Tuesday, April 18, 2006

သကဿငသဿသနဂိုရ္

ဘုရားရွင္ မယ္ေတာှ နတ္သားကို ဝါတြင္း ၃လျကာ တရားေဟာအျပီး လူ့ျပည္သို့ သက္ဆင္း ေတာှမူရာ အရပ္ျဖစ္တဲ့ သကဿငသဿသနဂိုရ္ ျမို့ေတာှကို ၃ ရက္ျကာ သြားေရာက္ ျဖစ္ပါတယ္။ သကဿငသဿသနဂိုရ္ ျမို့ေတာှကို ေရွးက ဝသနဿတပူရ လို့လည္း ေခါှျကပါတယ္။ အရွင္ သာရိပုျတာ မေထျမတ္ျကီး ေနာက္ပါ ရဟန္းေတာှ ၅ဝဝနဲ့ ခုနွစ္ဝါေျမာက္ ဝါဆိုေတာှမူရာ ေဒသလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားရွင္ ဆင္းသက္ေတာှ မူတဲ့အခါ ရတနာ ေဆာင္းတန္း ခုနွစ္သြယ္နဲ့ ဆင္းသက္ ခဲ့တယ္လို့ က်မ္းဂန္ေတြက ဆိုပါတယ္။ ဘုရားရွင္ဟာ အဲဒီေနရာမွာ လက္ဝဲ ေျခေတာှရာကို ခ်ေတာှမူပါတယ္။ ဘုရားရွင္ ေျမျပင္သို့ ေရာက္တာနဲ့ အဲဒီ ေဆာင္းတန္း ခုနွစ္သြယ္ဟာ ကြယ္ေပ်ာက္ျပီး ေအာက္ဆံုးက ေလွကားထစ္ ခုနွစ္ထစ္ကိုသာ လူအမ်ားက ျမင္ေတြ့ရပါေတာ့တယ္။ အဲဒီကေန သာသနာနွစ္ ၂၁၈ ခုမွာ သီရိဓမဿမာအာေသာက မင္းတရားျကီးက အဆိုပါ ေလွကားထစ္ ခုနွစ္ထစ္ေပါှမွာ ဉာဏ္ေတာှ အျမင့္ ၁၆ ေပရွိတဲ့ ရုပ္ပြားေတာှ တစ္ဆူ ထုလုပ္ပူေဇာှျပီး အထိမ္းအမွတ္ ေက်ာက္စာတိုင္ တည္ထားခဲ့တယ္။ ေစတီျကီး တစ္ဆူကိုလည္း တည္ေတာှမူခဲ့တယ္။

ခရစ္နွစ္ ၁၁၈၃ ခုနွစ္မွာ နန္းတက္တဲ့ ဇယ်ခ်နဿဒရ မင္းလက္ထက္မွာ ဒီသမိုင္းဝင္ ေနရာျမတ္နဲ့ ေစတီေတာှျကီးကို ထြန္တံုးနဲ့ တိုက္ျပီး ျဖိုဖ်က္ ပစ္ခဲ့ပါတယ္။ ကံေကာင္းလြန္းလို့ ယခုအခါ အုတ္ပံု အပိုင္းအစ ေတြနဲ့ အာေသာက မင္းျကီးရဲ့ ဆင္ရုပ္ခံ ေက်ာက္စာတိုင္ကို ေတြ့ျကရတာပါ။ ဒီေဒသကို ဟင္ဒူ ေတြက သိမ္းထားျပီး အဲဒီေနရာ တည့္တည့္က ေစတီေတာှေဟာင္း ေနရာေပါှမွာ သူတို့ရဲ့ ဘာသာေရး ရုပ္တုေတြကို ပူေဇာှထားျကပါတယ္။ ေရွးေဟာင္းသမိုင္း ဌာနက ဒီေနရာကို ဗုဒဿဓဘာသာေတြလက္ ျပန္အပ္ဖို့ တရားဆြဲဆို ထားတယ္လို့ ဆိုပါတယ္။ ဒီေနရာဟာ ဗုဒဿဓဘာသာဝင္ေတြ အတြက္ အထြတ္အျမတ္ ေနရာတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ထို့အတူ ပြင့္ေတာှ မူခဲ့တဲ့ ဘုရားရွင္တိုင္း နတ္ျပည္မွာ အဘိဓမဿမာတရား ေဟာျပီးတဲ့အခါ ေျခခ်ေတာှမူရာ ေနရာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ က်မ္းဂန္မွာ - “ေဒဝါေရာဟဏ ကာေလ သက္သဿသနာေရ ပဋဿဌမပါဒဋဿဌာနံ အဝိဇဟိတ ေမဝ ေဟာတိ” လို့ ဆိုပါတယ္။

က်ြန္ေတာှဟာ ဒီခရီးစဉ္မွာ ဘုရားရွင္ဘာေျကာင့္ ဒီေဒသမွာ ပြင့္ခဲ့ရသလဲဆိုတာကို စဉ္းစားမိပါတယ္။ ေနာက္ဆံုး အေျဖကေတာ့ ယဉ္ေက်းမွု အဆင့္အတန္း နိမ့္က်လြန္းတဲ့၊ အယူအဆေပါင္း မ်ားစြာ ကြဲျပားေနတဲ့ ဒီေဒသမွာ အပါယ္လားမယ့္သူေတြ ေပါမ်ားတာေျကာင့္ ပြင့္ေတာှမူခဲ့တယ္လို့ ေကာက္ခ်က္ခ်ပါတယ္။ ခရိယာန္က ေယရွု၊ အစဿစလာမ္က မိုဟာမက္ တို့ဟာလည္း ထိုနည္းလည္းေကာင္း ဆိုးသြမ္းလြန္းတဲ့ ကုလားအနြယ္စုေတြမွာသာ ေပါှေပါက္ခဲ့ျကတာပါ။ ဒါဟာ လူမ်ိုး ျကီးျမတ္လို့လို့ မဆိုနိုင္ဘဲ အကုသိုလ္ အေပါမ်ားဆံုး ေဒသမို့ ေလာက ခ်ိန္ခြင္လ်ွာ သေဘာတရားအရ ပြင့္ေတာှ မူခဲ့ျကတာလို့ ထင္မိပါတယ္။ အထက္က ပံုကေတာ့ အာေသာကမင္းတရားျကီး တည္ေတာှမူခဲ့တဲ့ ေစတီေတာှေဟာင္း နဲ့ ေက်ာက္စာတိုင္ ေနရာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

Correction : ပထမ ဓမဿမစျကတရား ေဟာျကားသည္ဟု မွားယြင္းစြာ ေရးသားမိသည္ကို အဘိဓမဿမာတရား ဟု ျပင္ဆင္ထားပါသည္။
Tags : Sankasya , Buddha , Knowledge

No comments: