Wednesday, June 20, 2007

ပြင့္ေတာှမူမည့္ ျမတ္စြာဗုဒဿဓေမတဿတယ်

စာအုပ္အညြွန္း

ပြင့္ေတာှမူမည့္ ျမတ္စြာဗုဒဿဓေမတဿတယ်
ဦးေအာင္မြန္
ျမတ္ဆုမြန္စာေပ
အုပ္ေရ ၁၀၀၀
စာမူခြင့္ျပု ၃၂၀၀၅၁၀၅၀၁
တန္ဖိုး ၁၀၀၀၀ က်ပ္

ဘဒဿဒကမဿဘာတြင္ ပြင့္ေတာှမူမည့္ ေနာက္ဆံုးေသာ ေမတဿတယ် ဘုရားရွင္အေျကာင္း စံုစံုလင္လင္ သုေတသန ျပုထားေသာ စာအုပ္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္တြင္ အဆိုပါ ဘုရားရွင္နွင့္ ပတ္သတ္၍ ေလ့လာလိုလ်ွင္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ စာအုပ္အနည္းအက်ဉ္းသာ ရွိသည္။ ထို့ေျကာင့္ စာေရးသူသည္ ေထရဝါဒ ပိဋကတ္စာေပမ်ား၊ အထကထာမ်ား၊ အနဂတံဝင္က်မ္းမ်ား၊ ရာဇဝင္၊ သမိုင္း၊ ေက်ာက္စာမ်ား၊ မဟာယာန ဗုဒဿဓဘာသာ က်မ္းဂန္မ်ားကို ေလ့လာျပီး ျပုစုခဲ့ေျကာင္း ေဖာှျပထားသည္။

ေထရဝါဒ ဗုဒဿဓဘာသာတြင္ ဗုဒဿဓဘုရားရွင္နွင့္ ေဗာဓိသတဿတဘုရားေလာင္းတို့သည္ သီးျခားစီ ျဖစ္သည္။ ဘုရားေလာင္းဟူသည္ ဘုရားအျဖစ္ေရာက္ရန္ ပါရမီ ျဖည့္က်င့္ဆဲျဖစ္ျပီး ဘဝမ်ားစြာ ျဖတ္သန္းရန္ က်န္ရွိေနေသးသည္။ ဘုရားရွင္ အျဖစ္မွာေတာ့ တရားမွန္သမ်ွကို အကုန္အစင္ သိျပီးျဖစ္ကာ ဘဝခနဿဓာ အသစ္ျဖစ္ဖို့ မရွိေတာ့ျပီျဖစ္သည္။ ဟိနဿဒူဘာသာတြင္ ေဂါတမဘုရားရွင္ကို ကရစ္သ်ွနားေနာက္ ပြင့္ခဲ့ေသာ ဗိသဿသနိုး၏ အဝတာရ တစ္ပါးအျဖစ္ျပသည္။ ထို့ေနာက္တြင္ ကလ္ကီ အမည္ရွိေသာ ဘုရားရွင္ ပြင့္မည္ဟု ဆို၏။ ေဂါတမ ဘုရားရွင္ သက္ေတာှထင္ရွား ရွိစဉ္က ေမတဿတယ်ဘုရားေလာင္း အဇိတရဟန္းအား ဗ်ာဒိတ္ေပးေျကာင္းကို ေထရဝါဒ က်မ္းစာမ်ားတြင္ အထင္အရွား ရွိသည္ဟု ေဖာှျပထားသည္။ သို့ရာတြင္ ေထရဝါဒ စာေပမ်ားတြင္ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား မပါဝင္ေပ။ က်မ္းဂန္အေထာက္အထားမ်ားအရ အေလာင္းေတာှသည္ တုသိတာျပည္တြင္ နတ္သားျဖစ္ေနဆဲဟု ဆိုသည္။ အေလာင္းေတာှ နတ္သားနွင့္ ဖူးေတြ့ခဲ့ရသူမ်ား၊ တိမ္ျမုပ္ေနေသာ အတိတ္ဘဝ ျဖစ္စဉ္မ်ား၊ ရုပ္တုဆင္းတု ပန္းခ်ီလက္ရာ ဓါတ္ပံုမ်ား၊ ဘုရားရွင္တို့၏ အေထြေထြ အထူးထူးေသာ စက္လကဿခဏာမ်ား စသည္တို့ကို ဤစာအုပ္တြင္ ေတြ့ရသည္။

ဤစာအုပ္သည္ ေမတဿတယ်ဘုရားရွင္ကို ေမ်ွာှကိုး၍ အယူသီး ေရးသားထားျခင္းမ်ိုး မဟုတ္ဘဲ ေစ့ေစ့စံုစံု သုေတသနျပု မွတ္တမ္းတင္ထားေသာ စာအုပ္မ်ိုး ျဖစ္သည္။ ဘာသာအယူဝါဒ အသီးသီးမွ ကြဲျပားပံုမ်ားကို နွိုင္းယွဉ္ျပသည္။ ဗုဒဿဓဘာသာ ထြန္းကားရာ အျခားနိုင္ငံမ်ားမွ ဘုရားေလာင္းနွင့္ဆိုင္ေသာ အယူအဆ အမ်ိုးမ်ိုးကို ျပသည္။ အေထာက္အထား ရုပ္ပံုမ်ား စံုစံုလင္လင္ တင္ျပထားသည္။ ဘုရားရွင္တို့နွင့္ ပတ္သတ္ေသာ သိမွတ္ဖြယ္ရာ အျဖာျဖာတို့ကိုလည္း ေတြ့ရသည္။ ျမန္မာစာေပတြင္ လိုေနေသာ ကြက္လပ္တစ္ခုအတြက္ အလြန္ျပည့္စံုေသာ စာအုပ္တစ္အုပ္ ျဖစ္သည္။ စာအုပ္ ဂဝဝခန့္ကို ကိုးကား ထားသည္ကို ေတြ့ရသည္။ ဘာသာေရးထက္ သုေတသန စာေပမ်ိုးဟူ၍ ထင္ျမင္မိသည္။ စာအုပ္စင္တြင္ ရွိသင့္ေသာ စာအုပ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ စာအုပ္ေဈးမွာ ျကီးျမင့္ေသာှလည္း ၆၆၄မ်က္နွာရွိေသာ အဖိုးတန္သည့္စာ၊ သားေရအဖံုး ခန့္ခ်ုပ္နွင့္ အတြင္းမွ ဓါတ္ပံု၊ ပန္းခ်ီ မ်ားစြာတို့က ထိုေဈးနွင့္ ထိုက္တန္သည္ဟု ဆိုရမည္ ျဖစ္သည္။

No comments: