Tuesday, April 18, 2006

ေရေပါှဆီ

ယေန့မွစ၍ မည္သည့္ ဖိုရမ္တြင္မွ ပါဝင္ေရးသားျခင္း မျပုေတာ့ဟု ဆံုးျဖတ္လိုက္သည္။ ျငင္းခုန္ရေသာ အလုပ္မ်ားကို အလြန္တရာ စက္ဆုပ္ သြား၍လည္း ျဖစ္သည္။ ဝါဒ မတူသူမ်ားကို မျမင္လို၍လည္း ျဖစ္သည္။ ထိုထိုေသာ ဖိုရမ္မ်ားမွ အက်ိုးတရား မ်ားစြာ ရသလို စိတ္ပ်က္ျခင္းမ်ားလည္း မ်ားစြာ ရသည္။ ထို့အတူ က်ြန္ေတာှ့ဘေလာှခ့္အားလည္း ပါဆင္နယ္လ္အျဖစ္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္ ဆံုးျဖတ္လိုက္သည္။ လာေရာက္ ဖတ္ရွုသူမ်ားကို ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ သို့ေသာှ က်ြန္ေတာှ့ ဘေလာှ့ခ္ေလးမွ အသိဉာဏ္ တိုးတက္ေစေသာ အရာမ်ား ေတြ့နိုင္သည္ဟု အာမ မခံပါ။ သူငယ္နွပ္စား အေတြးမ်ားကို ေတြ့ခဲ့လ်ွင္ ညီလင္းဆက္ကို သူငယ္နွပ္စားဟုသာ မွတ္သားျကပါ။ ျကီးျကီးက်ယ္က်ယ္ စကားမ်ားကို ေတြ့ခဲ့လ်ွင္ စိတ္ျကီးဝင္ေနသူဟု မွတ္ပါ။ ကိုယ္နွင့္ အယူအဆ မတူတာေတြ ေတြ့ခဲ့လ်ွင္ ဒံုးေဝးသူဟု မွတ္ပါ။ ကေပါက္တိ ကေပါက္ခ်ာ စာမ်ားကို ေတြ့လ်ွင္ စိတ္မနွံ့သူဟု မွတ္ပါ။ အားတိုင္းယားတိုင္း ေရးထားေသာ အက္ေဆးမ်ားေတြ့လ်ွင္ အခ်ိန္ပိုမ်ားစြာ ရွိတဲ့ေကာင္ဟု မွတ္ပါ။

အဆိုပါ က်ြန္ေတာှ ညီလင္းဆက္တြင္ အထင္ျကီးစရာ အကြက္ တစ္ကြက္မွ မရွိပါ။ ထို့ေျကာင့္ အထင္ျကီးစရာ မလိုပါ။ ေဝဖန္ရန္ မတန္သူဟုလည္း မွတ္ပါ။ ညာဘက္တြင္ ရွိေနေသာ Shout Box မွာ က်ြန္ေတာှနဲ့ ခင္မင္သူ သူငယ္ခ်င္းမ်ား Instant Messaging လုပ္နိုင္ရန္ ထည့္သြင္း ေပးထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ပိုစ့္မွာပါေသာ အခ်က္မ်ားကို မေက်လည္သူမ်ား ေဝဖန္လိုသူမ်ား Comment တြင္လည္းေကာင္း၊ တိုက္ရိုက္ေမးပို့၍ ေသာှလည္းေကာင္း ေဝဖန္နိုင္ပါသည္။ ေဝဖန္ခ်က္မ်ားကို ေျဖရွင္းလိမ့္မည္ လို့လည္း အာမ မခံပါ။ ထို့ေျကာင့္ အျမင္ကတ္လ်ွင္ လာမဖတ္တာ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ လာဖတ္ျပီး နြားစားျမံု့ ျပန္သလို တတြတ္တြတ္ ေျပာေနတာ နားခါးပါသည္။

ေဝဖန္လိုလ်ွင္ ပထမဆံုး ပညာအရည္အခ်င္း တိုင္းတာပါ။ ေမာင္ညီလင္းဆက္သည္ ပညာမာန္ တက္ပါသည္။ သူမ်ားေတြလို မာစတာေတြ ပီအိပ္ခ်္ဒီေတြ မျဖစ္ခဲ့ေသာှလည္း အလြန္တရာ တက္ပါသည္။ ပညာအဆင့္အတန္း မတူဘဲ ေဝဖန္လ်ွင္ ေယာမင္းျကီး၏ ျမင္းထိန္းငတာ ဝတဿထုကို သြားသြား သတိရမိသည္။ ဒုတိယ အေနျဖင့္ အေတြ့အျကံု တိုင္းတာပါ။ က်ြန္ေတာှ့ အသက္အရြယ္နွင့္ ေထာင္မွတပါး အျခားေသာ အရာအားလံုးကို ေတြ့ျမင္ သိရွိခဲ့ဖူးျပီး ျဖစ္ပါသည္။ အားလံုးကို စမ္းဖူးသည္။ မစမ္းဘူးပဲ စာေတြ့သိျမင္သူမ်ား က်ြန္ေတာှနဲ့ စကားေျပာရန္ မလိုပါ။ တတိယ Observation နွင့္ တိုင္းတာပါ။ က်ြန္ေတာှ့အသက္ ၂၆ တြင္ ကမဿဘာ့နိုင္ငံေပါင္း မ်ားစြာကို ေရာက္ခဲ့ဖူးျပီး ျဖစ္သည္။ (ျကြားသည္ဟု ထင္လိုထင္) ဝါသနာ ပါေသာေျကာင့္ ေရာက္ေလရာ အရပ္တြင္ အရာရာ စူးစမ္းဖူးသည္။ နိုင္ငံတစ္ခုအေျကာင္း သိရံုမ်ွနွင့္ က်ြန္ေတာှနွင့္ အပ္စပ္ဖို့ မျဖစ္နိုင္ပါ။ ထို့ေျကာင့္ က်ြန္ေတာှကဲ့သို့ အေမေက်ာှ ေဒြးေတာှ လြမ္းတတ္သူကို ဖာသိဖာသာ က်ဉ္ထားလိုက္ပါ။ ထိုမ်ွေလာက္ ဆိုလ်ွင္ ေမာင္ညီလင္းဆက္သည္ နားေအးပါးေအးနွင့္ လြန္စြာ တိတ္တိတ္ဆိတ္ဆိတ္ ေနျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ထိုသို့ တိတ္ဆိတ္ျခင္းကို လြန္စြာ နွစ္သက္ပါသည္။ ေက်းဇူး တင္ပါသည္။

ေရေပါှဆီ ဆိုသည္မွာ ျမန္မာစကားတြင္ ေတာှေတာှဆိုးပါသည္။ သို့ေသာှ က်ြန္ေတာှ ျမန္မာျပည္မွာ မဟုတ္ပါ။ နိုင္ငံတကာတြင္ ဆီသည္ ေရထက္ ေဈးျကီးတာကိုေတာ့ သတိျပုေစလိုပါသည္။ ထိုသို့ ေခါှမည္ဆိုလ်ွင္ လြန္စြာ ဝမ္းေျမာက္လိမ့္မည္ ျဖစ္ပါေျကာင္း။


Tags : Diary , Chaos

No comments: