Friday, May 25, 2007

Book List

My Book List


 1. ဝင္ဦး မိန္းမလွအမုန္း ေပ်ာက္ဆံုး
 2. ဝင္းဝင္းလတ္ အခ်စ္၏ေနာက္ဆက္တြဲစာမ်က္နွာ ဝတဿထုရွည္ ေပ်ာက္ဆံုး
 3. ဝဏဿဏသီရိ ညီေတာှအာနနဿဒာ ၂တြဲ ဘာသာေရး
 4. ျကည္ေအး နြမ္းလ်အိမ္အျပန္ ဝတဿထုရွည္
 5. ျကယ္နီ ေရဆူလို့ပြက္ကေရာ့ ဝတဿထုရွည္ အထူး
 6. ကိုတာ သူငယ္ခ်င္းမ်ားနွင့္စကားစျမည္ေျပာျခင္း စာေပ
 7. ကိုတာ ကိုရင္တာနွစ္ပါးသြား အေတြးအျမင္
 8. ကိုပညာ ေတာင္သမန္ဝန္းက်င္သမိုင္းဝင္ေနရာမ်ား သမိုင္း
 9. ကိုမ်ိုး ဂီတျမစ္ငါးစင္း၏အဇဿဈတတံခါးမ်ားကိုဖြင့္ျကည့္ျခင္း ဂီတ
 10. ကုလသမဂဿဂ ကုလသမဂဿဂအေျကာင္း မွတ္တမ္း
 11. ျကူးနွစ္ ေလွတစ္စင္းနွင့္ျမင္းတစ္ေကာင္ ဝတဿထုတို
 12. က်ီးသဲေလးထပ္ ဇိနတဿထပကာသနီက်မ္း ဘာသာေရး
 13. က်ီးသဲေလးထပ္ စြယ္စံုေက်ာှထင္က်မ္း ဘာသာေရး အထူး
 14. ခင္ဝမ္း စိတဿတဇပန္းခ်ီ ပန္းခ်ီ
 15. ခင္ခင္ထူး အညာသူအညာသားက်ြန္မေဆြမ်ိုးမ်ား ဝတဿထုတို
 16. ခင္နွင္းယု ရင္နင့္ေအာင္ေမြွး ဝတဿထုရွည္
 17. ခင္နွင္းယု ေအာင္ျမင္ေသာေန့ ဝတဿထုရွည္
 18. ခင္မိမိသက္ အညတနယ္ေျမ ဂမဿဘီရ
 19. ခင္မ်ိုးခ်စ္ ဥေရာပစာေပ (ဘီစီ၅၀၀-ေအဒီ၁၅၀၀) စာေပ
 20. ခင္သန္းျဖူ ျမန္မာ့ေမာှဒန္ပန္းခ်ီေရစီးေျကာင္း ပန္းခ်ီ
 21. ခင္ေမာင္ရင္ ေပါှဦးသက္အလည္လာျခင္း ပန္းခ်ီ
 22. ခိုင္သြယ္ မရွိမျဖစ္စကားလံုးမ်ား အဂဿငလိပ္
 23. ခ်စ္စံဝင္း ျမန္မာျမို့ေဟာင္း တေကာင္းရုပ္ပံုလြွာ သုေတသန
 24. ခ်စ္စံဝင္း တေကာင္းမွအသစ္ေတြ့ရွိမွု ပ်ူအေထာက္အထားမ်ား သုေတသန
 25. ခ်စ္စံဝင္း ျမန္မာ့ရသပညာ အနုပညာ
 26. ခ်စ္နိုင္ ေသနဂဿငဗ်ူဟာအတတ္ပညာ စစ္ပညာ
 27. ဂ်ာနယ္ေက်ာှမမေလး မုန္း၍မဟူ ဝတဿထုရွည္
 28. ဂ်ာနယ္ေက်ာှမမေလး ေသြး ဝတဿထုရွည္
 29. ဂ်ာနယ္ေက်ာှမမေလး ျမန္မာ့ေဆးပညာ ေဆးပညာ
 30. ဂ်ူး ခ်စ္ျခင္း၏အနုပညာနွင့္အျခားဝတဿထုတိုမ်ား ဝတဿထုတို
 31. ဂ်ူး ခ်စ္သူလားစံကားတစ္ပြင့္ပြင့္ခဲ့တယ္ ဝတဿထုရွည္
 32. ဂ်ူး ပင္လယ္နွင့္တူေသာမိန္းမမ်ား ဝတဿထုအထူး
 33. ဂ်ူး ျကယ္ေျကြတို့ရဲ့ အေတာင္ပံ ဝတဿထုရွည္
 34. စစ္ကဲျကီးဦးေရြွေနာှ အာဒိကပဿပကမဿဘာဦးက်မ္း ျမန္မာစာေပ အထူး
 35. စန္းေလး အိုရီဂါမီ စကဿကူေခါက္နည္း ပညာရပ္
 36. စိုးစိုး(အဂဿငပူ) အခ်ိန္၏သမိုင္းအက်ဉ္း ဘာသာျပန္
 37. စိနဿတေက်ာှသူဦးဩ ကဝိလကဿခဏာသတ္ပံု စာေပ အထူး
 38. ဆန္းလြင္ ဉာဏ္လမ္းေပါှေလ်ွာက္လူတစ္ေယာက္ ဘာသာေရး
 39. ဆရာဒဂုန္ နကဿခတ္ေဗဒင္ဆိုင္ရာေဝါဟာရမ်ား နကဿခတ္
 40. ဆရာဒဂုန္ ျမန္မာ့ရိုးရာပံုေတာှစံုမဟာဘုတ္ေဗဒင္ ေဗဒင္
 41. ဇာနည္ ကမဿဘာကိုဖန္တီးသူမ်ား အတဿထုပဿပတိ ေပ်ာက္ဆံုး
 42. ညီပုေလး ေျမးသူျကီး အတဿထုပဿပတိ
 43. ညိုျမ ဤမိုးဤေျမ စာေပ
 44. တကဿကသိုလ္ေနဝင္း လိင္သဘာဝသမိုင္း ဘာသာျပန္
 45. တက္တိုး ေမတဿတာမြန္ ဘာသာျပန္
 46. တက္တိုး အဂဿငလိပ္ဘာသာသိမွတ္စရာ အဂဿငလိပ္
 47. တင္ဦးခက္ ဧဒင္ကိုစြန့္ခြာျပီးေနာက္ အေတြးအျမင္
 48. တမဿပဝတီဦးဝင္းေမာင္ ျမန္မာမွုသုေတသနစာ သုေတသန
 49. တာရာမင္းေဝ ဧဒင္ကေခ်သည္ ဝတဿထုရွည္
 50. တာရာမင္းေဝ သင္နွင့္နံနက္ခင္းကိုသာဝင္ခြင့္ျပုသည္ ၂တြဲ ဝတဿထု ရွည္
 51. တာရာမင္းေဝ စုန္းကိုက္ခံရတဲ့သစ္သီး ဝတဿထုတို
 52. တာရာမင္းေဝ ပန္းေခတ္ကလမင္း ဝတဿထုရွည္
 53. တာရာမင္းေဝ ေရြွဖိနပ္မွာ အစိမ္းေရာင္ ျကက္ေျခခတ္နဲ့ ေကာင္မေလး ဝတဿထုရွည္
 54. တာရာမင္းေဝ လူငယ္တစ္ေယာက္ရဲ့ေက်ာက္ထြင္းရာဇဝင္ ဝတဿထုတို
 55. တာရာမင္းေဝ မိုးေခါင္လို့တီးတဲ့ဗံုသံ ကဗ်ာ
 56. တာရာမင္းေဝ ျပိုင္ျမင္းတို့ရဲ့ခြာသံ စာေပ
 57. ဒဂုန္ခင္ခင္ေလး ေျမပေဒသာ ဘာသာျပန္
 58. ဒဂုန္ဦးစန္းေငြ လကဿငာဒီပဝတဿတုေျခာက္ဆယ္ ဘာသာေရး
 59. ဒဂုန္ဦးစန္းေငြ တဆယ့္နွစ္လမိုး ျမန္မာမွု
 60. ဓမဿမိကဘသန္း ေယာနသန္ဇင္ေယာှ အေတြးအျမင္
 61. နတ္နြယ္ ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္း ဝတဿထုရွည္
 62. နတ္နြယ္ တံခြန္တိုင္ေမာင္နွမမ်ား ဝတဿထုရွည္
 63. နတ္နြယ္ ကာရာမာေဇာ့ညီအကိုမ်ား (၂တြဲ) ဘာသာျပန္
 64. နန္းညြန့္ေဆြ ေမာင္းေထာင္ဦးေက်ာှလွ၏သံခ်ိုေပါင္းခ်ုပ္ ကဗ်ာ
 65. ျပန္ျကားေရး ဝန္ျကီးဌာန ေခတ္ေဟာင္းေတး(၃) ဂီတ
 66. ပန္းခ်ီလွတင္ထြန္း ျမန္မာ့ပန္းခ်ီေရစီးေျကာင္း ပန္းခ်ီ
 67. ပီမိုးနင္း ေနရီရီ ဝတဿထုရွည္
 68. ပီမိုးနင္း ေနရီရီ ဝတဿထုရွည္ ေပ်ာက္ဆံုး
 69. ပီမိုးနင္း ပြဲစားျကီးသားအဖနွင့္ျမျမ ဝတဿထုရွည္ ေပ်ာက္ဆံုး
 70. ပါရဂူ သီဟေသနာပတိ ဝတဿထုရွည္
 71. ပါရဂူ အိနဿဒိယခရီးသည္ ခရီးသြား
 72. ပါရဂူ မဟာသမတ စာေပ အထူး
 73. ပါရဂူ ေနရူး-ခ်စ္သမီးထံသို့ေပးစာမ်ား ဘာသာျပန္
 74. ပါရဂူ ကမဿဘာ့အေျကာင္းတေစ့တေစာင္း ဘာသာျပန္ အထူး
 75. ပါရဂူ ေဝတာလဝတဿထု ဘာသာျပန္ အထူး
 76. ပုဂံ ျမန္မာမင္းမ်ားအေရးေတာှပံု ၆ေစာင္တြဲ ရာဇဝင္ အထူး
 77. ဗန္းေမာှတင္ေအာင္ အိုင္းစတိုင္းနွင့္သူ၏ဓမဿမတရား သိပဿပံ
 78. ဗိုလ္မွူးခ်ုပ္သန္းထြန္း ျမန္မာ့ဦးစြန္း ျမန္မာ့ေမာှကြန္း သမိုင္း
 79. ဗိုလ္မွူးဘေသာင္း စာဆိုေတာှမ်ားအတဿထုပဿပတိ အတဿထုပဿပတိ ေပ်ာက္ဆံုး
 80. ဗိ္ုလ္မွူးဘရွင္ ေရွးဦးျမန္မာတို့၏ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံတည္ဟန္ သမိုင္း အထူး
 81. ဘုန္းျမင့္(မနဿတေလး) ဗန့္ဂိုး အတဿထုပဿပတိ
 82. ဘုန္းနိုင္ တျပည္သူမေရြွထား ဝတဿထုရွည္
 83. ျမင့္မိုးေအာင္ အမဲလိုက္အက ကဗ်ာ
 84. မင္းခိုက္စိုးစံ သမုဒဿဒရာအေျကာင္းဖတ္စာ စာေပ ေမာှဒန္
 85. မင္းစည္သူ ျမန္မာနိုင္ငံ နတ္ကိုးကြယ္မွုသမိုင္း ယဉ္ေက်းမွု
 86. မင္းသိခဿင စေနေမာင္ေမာင္ ဝတဿထုရွည္
 87. မင္းသိခဿင မေနာမယလက္ေဆာင္ ဂမဿဘီရ
 88. မင္းသိခဿင ျပည္ေတာှဝင္စေနေမာင္ေမာင္
 89. မင္းသိခဿင ဆားပုလင္းနွင္းေမာင္နွင့္ ျမက်ြန္းသာေပါှက ေမ်ာက္သံုးေကာင္ ၂တြဲ
 90. မင္းသုဝဏ္ မိုးေပါှမွာျကယ္တစ္လံုး နကဿခတ္
 91. ျမတ္ျငိမ္း လက္ေဆာင္မြန္ (စပန္ဆာဂ်ြန္ဆင္) ဘာသာျပန္
 92. ျမန္မာစာအဖြဲ့ ျမန္မာအဘိဓာန္ အဘိဓာန္
 93. ျမန္မာစာအဖြဲ့ ျမန္မာစာလံုးေပါင္းသတ္ပံုက်မ္း စာေပ အထူး
 94. ျမန္မာစာအဖြဲ့ ျမန္မာစာညြန့္ေပါင္းက်မ္း ရအုပ္တြဲ စာေပ အထူး
 95. ျမန္မာစာအဖြဲ့ ျမန္မာသဒဿဒါ စာေပ အထူး
 96. ျမသန္းတင့္ ေရြွျပည္ေတာှေမ်ွာှတိုင္းေဝး (၂တြဲ) ဘာသာျပန္
 97. ျမသန္းတင့္ လူေလးသို့ေပးစာမ်ား ဘာသာျပန္
 98. ျမသန္းတင့္ တြိုင္ဘီနွင့္ျငင္းခုန္ျခင္း ဘာသာျပန္
 99. ျမသန္းတင့္ သုချမို့ေတာှ
 100. ျမေကတု နန္းဓေလ့မွတ္တမ္းမ်ား သမိုင္း ေပ်ာက္ဆံုး
 101. မနဿတေလးေမာင္ခင္မင္ ခင္ျမင့္ျကီး ၅တြဲ ဝတဿထုရွည္
 102. ယုဝတီခင္စိန္လွိုင္ ဗိုလ္ေရြွျဗင္ အတဿထုပဿပတိ ေပ်ာက္ဆံုး
 103. ယဉ္ေက်းမွုဝန္ျကီးဌာန သဗဿဗဂီတကဿကမကာသနီက်မ္း (မဟာဂီတသီခ်င္းစု) ဂီတ
 104. ယဉ္ေက်းမွုဝန္ျကီးဌာန ေလာကဗ်ူဟာအင္ရံုစာတမ္း သမိုင္း အထူး
 105. ယဉ္ေက်းမွုဝန္ျကီးဌာန ျမန္မာ့အနုသုခုမအဘိဓာန္ အဘိဓာန္
 106. ရွင္ဥကဿကဌ ေက်ာက္ကြင္းအေရးေတာှပံု ဘာသာေရး
 107. ရွင္ဥကဿကဌ လူေသလူျဖစ္ ဘာသာေရး
 108. ရွင္ဥကဿကံသမာလာ ဝဏဿဏေဗာဓနက်မ္း စာေပ
 109. ရန္ေအာင္ေမာင္ေမာင္ ေထာင္တစ္သက္အေတြ့အျကံု ဝတဿထုရွည္
 110. ရာမညကိုကိုနိုင္ အေမြခံထိုက္ေသာျမန္မာ့ပန္းပုပညာ အနုပညာ
 111. လူထုစိန္ဝင္း နန္းစကားမန္းစကားျမန္မာတို့ရဲ့စကား ျမန္မာမွု
 112. လူထုေဒါှအမာ အေမ့ေရွးစကား(၂) ပညာေပး
 113. လူထုေဒါှအမာ ျမန္မာျပည္တြင္စစ္ေဆးခဲ့ေသာအမွုအခင္းမ်ား(ေမာရစ္ေကာလစ္) ဘာသာျပန္
 114. လူထုေဒါှအမာ ၁၂ပြဲေဈးသည္ ျမန္မာမွု
 115. လူထုေဒါှအမာ ျပည္သူခ်စ္ေသာအနုပညာသည္မ်ား အတဿထုပဿပတိ အထူး
 116. လူထုေဒါှအမာ မနဿတေလးသူမနဿတေလးသားမ်ား အတဿထုပဿပတိ
 117. လူထုေဒါှအမာ အျငိမ့္ အနုပညာ အထူး
 118. လူေပါင္းစံု ေကာင္းကင္ေအာက္ကခ်စ္သူမ်ား ဝတဿထုတို
 119. လူေပါင္းစံု စာေပေမာင္နွံတို့ရဲ့ေရြွလက္ရာမ်ား ဝတဿထုတို
 120. လူေပါင္းစံု ဝါက်ထဲကကြက္လပ္မ်ား ဝတဿထု ေမာှဒန္
 121. လူေပါင္းစံု ဗာဂ်ီးနီးယားဝုဖ္ လက္ေရြးစင္ဝတဿထုမ်ား ဝတဿထုတို
 122. လူေပါင္းစံု တဂိုးစာနုယဉ္ ကဗ်ာ
 123. လူေပါင္းစံု နွစ္ဆယ့္တစ္အယ္လ္ဘမ္ ကဗ်ာ
 124. လူေပါင္းစံု ေပါှဦးသက္ ပန္းခ်ီ အထူး
 125. လူေပါင္းစံု ခ်စ္ျခင္းအားျဖင့္ထူးအိမ္သင္ အတဿထုပဿပတိ
 126. လူေပါင္းစံု အေတြးအျမင္ (၁၇၂) အေတြးအျမင္
 127. သခင္တင္ျမ ဘံုဘဝမွာျဖင့္ နိုင္ငံေရး အထူး
 128. သခင္တင္ျမ ဘံုဘဝမွာျဖင့္ထက္ျကပ္မကြာ နိုင္ငံေရး
 129. သခင္ဘေသာင္း ပန္းသာမစာအု ဝတဿထုရွည္
 130. သခင္ဘေသာင္း ဗုဒဿဓ၏စျကဝဠာတရား ဘာသာေရး အထူး
 131. သခင္ဘေသာင္း တေထာင့္တညပံုျပင္မ်ား ပံုျပင္ အထူး ေပ်ာက္ဆံုး
 132. သခင္ဘေသာင္း သူခိုးအာမက္ ပံုျပင္ အထူး ေပ်ာက္ဆံုး
 133. သစဿစာနီ ဝတဿထုတို၆၀ ဝတဿထုတို
 134. သစဿစာနီ အျခားေသာအရာမ်ားနွင့္လူ ပအျကိမ္ ဝတဿထုတို
 135. သစဿစာနီ အပိုင္းအစမ်ား ဝတဿထုတို
 136. သစဿစာနီ မိမိအေရျပားမွလမ္းေလ်ွာက္ထြက္ျခင္း
 137. သိန္းသန္းထြန္း ဘယ္ပန္းခ်ီေရးလို့မမွီ ဝတဿထုရွည္
 138. သိန္းေဖျမင့္ အေရွ့ကေနဝန္းထြက္သည့္ပမာ ဝတဿထုရွည္
 139. သိန္းေဖျမင့္ တက္ဘုန္းျကီး ဝတဿထု
 140. သိန္းေဖျမင့္ ေတာေတာင္ေရေျမဘိုးဘြားအေမြ ခရီးသြား
 141. သန္းေအာင္ခိုင္ ျမို့မျငိမ္းနွင့္အနုပညာ အနုပညာ အထူး
 142. သာသနာေရးဝန္ျကီးဌာန ေက်ာက္သေဘဿငာဝါဒဝိနိစဿဆယ ဘာသာေရး
 143. သာသနာေရးဝန္ျကီးဌာန ေပစာက်မ္းလာျမန္မာ့ေဆးပညာ ေဆးပညာ
 144. အရွင္နာဂသိန္ ျမန္မာ့အေျကာျပင္အတတ္ပညာ ေဆးပညာ
 145. အရွင္အာေလာက နကဿခတ္တာရာသိမွတ္စရာ နကဿခတ္
 146. နိုင္မြန္ေအာင္သြင္ သတဿတုမိုးမ်ား ကဗ်ာ
 147. နိုင္ေဇာှ အိလ်ဒ္နဲ့ဩဒေစဿဆ ဘာသာျပန္
 148. ေက်ာှေအာင္ ေနဝင္ဘုရင္မ်ား (ေမာရစ္ေကာလစ္) ဘာသာျပန္ အထူး
 149. ေစာမံုညင္း ျမန္မာအမ်ိုးသမီးမ်ားဝတ္စားဆင္ယင္ပံု ျမန္မာမွု ေပ်ာက္ဆံုး
 150. ေဇယ် ျမန္မာ့မ်က္ပြင့္ စာေပ
 151. ေဇယ်ာလင္း ထင္ရွားသည့္အမွတ္အသား ကဗ်ာ
 152. ေဇာှဂ်ီ ရသစာေပအဖြင့္နွင့္နိဒါန္း စာေပ
 153. ေဇာှဂ်ီ ပေလးတိုးနိဒါန္း အေတြးအျမင္
 154. ေဇာှေဇာှေအာင္ နြားေက်ာင္းသားကဗ်ာမ်ား ကဗ်ာ
 155. ေဇာှေဇာှေအာင္ ျမန္မာစာေပသေဘာတရားက်မ္း စာေပ
 156. ေဇာှေဇာှေအာင္ သရဖူေဆာင္းပါးမ်ား စာေပ ေမာှဒန္
 157. ေဇာှေဇာှေအာင္ မရမ္းကုန္းစစ္တမ္း စာေပ
 158. ေဇာှေဇာှေအာင္ ပန္းခ်ီဝါက်မ်ား စာေပ ေမာှဒန္
 159. ေဇာှေဇာှေအာင္ အနုပညာစံ ပန္းခ်ီ
 160. ေတာှတြင္းခင္ျကီးေဖ်ာှ ကေဝသာရက်မ္း ဂမဿဘီရ
 161. ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း သခဿင်ာအေတြးအေခါှေဆာင္းပါးမ်ား ပညာရပ္
 162. ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း ကြန္ပ်ူတာသံုးသခဿင်ာ ပညာရပ္
 163. ေဒါက္တာခင္ေလးျမင့္ မင္းသားေလး ဘာသာျပန္
 164. ေဒါက္တာတိုးလွ ေျမေပါှေျမေအာက္ ေက်ာက္စာမွတ္တမ္းမ်ားကေျပာေသာ ေရွးေဟာင္း ျမန္မာနိုင္ငံ သမိုင္း
 165. ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္ ေခတ္အျမင္နွင့္သိမွတ္စရာ ဗုဒဿဓဘာသာအက်ဉ္း ဘာသာေရး
 166. ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္ ေကာင္းမြန္ေသာအဂဿငလိပ္စာ အဂဿငလိပ္
 167. ေဒါက္တာမ်ိုးသန့္တင္ ေရွးေခတ္ျမန္မာ့သိပဿပံက်မ္းမ်ား သိပဿပံ အထူး
 168. ေဒါက္တာရီရီ သုေတသနအဘိဓာန္မ်ားမွတ္စု အဘိဓာန္ အထူး
 169. ေဒါက္တာလွေဘ ျမန္မာဗုဒဿဓဘာသာတစ္ေယာက္၏ ပုခက္တြင္းမွသည္ ဂူတြင္းအထိ စာေပ အထူး
 170. ေဒါက္တာလွေဘ ျမန္မာစာေပဧည့္ခံစာတမ္း ျမန္မာစာေပ ေပ်ာက္ဆံုး
 171. ေဒါက္တာသန္းထြန္း ကပ်ာကယာဂ်ပန္ကဗ်ာတစ္ရာ ကဗ်ာ
 172. ေဒါက္တာသန္းထြန္း ကိုးကြယ္ရာအပင္နွင့္ပံုျပင္ စာေပ အထူး
 173. ေဒါက္တာသန္းထြန္း လူေက်ာှ ဘာသာျပန္
 174. ေဒါက္တာသန္းထြန္း ရွာရွာေဖြေဖြျမန္မာ့သမိုင္း သမိုင္း
 175. ေဒါက္တာသန္းထြန္း ဗုဒဿဓသာသနိကအနုပညာလက္ရာမ်ား သမိုင္း
 176. ေဒါက္တာသန္းထြန္း နယ္လွဲ့ရာဇဝင္ ပတြဲ သမိုင္း
 177. ေဒါက္တာသန္းထြန္း ျမန္မာ့သမိုင္းေျမပံုမ်ား သမိုင္း အထူး
 178. ေဒါက္တာသန္းထြန္း ျမန္မာ့သမိုင္းပံုမ်ား သမိုင္း အထူး
 179. ေဒါက္တာသန္းထြန္း သမိုင္းထဲကဒီဇိုင္း သမိုင္း အထူး
 180. ေဒါက္တာသန္းထြန္း ပ်ူေတြဘယ္ေပ်ာက္သြားသလဲ သမိုင္း
 181. ေဒါက္တာသန္းထြန္း ေထြေထြရာရာျမန္မာ့သမိုင္း သမိုင္း
 182. ေဒါက္တာသန္းထြန္း နယ္လွဲ့ရာဇဝင္ ၃တြဲေပါင္း သမိုင္း
 183. ေဒါက္တာသန္းထြန္း သုေတသနထံုး သုေတသန အထူး
 184. ေဒါက္တာသန္းထြန္း ငါေျပာခ်င္သမ်ွငါ့အေျကာင္း အတဿထုပဿပတိ အထူး
 185. ေဒါက္တာနိုင္ပန္းလွ ရာဇဓိရာဇ္အေရးေတာှပံုက်မ္း ရာဇဝင္
 186. ေဒါက္တာနိုင္ပန္းလွ သုေတသနစာေပမ်ား သမိုင္း
 187. ေနဝင္းျမင့္ လက္ေရြးစင္ဝတဿထုမ်ား ဝတဿထုတို
 188. ေနဝင္းျမင့္ ပါရီေနြဦးသရုပ္လြန္အလင္း ခရီးသြား
 189. ေနဝင္းျမင့္ ခ်င္းတြင္းမဲဇာကတဿတီပါအစိမ္း ခရီးသြား
 190. ေနဝင္းျမင့္ ပလဿလင္အျငိမ့္ ခုတင္အျငိမ့္ အနုပညာ
 191. ေနဝင္းျမင့္ ျမို့ျပပိုးမြွားမ်ား
 192. ေနမ်ိုး ျမင္ကြင္းက်ယ္အခ်စ္ ဝတဿထုတို
 193. ေနမ်ိုး အေအးလြန္ရာစုနွစ္နွင့္ အျခားဝတဿထုတိုမ်ား ဝတဿထုတို
 194. ေနမ်ိုး ကဗ်ာဆရာဝံပုေလြ ကဗ်ာ
 195. ေပါင္းတည္ဘုန္းျကည္ နကဿခတ္ျကည့္ရွုနည္းနွင့္ ျကယ္ပံုျပင္မ်ား နကဿခတ္
 196. ေဖျမင့္ နွလံုးသားအာဟာရ(၃) တက္က်မ္း
 197. ေမာင္ခ်စ္ေထြး သမိုင္းထဲကတေကာင္း သုေတသန
 198. ေမာင္စူးစမ္း ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းေခတ္အိုင္ဒီယာစီးပြားေရး အေတြးအျမင္
 199. ေမာင္ထူးခ်ြန္ ကြန္ပ်ူတာအဘိဓါန္ အဘိဓာန္
 200. ေမာင္ျမင့္ျကြယ္ ေရနံကုန္သည္ ဘာသာျပန္
 201. ေမာင္သိကဿခာ ေရဆူလို့ပြက္ကေရာ့ ဘဝသရုပ္ေဖာှ ေပ်ာက္ဆံုး
 202. ေမာင္သန္းေဆြ ေရွ့ေတာှဝင္မွတ္တမ္းမ်ား ရာဇဝင္
 203. ေမာင္သိန္းေဇာှ နွင္းရည္စက္လက္+ရွုေမ်ွာှခင္း၂၁ ကဗ်ာ
 204. ေမာင္သာနိုး ခိုးစားတဲ့သစ္သီး ဝတဿထုတို
 205. ေမာင္သာနိုး ျမန္မာ့စကားနဲ့ ျမန္မာ့စာေပ စာေပ
 206. ေမာင္သာနိုး ျမန္မာ့စကားနဲ့စာေပ စာေပ
 207. ေမာင္သာနိုး ေတာေမွာှရံုလမ္း ဘာသာျပန္
 208. ေမာင္သာနိုး ဆိုဖီရဲ့ကမဿဘာ ဘာသာျပန္
 209. ေမာင္ေက်ာက္တိုင္ မနဿတန္ပညာ ဂမဿဘီရ အထူး
 210. ေမာင္ေခ်ာနြယ္ ငွက္ဆိတ္တဲ့သစ္စည္း ကဗ်ာ
 211. ေမာင္ေခ်ာနြယ္ ေမာင္ေခ်ာနြယ္အတု ကဗ်ာ
 212. ေမွာှဘီဆရာသိန္း ပါးစပ္ရာဇဝင္ သမိုင္း
 213. ေယာမင္းျကီး ဝိမုတိရသက်မ္း ဘာသာေရး
 214. ေယာမင္းျကီး ဥတုေဘာဇနသဂဿငဟက်မ္း ေဆးပညာ အထူး
 215. ေရြွကိုင္းသား ဆင္ယင္ထံုးဖြဲ့မွု အနုပညာ
 216. ေရြွမန္းဝင္းျမင့္ စာဆိုျဖစ္အင္နွင့္သူ့ေတးတစ္ရာ ဂီတ
 217. ေရြွဥေဒါင္း ဘဝတသက္တာမွတ္တမ္း အတဿထုပဿပတိ ေပ်ာက္ဆံုး
 218. ေရြွဥေဒါင္း ရူပစနဿဒီ၊ ရူပကလ်ာနီ စြန့္စားခန္း ေပ်ာက္ဆံုး
 219. ေအာင္ခင္ျမင့္ ေမာှဒန္အေမရိကန္ပန္းခ်ီ ပန္းခ်ီ
 220. ေအာင္သန္းခ်စ္ ပိုစ့္ေမာှဒန္ကျကီးခေခြး စာေပ ေမာှဒန္
 221. ေအာင္သန္းထြန္း အဓိကသမိုင္းဆိုင္ရာေဝါဟာရမ်ား စာေပ အထူး
 222. ေအာင္ေဝး လင္းယုန္ေလညင္း ကဗ်ာ
 223. ဦးဝန္ ျမန္မာသတ္ညြွန္းက်မ္း ျမန္မာစာေပ အထူး
 224. ဦးျကင္ဥ ပေဒသာသီခ်င္းမ်ား ကဗ်ာ ေပ်ာက္ဆံုး
 225. ဦးကုလား မဟာရာဇဝင္ေတာှျကီး ပတြဲ ရာဇဝင္ အထူး
 226. ဦးျငိမ္းေအာင္ တရိုေဝဒ ေဗဒင္
 227. ဦးစိန္ထြန္း ကမဿဘာပတ္၍ဘုရားရွာျခင္း (ပထမအျကိမ္) ဘာသာေရး အထူး
 228. ဦးဘျကည္ ဇာတ္ေတာှျကီးဆယ္ဘြဲ့ ပန္းခ်ီ
 229. ဦးျမင့္ေအာင္ ဟန္လင္းကြင္းဆင္းသုေတသန သုေတသန
 230. ဦးမိုး ျမန္မာ့စဉ္လာနကဿခတ္တာရာ အျမင္ျကည့္ သင္ခန္းစာ နကဿခတ္
 231. ဦးလတ္ ေရြွျပည္စိုး ဝတဿထုရွည္
 232. ဦးလတ္ စံပယ္ပင္ ဝတဿထုရွည္
 233. ဦးလွသိန္းထြဋ္ ဗုဒဿဓနွင့္ျမန္မာလူမ်ိုး ဘာသာေရး
 234. ဦးသာတင့္ ပုဂဿဂလပညတ္ဓါတ္က်မ္း ဓါတ္
 235. ဦးသာျမတ္ ျမန္မာစာေရးထံုးက်မ္း ျမန္မာစာေပ
 236. ဦးသာျမတ္ ျမန္မာအကဿခရာအထုပဿပတ္ ျမန္မာစာေပ
 237. ဦးသုခ ဓမဿမကထာ ဘာသာေရး
 238. ဦးဟုတ္စိန္ ပါဠိ-ျမန္မာအဘိဓါန္ အဘိဓါန္ အထူး
 239. ဦးနု ကမဿဘာနဲ့ယဉ္ေက်းမွုအစ၊ သတဿတဝါအစ (ရုပ္စံုသမိုင္း) သမိုင္း အထူး
 240. ဦးေဇာတိက ေမတဿတာတရား၊ လမ္းေပ်ာက္ရာမွ လမ္းမွန္ေပါှေရာက္လာသူ ဘာသာေရး
 241. ဦးေဇာတိက ဘာကိုတန္ဖိုးထားရမွာလဲ ဘာသာေရး
 242. ဦးျမင့္ေအာင္ ေကာင္းကင္ေျမပံုမ်ားကေျပာေသာ ျမန္မာ့ေရွးေဟာင္း ျမို့ေတာှမ်ား အထူး
 243. ဦးေမာင္ေမာင္တင္ ကုန္းေဘာင္ဆက္မဟာရာဇဝင္ေတာှျကီး (၃တြဲ) ရာဇဝင္
 244. ဦးေမာင္ေမာင္တင္ ၁ ေရြွနန္းသံုးေဝါဟာရအဘိဓါန္ အဘိဓာန္ အထူး
 245. ဦးေသာှဇင္ စာေပေရးရာအလကဿငာ ျမန္မာစာေပ
 246. ဦးေသာှဇင္ မိလိနဿဒပဥွာ ဘာသာေရး
 247. ဦးေအာင္ ကဝိေသနဂဿငဗ်ူဟာက်မ္း စာေပ
 248. မဟာတိတ္ထံုက်မ္း ဂမဿဘီရ အထူး
 249. ေရွးေဟာင္းျမန္မာ့သမိုင္းအဘိဓာန္ အဘိဓာန္
 250. က်န္စစ္မင္းရုပ္ရွင္ဇာတ္ညြွန္း ဇာတ္ညြွန္း
 251. ေကာင္းကင္နကဿခတ္အလင္းျပက်မ္း နကဿခတ္ အထူး
 252. မွန္နန္းမဟာရာဇဝင္ေတာှျကီး(၃တြဲ) ရာဇဝင္ အထူး
 253. ေဝဘူဆရာေတာှဘုရားျကီး အတဿထုပဿပတိ
 254. ဝါဘ္စတားကြန္ပ်ူတာအဘိဓါန္ အဘိဓာန္
 255. ျပင္သစ္-ျမန္မာအဘိဓါန္ အဘိဓာန္
 256. ဗိုလ္ခ်ုပ္ေအာင္ဆန္းရွားပါးမိန္းခြန္းမ်ား နိုင္ငံေရး အထူး
 257. ပန္းခ်ီေတာှဆရာခ်ံု အတဿထုပဿပတိ
 258. က်ိုက္ထီးရိုးဆံေတာှရွင္သမိုင္း သမိုင္း

2 comments:

heinthway said...

ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္းစာအုပ္ကို ရွိရင္ ရွယ္ေပးပါလား
ေက်းဇူး

Nabustrange said...

ပါရဂူ ရဲ႕ သီဟေသနာပတိ ႐ွိရင္ လင့္ခ့္ ေပးပါလား။