Sunday, April 23, 2006

က်ြန္ေတာှနွင့္ အျခားေသာအရာမ်ား

က်ြန္ေတာှနွင့္ အျခားေသာအရာမ်ား


ေသတဿတာ ၅
က်ြန္ေတာှ့တြင္ ေသတဿတာတစ္လံုး ရွိသည္။ နွေျမာလို့ ဘာမွ သိမ္းဆည္း့မထားပါ။

က်ြန္ေတာှ့တြင္ ေသတဿတာတစ္လံုး ရွိသည္။ တစ္စံုတစ္ခု ထည့္ထားခဲ့မိျပီး ေပ်ာက္ရွသြားမွာ စိုးရိမ္ေသာေျကာင့္ အေသေသာ့ခတ္ ထားခဲ့သည္။ မည္သည့္အရာမ်ွ ထပ္ထည့္í မရေတာ့ပါ။ ထို့ေျကာင့္လည္း အရာမ်ားစြာ ထည့္သြင္းခြင့္ ဆံုးရွံုးခဲ့သည္။

က်ြန္ေတာှ့တြင္ ေသတဿတာတစ္လံုး ရွိသည္။ အထဲက အရာကို လူမ်ား မသိနိုင္ပါ။ က်ြန္ေတာှကလည္း မျပလိုပါ။

က်ြန္ေတာှ့တြင္ ေသတဿတာတစ္လံုး ရွိသည္။ ယံုျကည္သူမ်ား အပ္နွံေသာအခါ အဆင္ေျပေစရန္ က်ြန္ေတာှ ေသခ်ာ ျပင္ဆင္ထားပါသည္။

က်ြန္ေတာှ့တြင္ ေသတဿတာတစ္လံုး ရွိသည္။ တစ္စံုတစ္ရာကို ထည့္သိမ္းထားသင့္သလား၊ ထည့္မသိမ္းသင့္ဘူးလား၊ သူမ်ားေတြအတြက္ ထားလိုက္ရမွာလား က်ြန္ေတာှ မဆံုး ျဖတ္ရေသးပါ။

ေပတံ ၃
က်ြန္ေတာှ့တြင္ ေပတံ တစ္ေခ်ာင္း ရွိသည္။ အလယ္မွတ္မွာ သုညျဖစ္သည္။

က်ြန္ေတာှ့တြင္ ေပတံ တစ္ေခ်ာင္းရွိသည္။ လူတစ္ေယာက္ကို တိုင္းတာဖို့ေသာှလည္းေကာင္း ကိုယ့္ကိုကိုယ္ တိုင္းတာဖို့ေသာှလည္းေကာင္း ရြံရွာေသာေျကာင့္ တစ္ခါမွ မကိုင္တြယ္ခဲ့ပါ။

က်ြန္ေတာှ့တြင္ ေပတံ တစ္ေခ်ာင္းရွိသည္။ မ်ဉ္းေျဖာင့္ တစ္ေခ်ာင္းဆြဲဖို့ ေပတံသည္ မရွိမျဖစ္လိုေသာ အရာ တစ္ခု ျဖစ္ပါသလား။

နာရီ ၆
က်ြန္ေတာှ့တြင္ နာရီတစ္လံုး ရွိသည္။ အခ်ိန္လိုက္နာရေသာ အလုပ္ကို မုန္းတီးေသာေျကာင့္ ဓါတ္ခဲ ကုန္သြားေသာအခါ အသစ္မလဲ ျဖစ္ေတာ့ေပ။

က်ြန္ေတာှ့တြင္ နာရီတစ္လံုး ရွိသည္။ အခ်ိန္ မေနာက္က်ေစရန္ က်ြန္ေတာှ့ နာရီကို ပံုမွန္ထက္ ၁၀ မိနစ္ ျမန္ထားသည္။ သို့ေသာှလည္း ထိုသို့ ျမန္ထားသည္ကို သိေနေသာေျကာင့္ က်ြန္ေတာှ ထို၁၀ မိနစ္ကို အျမဲ လ်စ္လ်ူရွုဆဲ ျဖစ္သည္။

က်ြန္ေတာှ့တြင္ နာရီတစ္လံုး ရွိသည္။ အခ်ိန္တန္ဖိုး အေျကာင္း ေရးသားထားေသာ စာအုပ္ကို ဖတ္ေနရင္း လက္ထဲမွာ နာရီကို ျကည့္လိုက္မိေသာအခါ စက္ပ်က္ျပီး ရပ္ေနတာကို ေတြ့လိုက္ရသည္။

က်ြန္ေတာှ့တြင္ နာရီတစ္လံုး ရွိသည္။ အေရြ့ျမန္လြန္းေသာ အခ်ိန္ကို မုန္းေသာေျကာင့္ ပထမဆံုး စကဿကန့္ လက္တံေလးကို ျဖုတ္လိုက္သည္။ ဒုတိယ မိနစ္တံေလးကို ျဖုတ္လိုက္သည္။ တတိယ နာရီ လက္တံေလးကို ျဖုတ္ပစ္လိုက္သည္။ စိတ္ခ်မ္းသာသြားသလို ခံစားမိေနဆဲတြင္ ဒိုင္ခြက္မွ ရက္စြဲက တစ္ရက္သို့ ကူးသြားခဲ့သည္။ က်ြန္ေတာှ ထိုနာရီကို ထုခြဲ ဖ်က္ဆီး ပစ္သင့္ပါသလား။

က်ြန္ေတာ့တြင္ နာရီတစ္လံုး ရွိသည္။ အျခားေသာသူမ်ားနွင့္ ေတြ့ေသာအခါ သူတို့က မင္းပတ္ထားတာ ဘာနာရီလဲဟု အရင္စူးစမ္းျကသည္။ ထိုနာရီကို ပတ္ထားတာ ဘယ္လိုေကာင္လဲလို့ သင္တို့ စဉ္းစားဖူးပါသလား။

က်ြန္ေတာှ့တြင္ နာရီတစ္လံုး ရွိသည္။ ထိုနာရီထဲတြင္ အခ်ိန္ကာလ ၂၆ နွစ္၊ မ်က္ရည္စက္မ်ား၊ ေအာှဟစ္သံ၊ ရမက္၊ ေဒါသ၊ သည္းခံျခင္း၊ အတဿတ၊ က်ဉ္းျကပ္မွုမ်ား၊ သက္ျပင္းခ်သံတစ္ခ်ို့နဲ့ အသိပညာတစ္ခ်ို့ ရွိေနပါသည္။

ဂစ္တာ ၃
က်ြန္ေတာှ့တြင္ ဂစ္တာ တစ္လံုး ရွိသည္။ ဂစ္တာ ဆိုသည္မွာ ျကိုးမ်ား မညီညာေသာအခါ မုန္းတီးဖြယ္ရာ အသံမ်ား ထြက္ေပါှလာေစတတ္ေသာ တူရိယာ တစ္မ်ိုးလည္း ျဖစ္သည္။ ထို့ေျကာင့္ အသြင္မတူသူမ်ားနွင့္ မေပါင္းသင္းလိုျခင္း ဘာသာေဗဒကို ဂစ္တာတီးတတ္သူ၊ အနုပညာ အခံရွိသူမ်ား ဆက္စပ္ ေတြးေတာျပီး နားလည္ေပး နိုင္လိမ့္မည္ဟု ထင္မိပါသည္။

က်ြန္ေတာှ့တြင္ ဂစ္တာ တစ္လံုး ရွိသည္။ အသံေကာင္းကို နားဆင္လိုလ်ွင္ သစ္သားေကာင္း၊ တိက်ေသာ အတိုင္းအဆ၊ ေသသပ္ေသာ လက္ရာ၊ သံေခ်းတက္မေနေသာ ျကိုး အစရွိသည္တို့ လိုအပ္သလို ကိုယ္တိုင္ကလည္း လွပေသာ ဂီတကို တီးတတ္ဖို့ လိုလိမ့္မည္ဟု က်ြန္ေတာှ နားလည္ထားသည္။

က်ြန္ေတာှ့တြင္ ဂစ္တာ တစ္လံုး ရွိသည္။ သူသည္ က်ြန္ေတာှ့ကို ဒုကဿခမေပးပါ။ က်ြန္ေတာှ ဝမ္းနည္းေသာအခါ သူသည္ က်ြန္ေတာှ၏ တိုးတိုးေဖာှ ျဖစ္သည္။ က်ြန္ေတာှ ေပ်ာှရြွင္ေသာအခါ က်ြန္ေတာှ၏ စြန္ကေလး ျဖစ္သည္။ သူ့ကို က်ြန္ေတာှ ခ်စ္ပါသည္။

ဖိနပ္ ၁
က်ြန္ေတာှ့တြင္ ဖိနပ္ တစ္ရံ ရွိသည္။ ရူးသြပ္ေနေသာသူမ်ား ဖိနပ္စီးဖို့ သတိမရျကဟု ျကားဖူးပါသည္။ ထို့ေျကာင့္ လူေကာင္းလို့ က်ြန္ေတာှတို့ သတ္မွတ္သူမ်ားအားလံုး ကမဿဘာေျမျကီးနွင့္ တိုက္ရိုက္ထိေတြ့မွု နည္းပါးျပီး ေအာက္ေျခလြတ္တတ္ ျကပါသည္။

ကင္မရာ ၁
က်ြန္ေတာှ့တြင္ ကင္မရာ တစ္လံုး ရွိသည္။ ထိုကင္မရာကို အျဖစ္အပ်က္ တစ္ခ်ို့ မွတ္တမ္းတင္ဖို့လို့ က်ြန္ေတာှ ရည္ရြယ္ ခဲ့သည္။ သို့ေသာှ က်ြန္ေတာှ ဓါတ္ပံု တစ္ပံုကို ရိုက္လိုက္ မိစဉ္မွာပင္ ထိုအရာသည္ အတိတ္ ျဖစ္သြားခဲ့သည္။ က်ြန္ေတာှ လက္ရွိအရာမ်ားကို လိုက္ဖမ္းေနမိခဲ့သည္။ က်ြန္ေတာှ လိုက္ဖမ္းဦးမည္။ တစ္ေန့ေန့တြင္ေတာ့ တစ္စံုတစ္ခုကို က်ြန္ေတာှ့ကင္မရာေလးမွ ရိုက္ကူး နိုင္လိမ့္မည္ဟု ယံုျကည္မိပါသည္။

ခဲဖ်က္ ၂
က်ြန္ေတာှ့တြင္ ခဲဖ်က္ တစ္တံုး ရွိသည္။ အရာအားလံုး မဖ်က္ နိုင္ေတာင္မွ အျကည့္ရဆိုးေသာ အမွားမ်ားကို ေသသပ္စြာ ဖ်က္နိုင္ေအာင္ က်ြန္ေတာှ ျကိုးစားပါမည္။

က်ြန္ေတာှ့တြင္ ခဲဖ်က္ တစ္တံုး ရွိသည္။ လူဟာ ျဖစ္လာကတည္းက အျပစ္သားဟု ဘုရားသခင္ ဆိုသလို က်ြန္ေတာှ အမွားမလုပ္ရေသးခင္မွာပင္ ထိုခဲဖ်က္က ပါလာခဲ့သည္။ အေျကာင္းအက်ိုး ဆက္စပ္ နိယာမအရ က်ြန္ေတာှ့မွာ ခဲဖ်က္ ရွိေနေတာ့ တခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ က်ြန္ေတာှ အမွားတစ္ခုခု လုပ္မိမွာ အေသအခ်ာပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ပထမ အခ်က္ကို ျပန္လည္ ဖတ္ရွု ေစလိုပါသည္။

မွန္ ၃
က်ြန္ေတာှ့တြင္ မွန္တစ္ခ်ပ္ ရွိသည္။ အမွန္တရား၏ ေနာက္တြင္ ဘာရွိသလဲ ဆိုေသာ စကားကို ေဖြရွာေသာ အေနျဖင့္ မွန္ေနာက္က ျပဒါးေတြကို က်ြန္ေတာှ ဖ်က္ျကည့္လိုက္မိသည္။ က်ြန္ေတာှ ျမင္ေနခဲ့ေသာ က်ြန္ေတာှ ေပ်ာက္ကြယ္ သြားခဲ့သည္။ တကယ္ေတာ့ က်ြန္ေတာှ ရွိေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။

က်ြန္ေတာှ့တြင္ မွန္တစ္ခ်ပ္ ရွိသည္။ နွစ္ဖက္ျမင္ ျဖစ္သည္။ က်ြန္ေတာှက တစ္ဘက္မွ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ျမင္ေနရသလို၊ သူမကလည္း တစ္ဘက္မွ သူမကိုယ္သူမ ျမင္ေနရသည္။ တကယ္ေတာ့ က်ြန္ေတာှတို့ နွစ္ေယာက္ တစ္ေယာက္ကို တစ္ေယာက္ မေတြ့ျကေသးပါ။

က်ြန္ေတာှ့တြင္ မွန္တစ္ခ်ပ္ ရွိသည္။ ေျကမြသြားေသာ မွန္တစ္ခ်ပ္ကို ဘယ္လို ျပန္ဆက္ရင္ ေကာင္းမလဲ က်ြန္ေတာှ စဉ္းစားမိေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။

ေသာ့ ၂
က်ြန္ေတာ့တြင္ ေသာ့တစ္ေခ်ာင္း ရွိသည္။ တစ္ရက္ေသာ ညေနက ထိုေသာ့ေလးကို လမ္းတစ္ေနရာမွာ က်ြန္ေတာှ ေကာက္ရခဲ့သည္။ ေသာ့ခေလာက္ေပါင္း မ်ားစြာထဲမွ တစ္ခ်က္ထဲ လွည့္လိုက္ရံုမ်ွနွင့္ ဖ်တ္ခနဲ့ ပြင့္သြားမည့္ ေသာ့ခေလာက္ကို ေတြ့ဖို့ရာ မလြယ္ကူလွပါ။

က်ြန္ေတာှ့တြင္ ေသာ့တစ္ေခ်ာင္း ရွိသည္။ ထိုေသာ့ေလးျဖင့္ က်ြန္ေတာ့ဘဝ၏ အေရးျကီးေသာ အေျကာင္းအခ်က္ တခ်ို့ကို ဖြင့္ျကည့္နိုင္သည္။ ဖြင့္ျကည့္နိုင္သည္ ဆိုသည္မွာ အတင္း ဖြင့္ခိုင္းျခင္း မဟုတ္ပါ။ စပ္စုလိုသူမ်ား ကိုယ့္ဆနဿဒနွင့္ကိုယ္ ဖြင့္ျကည့္ျပီးလ်ွင္ ပါးစပ္ကို ပိတ္ထားဖို့ လိုပါလိမ့္မည္။ တျဖစ္ေတာက္ေတာက္ ေျပာျခင္းကို က်ြန္ေတာှ့ ေသာ့ကေလးက မုန္းတီးပါသည္။ ပရိုက္ေဗဆီ ဆိုေသာ စကားကိုလည္း နားလည္ထားဖို့ လိုပါလိမ့္မည္။

မီးအိမ္ ၁
က်ြန္ေတာှ့တြင္ မီးအိမ္ေလး တစ္လံုး ရွိသည္။ အလင္းေရာင္ ရလိုလ်ွင္ ေရနံဆီ ထည့္ေပးရပါလိမ့္မည္။ ေရထည့္ျပီး အလင္းေရာင္ရယူဖို့ဆိုတာ မျဖစ္နိုင္ပါ။ က်ြန္ေတာှ့ မီးအိမ္ကို ငွားရမ္းျပီး မီးထြန္းညွိလိုလ်ွင္ ေရနံဆီ ရွိဖို့ ပထမ လိုပါလိမ့္မည္။ ေရထည့္ျပီး မီးအိမ္ကို ဖ်က္ဆီးပစ္ဖို့ေတာ့ မျကိုးစား ျကပါနွင့္။

တူ ၁
က်ြန္ေတာှ့တြင္ တူတစ္လက္ ရွိသည္။ တူဆိုသည္မွာ အျခားေသာအရာမ်ားကို ထုနွက္ဖို့ဟု တယူသန္ မယူဆသင့္ပါ။ က်ြန္ေတာှ ျမတ္နိုးလို့ ဝယ္သိမ္းထားတာ ျဖစ္နိုင္တယ္လို့ေရာ မေတြးမိသင့္ဘူးလား။

ဇာတ္သိမ္း

ေသတဿတာေလး တစ္လံုးထဲတြင္ ဘယ္ေတာ့မွ မတီးျဖစ္ေတာ့ေသာ ဂစ္တာေလး တစ္လက္ကို ထည့္သိမ္းထားလိုက္သည္။ ထိုေသတဿတာေလးကို က်ြန္ေတာှ ပိုင္ဆိုင္ေသာ ေသာ့ေလးျဖင့္ ခတ္လိုက္သည္။ အခ်ိန္က ၂၀၀၅ ဟု က်ြန္ေတာှ့ နာရီေလးက ဆိုပါသည္။ အခန္းနံရံမွ မီးအိမ္ေလးက ခပ္ေဖ်ာ့ေဖ်ာ့ လင္းေနသည္။ က်ြန္ေတာ့ကိုယ္က်ြန္ေတာှ ျပဒါးျပယ္ မွန္ထဲမွာ ျကည့္ေနမိသည္။ တစ္ခါမွ တျခားေသာ အရာမ်ားကို မထုနွက္ခဲ့ဘူးေသာ တူျဖင့္ ခဲဖ်က္ေလး တစ္တံုးကိုလည္း ထုျပီး ေခ်မြ ပစ္လိုက္သည္။ တံခါးဝမွာ ဖိနပ္ေလး ရွိေနသည္။ က်ြန္ေတာှထြက္ခြာဖို့ အခ်ိန္က်ခဲ့ျပီ ျဖစ္သည္။ ေလာကေျမသားနွင့္ ထာဝစဉ္ ထိေတြ့ခ်င္သျဖင့္ ထိုဖိနပ္ေလးကို ထားခဲ့ျပီး က်ြန္ေတာှ ထြက္ခြာလာခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္ေလးမွာပင္ က်ြန္ေတာှ့ကို က်ြန္ေတာှ ေတြ့လိုက္သည္။ ထို့ေျကာင့္ ကင္မရာေလးကို ထုတ္ျပီး ကိ္ုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ဓါတ္ပံု ျပန္ရိုက္လိုက္သည္။ ထိုဖလင္ကို ဘယ္ေတာ့မွ က်ြန္ေတာှကူးျဖစ္မွာ မဟုတ္ပါ။


ညီလင္းဆက္


သစဿစာနီ၏ အျခားေသာ အရာမ်ားနွင့္လူ ဝတဿထုကို ဖတ္ျပီးခ်ိန္တြင္ ေရးသားခ်င္ခဲ့ေသာ အရာမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ထိုဝတဿထုကို ၂၀၀၀ ေလာက္က ဖတ္ခဲ့ရသည္။ ၂၀၀၆ တြင္ ဒီစာကို ေရးျဖစ္ပါသည္။

Tags : Essay , NLS

No comments: