Thursday, June 28, 2007

Discovery of India

စာအုပ္အညြွန္း

အိနဿဒိယကိုရွာေဖြေတြ့ရွိျခင္း

သန္းစိုးနိုင္
ခ်မ္းေျမ့ရတနာစာအုပ္တိုက္
စာမူခြင့္ျပု ၄၀၀၈၈၉၀၅၀၈
ပထမအျကိမ္၊ မတ္လ ၂၀၀၆
အုပ္ေရ ၅၀၀
တန္ဖိုး ၂ဝဝဝက်ပ္

အိနဿဒိယ၏ ေခါင္းေဆာင္ျကီး ဂ်ဝါဟလာေနရူး၏ Discovery of India ဆိုေသာစာအုပ္ကို သန္းစိုးနိုင္က ဘာသာျပန္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုစာအုပ္မွာ ေနရူး ေဒရာဒန္ ေထာင္ထဲတြင္ ေရးသားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤစာအုပ္သည္ ခ်စ္သမီးသို့ ေပးစာမ်ားနွင့္ The Glimpses of World History ဆိုေသာ ကမဿဘာ့အေျကာင္း တေစ့တေစာင္း (ပါရဂူဘာသာျပန္) ဆိုသည့္စာအုပ္၏ အဆက္ဟုလည္း ဆိုနိုင္သည္။ သူ၏ သမီးကို ကမဿဘာျကီးအေျကာင္း၊ အိနဿဒိယအေျကာင္း ေျပာျပေသာ ပံုစံျဖင့္ ေရးသားထားသည္။ အဓိကအားျဖင့္ အိနဿဒိယ၏ သမိုင္းေျကာင္းကို ရွင္းျပထားျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ဤစာအုပ္ကို ေနရူးသည္ ဘဂဿငလီဘာသာနွင့္ မဟုတ္ဘဲ အဂဿငလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေရးသားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

စာအုပ္၏ ပထမပိုင္းမွာ ေနရူး၏ ေတာှလွန္ေရး လွုပ္ရွားမွုမ်ားအေျကာင္း၊ အယူအဆမ်ားအေျကာင္း၊ အျခားနိုင္ငံမ်ားအေျကာင္း မ်ားသည္။ ထိုအပိုင္းတြင္ ေနရူး၏ အဇဿဈတဿတအတြင္း ျဖစ္ေနေသာ စိတ္ခံစားမွုမ်ားကို ေတြ့နိုင္သည္။ မိသားစုနွင့္ ခြဲခြာေနခ်ိန္ ျကာေသာေျကာင့္ လြမ္းဆြတ္မွုမ်ားကိုလည္း ေတြ့နိုင္သည္။ ထိုကာလတြင္ သူ၏ဇနီးသည္ ဆံုးပါးသြားသည္။ ထို့ေနာက္တြင္ေတာ့ စာသည္ သြက္လာသည္။ မိမိ၏ ခံစားခ်က္မ်ားကို အိနဿဒိယဘက္သို့ လွည့္လိုက္သည္။ အခန္းသံုးမွစကာ ေနရူး၏ ပညာျကီးမားမွုကို ေတြ့ရေတာ့သည္။

ေနရူးသည္ အိနဿဒိယကို လြတ္လပ္ေရးရေအာင္ ျကိုးပမ္းေပးရာတြင္ အေရးပါေသာ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး ျဖစ္သည္။ သူသည္ နိုင္ငံေရးသမား တစ္ဦးပင္ ျဖစ္သည္။ သို့ရာတြင္ သူ၏ အျမင္သည္ က်ယ္ျပန့္လြန္းလွသည္။ သူသည္ လြတ္လပ္ေရးနွင့္ နိုင္ငံေရးသည္သာ နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံ၏ အေရးျကီးေသာ အရာဟု မယူဆေခ်။ ေတာှလွန္ေရးသမား ဘဝအျဖစ္နွင့္ပင္ နိုင္ငံလြတ္လပ္ေရး ရျပီးလ်ွင္ လိုအပ္လာမည့္ အရာမ်ားကို ျမင္သည္။ ထို့ေျကာင့္ သူသည္ ဤစာအုပ္ကို သမီးထံသို့ ေရးစာမ်ား အသြင္ျဖင့္ ထုတ္ေဝခဲ့သည္။ ေနရူးသည္ အိနဿဒိယ၏ ယဉ္ေက်းမွု ဇစ္ျမစ္ကို ေနာေက်ေအာင္ သိသည္။ က်မ္းစာမ်ား၊ ဥပနိသ်ွဒ္မ်ားကို က်ြမ္းက်င္လိမဿမာသည္။ ဘာသာေရးတြင္ အစြဲအလမ္းမျကီးဘဲ ေဝဖန္ခ်င့္ခ်ိန္နိုင္စြမ္း ရွိသည္။ အျခားေသာ ဘာသာဝင္မ်ားကိုလည္း မနွိမ့္ခ်။ ဟိနဿဒူဝါဒနွင့္ ေဝဒက်မ္းဂန္မ်ားကို တန္ဖိုးထား ေလးစားသည္။ ထိုအရာမ်ားကို စိပ္ပိုင္းေဝဖန္ျပသည္။ အိနဿဒိယ၏ ယဉ္ေက်းမွု ေနာက္ခံသမိုင္းေက်ာင္းကို လူနားလြယ္ေအာင္ ရွင္းျပသည္။ အျခားေသာ နိုင္ငံမ်ားမွ အိနဿဒိယကို ျမင္ေသာ အျမင္ကို ဆန္းစစ္သည္။ ဗုဒဿဓနွင့္ ဗုဒဿဓဘာသာတရားေတာှကို သူအလြန္ေလးစား ျမတ္နိုးေျကာင္းကိုလည္း ေတြ့ရသည္။ နိုင္ငံေရး လူမွုေရးနွင့္ ဆက္နြယ္ျပီး ပတ္ဝန္းက်င္ နိုင္ငံမ်ားနွင့္ ဆက္ဆံျကပံုကိုလည္း ရွင္းျပထားသည္။ က်မ္းဂန္မ်ားမွ အဆံုးအမမ်ားကို လက္ရွိ အျဖစ္အပ်က္မ်ားနွင့္ ဆက္စပ္ျပီး ရွင္းျပထားသည္။

က်ြန္ေတာှသည္ ေနရူး၏ စာမ်ားကို ဖတ္ရင္းဖတ္ရင္း သူ့ကို ပို၍ပို၍ ေလးစားလာမိသည္။ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ေတာှေသာ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ဟု ယံုျကည္လာမိသည္။ ျမန္မာျပည္နွင့္ အိနဿဒိယျပည္သည္ လြတ္လပ္ေရး ျကိုးပမ္းရာတြင္ တခ်ိန္တည္းလိုလို ျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္ေရး ရေတာ့လည္း တခ်ိန္တည္းလိုလိုပင္ ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္ကတည္းက သူ၏ ေခါင္းထဲတြင္ ေနာင္နွစ္ေပါင္း ၁၀၀၊ ၂ဝဝအတြက္ စဉ္းစားေနခဲ့ျပီ။ နိုင္ငံတြင္ လြတ္လပ္ေရး ရေသာှလည္း စာရိတဿတ၊ ပညာ၊ ယဉ္ေက်းမွု၊ ဘာသာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ညီညြတ္ေရး မရွိလ်ွင္ ဘာမွမထူးဆိုတာ သူသိသည္။ သူသိသလို ျပည္သူလူထုကို ရွင္းျပတတ္သည္။ ပညာေပးသည္။ ျမန္မာ့နိုင္ငံေရး ျကိုးပမ္းမွု ေခါင္းေဆာင္မ်ားတြင္ ေနရူးလို ပုဂဿဂိုလ္မ်ိုးကို က်ြန္ေတာှ မေတြ့ရွိခဲ့။ အားလံုးက နိုင္ငံေရးတြင္ ေတာှလွန္ေရး တစ္ခုတည္းကိုသာ ဦးတည္ေနျကသည္။ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ ေရးေသာစာသည္ အဖိုးတန္ အက်ိုးရွိလ်ွင္ လိုက္နာမည့္သူ အမ်ားျကီး ျဖစ္သည္။ ဦးနုသည္ လူငယ္မ်ားအတြက္ ရုပ္စံုသမိုင္းဆိုေသာ စာအုပ္တစ္အုပ္ ေရးခဲ့သည္။ သို့ေသာှ တစ္အုပ္နွင့္ပင္ ရပ္သြားခဲ့သည္။ ဘာသာေရး စာအုပ္မ်ားေရးေသာှလည္း သူ့အျမင္မ်ားသာ မ်ားသည္။ အတဿထုပဿပတဿတိဆန္ဆန္ တာေတစေနသားကို ေရးသည္။ မိမိေကာင္းကြက္မ်ားသာ မ်ားသည္။ က်ြန္ေတာှသည္ ေနရူးလို ေခါင္းေဆာင္မ်ိုးကို အလြန္သေဘာက်သည္။ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အေနျဖင့္ ထိုအရာမ်ားကို သိေကာင္း သိေပလိမ့္မည္။ သို့ရာတြင္ အမ်ားအက်ိုးရွိေအာင္ ေရးသားေျပာျပဖို့လည္း လိုအပ္သည္ဟု က်ြန္ေတာှထင္သည္။ သူသည္ စာေပ၊ ယဉ္ေက်းမွု၊ ဘာသာေရး၊ အနုပညာ ဘက္ေပါင္းစံုလိုလိုတြင္ နွံ့စပ္သလို သူသိသမ်ွကိုလည္း ေရးသား ေဝငွသြားခဲ့သည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ သူေရးခဲ့ေသာ ဤစာအုပ္သည္ ကမဿဘာေက်ာှေနျပီျဖစ္သည္။ အိနဿဒိယအေျကာင္း ေလ့လာမည္ဆိုလ်ွင္ ဤစာအုပ္ကိုလည္း မျဖစ္မေန ေလ့လာျကရသည္။

ေနရူး၏ အေရးအသားသည္ ရွင္းလင္း ျပတ္သားသည္။ မူရင္းစာအုပ္တြင္လည္း အိနဿဒိယနိုင္ငံသားမ်ား သံုးစြဲေလ့ရွိေသာ ခက္ခဲသည့္ အဂဿငလိပ္ အသံုးအနွုန္းမ်ားကို သံုးစြဲမထား။ သန္းစိုးနိုင္ ဘာသာျပန္ ထားသည္ကလည္း ေျပျပစ္ ထိမိသည္။ ဖတ္လိုက္သည္နွင့္ ဦးေနွာက္ထဲကို တန္းဝင္သြားသည္။ အိနဿဒိယနွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ယဉ္ေက်းမွု ကူးလူးျခင္း မ်ားစြာ ရွိခဲ့သည္။ ျမန္မာ့ယဉ္ေက်းမွုတြင္ အိနဿဒိယဟန္မ်ား အမ်ားအျပား လြွမ္းမိုးခဲ့ဖူးသည္။ ျမန္မာ့ ဘာသာေရးတြင္ အိနဿဒိယ၏ ကိုးကြယ္ယံုျကည္မွုမ်ား မ်ားစြာ ပတ္သတ္ ဆက္နြယ္ေနေသးသည္။ ဤစာအုပ္တြင္ အိနဿဒိယကို ေတြ့နိုင္သည္။ ေနရူးကို ေတြ့နိုင္သည္။ ဤစာအုပ္ ဖတ္ျပီးလ်ွင္ ေနရူး၏ အျခားစာအုပ္မ်ားကိုပါ ရွာေဖြဖတ္ရွုခ်င္ လာလိမ့္မည္။


ဘာသာျပန္ျပီးေသာ ေနရူး၏ စာအုပ္မ်ား

ခ်စ္သမီးသို့ေပးစာမ်ား ပါရဂူ
ကမဿဘာ့အေျကာင္းတေစ့တေစာင္း ပါရဂူ

No comments: