္ တရားရွိရာသို့ သြားရမည္။ စာသင္လိုသူသည္ စာသင္ခန္းသို့ သြားရမည္။ ကားစီးလိုသူသည္ ကားဂိတ္သို့ သြားရမည္။ ေလာေလာဆယ္တြင္ က်ြန္ေတာှ့မွာ တရားနာရန္ ဆနဿဒ မရွိပါ။ က်ြန္ေတာှ နွစ္ျခိုက္စြာ အိပ္လိုလွပါသည္။ သို့ေသာှ ထိုအသံသည္ က်ြန္ေတာှ့နားထဲသို့ က်ြန္ေတာှ လက္မခံခ်င္ဘဲ အတင္းဝင္ေနသည္။ က်ြန္ေတာှ ကဲ့သို့ပင္ အနားယူခ်င္သူမ်ားလည္း ရွိေနေပဦးမည္။ တရားေတာှကို အဘယ္ေျကာင့္ အသံခ်ဲ့စက္ ေလာှစပီကာတို့ျဖင့္ ရြတ္ဖတ္ရပါသနည္း။ ျကားနာမိလို့ ဒီတရားအေပါှမွာ သက္ဝင္မွု ျဖစ္လာလ်ွင္ အက်ိုးကုသိုလ္ ရနိုင္ေျကာင္း၊ နတ္ေကာင္းနတ္ျမတ္ မ်ားကလည္း နွစ္ျခိုက္ေျကာင္း က်ြန္ေတာှသိပါသည္။ သို့ေသာှ က်ြန္ေတာှ တရားမနာလိုေသးပါ။ က်ြန္ေတာှ မနာလိုေသးေသာ တရားကို က်ြန္ေတာှ့အား အတင္းဖြင့္ျပေနျခင္းမွာ က်ြန္ေတာှ၏ လြတ္လပ္ခြင့္ကို ထိပါးျခင္းပင္ ျဖစ္သည္ဟု ထင္ျမင္မိသည္။ တစ္ခါက က်ြန္ေတာှ တိဘက္ လာမားျကီးမ်ား၏ တရားဌာနကို ေရာက္သြားသည္။ သူတို့လည္း တရားေတြ ရြတ္ျကသည္။ သို့ရာတြင္ ေတာထဲေတာင္ထဲ ကိုယ့္ေက်ာင္းအတြင္းမွာသာ ရြတ္ျကျခင္း ျဖစ္သည္။ ျကည္နူးဖြယ္ရာပင္ ျဖစ္သည္။ က်ြန္ေတာှသည္ အမ်ားအျမင္တြင္ တိတဿထိ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္မည္။ သို့ေသာှ ေအးခ်မ္းေသာ တရားဓမဿမအသံကို ျကည္နူးစြာ ခံစားရမည့္အစား ေလာှစပီကာ တရားသံကို ေန့ညမျပတ္ ခံစားရေသာအခါ က်ြန္ေတာှ့စိတ္သည္ ေဒါသေမာဟ မာန္မာနမ်ားသာ ပို၍ပို၍ တိုးလာေတာ့သည္။ တစ္ေန့ေန့တြင္ေတာ့ ထိုေလာှစပီကာ အသံမစဲအစား တိုးတိတ္ျငင္သာစြာ ရြတ္ဖတ္ေနေသာ ပဋဿဌာန္းတရားေတာှျမတ္ကို ျကည္နူးစြာ နာျကားခြင့္ ရပါေစဟု ဆုေတာင္းေနမိ ပါေတာ့သည္။

တတိယအသံမွာ အလွူခံမဏဿဍာပ္မွ ျဖစ္သည္။ ျဖတ္သြားသမ်ွ ကားတိုင္းကို အလွူခံသည္။ လွူေသာအခါ ဆုေတြေပးမည္။ သူမ်ားဆိုင္က အလွူခံဌာနအတြက္ မုန့္ေတြလာလွူေသာအခါ ထိုဆိုင္ကို ခ်ီးမြန္းခန္း ဖြင့္ျခင္းမ်ားလည္း ပါသည္။ ဇာတ္နိပါတ္ေတာှေတြကိုလည္း ဆြဲကာငင္ကာ ေဟာေျပာေနေသးသည္။ က်ြန္ေတာှသည္ ေအာှကာေအာှကာ ငိုပစ္ခ်င္ေတာ့သည္။

အဖ္အမ္အိုင္ ဥယ်ာဉ္ထဲက သစ္ခြဥယ်ာဉ္ထဲတြင္သာဆိုလ်ွင္ ဒါမ်ိုးေတြ ျကံုရမွာ မဟုတ္ဟု ေတြးမိသည္။ ထိုေနရာတြင္သာ အိမ္ေလး တစ္လံုးေလာက္ ရွိလိုက္လ်ွင္ က်ြန္ေတာှ့မွာလည္း အလကားေနရင္း အကုသိုလ္ေတြ တိုးလာမည္ မဟုတ္ေတာ့။ သို့ေသာှ ထိုအိမ္ဝယ္နိုင္ဖို့ ေငြအင္အားဆိုတာ အိပ္မက္မွာပင္ မရွိ။ ထို့ေျကာင့္ လူသည္ ပိုက္ဆံမရွိေသာအခါ အကုသိုလ္တရား ပိုပို တိုးပြားလာေလသလားဟုပင္ သံသယ ျဖစ္လာပါေတာ့သည္။ ေလာှစပီကာသံမ်ား ဆိတ္သုဉ္းပါေစ။

No comments: