Sunday, March 1, 2009

Review on Myanmar Unicode 5.1 & Suggestion

Review on Myanmar Unicode 5.1
& Suggestion


Myanmar Unicode 5.1 Reviewအသတ္ နွင့္ ေရွ့ထိုးကိစဿစ

ယူနီကုဒ္ ၅.၁ အထိ အသတ္နဲ့ ေရွ့ထိုးကို တန္ဖိုးအတူတူ ေပးထားတာ ေတြ့ရပါတယ္။ အသတ္နဲ့ ေရွ့ထိုးဟာ အခုမွသာ ခပ္ဆင္ဆင္ ျဖစ္ေနေပမယ့္ တကယ္က မတူပါဘူး။ ဒါ့အျပင္ အသံုးျပုမွုျခင္းလည္း မတူပါဘူး။ အသတ္ဟာ ဗ်ည္းတစ္လံုးရဲ့ အသံကို သတ္ပစ္လိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဗ်ည္းမွာ တြဲကပ္တဲ့ သရအသံကို သတ္ပစ္လိုက္တာ လို့လည္း ေျပာလို့ရတယ္။ ေရွ့ထိုးကေတာ့ အသံရွည္ ဆြဲရာမွာ အသံုးျပုတာပါ။ ေရွ့ထိုးဟာ သီးျခား တစ္လံုးထဲ မရပ္တည္နိုင္ပါဘူး။ တကယ္တမ္း သူက (ေ-ာှ) ေအာှသရပါ။ (ေ-ာ) သရမွာ သံရွည္ကို ျပခ်င္တဲ့အခါ သံေျပာင္းျပျဖစ္တဲ့ ဝစဿစနွစ္လံုးေပါက္ (:) ကပ္မလိုက္နိုင္တဲ့ အတြက္ ေရွ့ထိုးနဲ့ ျပတယ္လို့ ယူဆရပါတယ္။ ေရွ့ထိုးလို့ နာမည္ တပ္လိုက္တာကလည္း အသတ္နဲ့ မတူဘူးဆိုတာ ေျပာခ်င္လို့ ျဖစ္ပါတယ္။သဿသ (U+103F) နဲ့ (ဋဿဌ)

သဿသ (သျကီး) ဟာ (သ္+သ) ေပါင္းထားတဲ့ အကဿခရာပါ။ ေယဘုယ်အေနနဲ့ ပံုစံတူ အကဿခရာ နွစ္လံုး အဲဒီလို ေရွ့ေနာက္ တြဲဆက္လာရင္ အထပ္ ျဖစ္သြားတတ္ပါတယ္။ ဥပမာ (ဥကဿကဋဿဌ)။ သဿသကို ဒီေန့ေခတ္မွာလည္း အသံုးျပုေနဆဲမို့ ယူနီကုဒ္မွာ ထည့္သြင္းတာကို ဘာမွ မေျပာလိုေပမယ့္ သဿသ ကို ထည့္ထားျပီးေတာ့ (ဋဿဌ) ဆိုတာကိုေတာ့ ထည့္ထားတာ မေတြ့ရပါဘူး။ ဒီ (ဋဿဌ)ဟာလည္း အခုနက သဿသျကီးလိုပဲ ခ်ံု့ထားတဲ့ စာလံုးပါ။ ဋ္+ဌ=ဋဿဌ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေျကာင့္ ျဖုတ္မယ္ဆိုရင္ နွစ္ခုစလံုးျဖုတ္၊ ထည့္မယ္ဆိုရင္လည္း ဒါကိုေတာ့ ခ်န္ခဲ့တာ အဓိပဿပာယ္ မရွိပါဘူး။ေသးေသးတင္

ေသးေသးတင္ကို ဒီယူနီကုဒ္မွာ Various Sign ထဲထည့္ထားတာ ေတြ့ရပါတယ္။ ပညာေရး ဝန္ျကီးဌာနက ထုတ္ေဝတဲ့ ျမန္မာသဒဿဒါစာအုပ္ စာမ်က္နွာ ၂မွာ ေသးေသးတင္ကို သင္ရိုးသရနဲ့ သရသေကဿငတထဲ ထည့္ထားပါတယ္။ အေျခခံ သရထဲေတာ့ ထည့္မထားျပန္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ အခုေနာက္ဆံုးထုတ္ ျမန္မာအဘိဓာန္စာအုပ္ထဲမွာေတာ့ အံ (ေသးေသးတင္)ကို သရထဲ ထည့္ပါတယ္။ (စာ-ထ၊ ၅၀) အဲဒီမွာ အေျခခံသရကို အ၊ အာ၊ အိ၊ အီ၊ အု၊ အူ၊ ေအ၊ အဲ၊ ေအာ၊ ေအာှ၊ အံ၊ အို ဆိုျပီး သရ ၁၂လံုး ျပပါတယ္။ အဲဒီ အေျခခံ သရ ၁၂လံုးကိုမွ မူတည္ျပီး Tone Mark ေအာက္ျမစ္နဲ့၊ ဝိသဇဿဇနီ (း) ပြားျပီးလည္းေကာင္း၊ အသတ္ဗ်ည္းမ်ားနဲ့ အေရးပြား၍လည္းေကာင္း လိုအပ္သလို ခ်ဲ့ထြင္ အသံုးျပုနိုင္တယ္လို့ ဆိုပါတယ္။ ဒါေျကာင့္ ေသးေသးတင္ဟာ (အံ)သရ သာ ျဖစ္ရပါမယ္။ Various Sign ထဲထည့္ျပီး တျခား Tone Mark လို မထားသင့္ပါဘူး။ (ေသးေသးတင္ကို (မ္)နဲ့ သြားသြား တူခိုင္းေနတဲ့ ကိစဿစကလည္း ျမန္စာစာေပမွာ အျပတ္ရွင္းရွင္းလင္းလင္း လုပ္သင့္တဲ့ ကိစဿစတစ္ခုပါ) ကြန္ပ်ူတာစနစ္ကို တက္လွမ္းမယ္ဆိုရင္ ဟိုလိုလို ဒီလိုလိုေတြ လုပ္လို့မရပါဘူး။ အံု (အ ေသးေသးတင္ တစ္ေခ်ာင္းငင္) ဟာ အုမ္ (အ တစ္ေခ်ာင္းငင္ မသတ္) နဲ့ ကြဲျပားတာ ေတြ့နိုင္ပါတယ္။ ေနာက္ျပီးေတာ့ ျမန္မာစာလံုး တစ္လံုးတိုင္းရဲ့ အဆံုးစြန္ဟာ Diacritic (Tone Mark) လို့ ေျပာလို့ရပါတယ္။ တကယ္လို့ ေသးေသးတင္ကို Tone Mark လိုလို လုပ္မယ္ဆိုရင္ ေသးေသးတင္ တစ္ေခ်ာင္းငင္ဆိုတာ အဓိပဿပာယ္ မဲ့ပါလိမယ့္မယ္။ (ဟိုးတုန္းက နိဂဿဂဟိတ္ ( - ံ) ကို ဗ်ည္းထဲမွာ ထည့္ျကတယ္။ အဲဒီလို ဗ်ည္းထဲမွာ ထည့္ထားတဲ့အတြက္ သူ့ကို သရထဲမွာ ထည့္မတြက္ဘူး။ အဲဒါကို ဗ်ည္းကေန ထုတ္လိုက္တဲ့ေနာက္ပိုင္း အေျခခံ သရအေနနဲ့ သတ္မွတ္ခဲ့ျကတာ ျကာလွပါျပီ)

ျမန္မာ ယူနီကုဒ္မွာ (၎)ကို (၎) တစ္လံုးထဲ ခြဲေရးထားတာ ေတြ့ရပါတယ္။ ဒီ ၎ ျပသဿသနာဟာလည္း ဆရာျကီး ဦးေဖေမာင္တင္တို့ ေခတ္ကတည္းက အေတာှရွင္းယူခဲ့ရတဲ့ ျပသဿသနာ တစ္ခုပါ။ လည္းေကာင္းကို ခ်ံု့ေရးျကရာက အဲဒီ ၎ ျပသဿသနာ စလာတာပါပဲ။ ယူနီကုဒ္မွာ (၎)ဆိုတာကို (၎) နဲ့ (င္း) ဆိုျပီး ခြဲထားတာကေတာ့ လံုးဝ အဓိပဿပာယ္ မရွိဘူး ထင္ပါတယ္။ ဒါဆို (၎) အဲဒီ တစ္လံုးထဲကို ဘယ္လို အသံထြက္ရမလဲ ဆိုတာ ရွိလာပါျပီ။ ငသတ္ ဝစဿစေပါက္ မပါတဲ့အတြက္ (လည္းေကာ)လို့ ထြက္ရမွာလား။ ငသတ္ ဝစဿစေပါက္ ထည့္ပါမွ လည္းေကာင္းလို့ အသံျပည့္ ထြက္မွာလား။ (ေလးဂဏန္း) ဆိုရင္လည္း အသစ္သြင္းစရာ မလိုဘူး ထင္ပါတယ္။ ျဖစ္သင့္တာကေတာ့ အဲဒီ (၎) ကို (သဿသ)လို သီျခားအေရးရွိတဲ့ စာလံုးအေနနဲ့ ျပသင့္ပါတယ္။ (Unicode 4.1 မွာတုန္းက အခုလို မခြဲဘဲ တစ္လံုး အေနနဲ့ ထားရာက အခုက်မွ ခြဲထုတ္လိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္)

Myanmar Vowel Sign E Above

ဒီစာလံုးကို ယူနီကုဒ္မွာ (1035) Myanmar Vowel Sign E Above ဆိုျပီး ျပထားတယ္။ အဲဒီ စာလံုးကို သကဿကတဘာသာနဲ့ ေရးထားတဲ့ ရာဇမတဿတဏ္က်မ္းမွာ က်ြန္ေတာှ အမ်ားအျပား ေတြ့ဖူးပါတယ္။ အနီးစပ္ဆံုး ရွာျကည့္ခ်င္ရင္ေတာ့ ျမန္မာအဘိဓာန္ စာမ်က္နွာ (ထ) ဠ္ ဆိုတဲ့ ေနရာမွာ ျကည့္နိုင္ပါတယ္။ ျပုဗဿဗာသာဠ္ ဆိုတဲ့ စကားလံုးရဲ့ မူရင္း သကဿကတစာကို အဲဒီ သေဝထိုး အေပါှတင္ျပီး ေရးပါတယ္။ အဲဒါဟာ ျမန္မာစာလံုး မဟုတ္ပါဘူး။ သရဆိုေတာ့ သရအသစ္မ်ားလားဆိုျပီး မ်က္စိေတာင္ လည္သြားပါတယ္။ (ေရွ့ထိုး)ကို ေျပာခ်င္တာလားလို့လည္း ေတြးမိပါေသးတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း မဟုတ္ျပန္ဘူး။ တစ္ခ်ိန္က ရွိခဲ့ဖူးတယ္ ဆိုရင္ေတာင္ ေနာက္ပိုင္း လံုးဝမသံုးေတာ့တဲ့ အရာျကီးပါ။ ဘာျဖစ္လို့ ျမန္မာသရထဲ အတင္းထည့္ထားတယ္ ဆိုတာကို နားမလည္နိုင္ပါဘူး။ တကယ္လို့ အသံုးလိုတိုင္း ယူနီကုဒ္မွာ လိုက္ထည့္ေနမယ္ ဆိုရင္လည္း တျခားထည့္စရာေတြ အမ်ားျကီး တိုးလာပါလိမ့္မယ္။ 
ဦ ဆိုတဲ့ သရကို ယူနီကုဒ္တန္ဖိုး 1026 သီးျခားေပးထားတယ္။ ျပီးေတာ့ သူ့ေအာက္မွာ ဒါဟာ (ဥ)+(- ီ) နဲ့ အတူတူပါပဲလို့လည္း ေျပာထားေသးတယ္။ ဦဟာ သူ့တစ္လံုးထဲ သီးျခားရွိတဲ့ အျမင္ပံုစံပါ။ လံုးျကီးတင္ဆန္ခတ္နဲ့ ေပါင္းထားတာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ (Normalization လုပ္ခ်င္လို့ အတူတူပဲလို့ သတ္မွတ္ထားတာလားလို့လည္း ေတြးမိပါေသးတယ္) အသံထြက္တဲ့အခါ အူ ဆိုတဲ့ အသံကို ထြက္ပါတယ္။ 
ဒီသရကေတာ့ မကာရေလာပအေက်ာှ ခင္ျကီးေဖ်ာှ တီထြင္လိုက္လို့ ျဖစ္လာတာပါ။ ဒီတစ္လံုးထဲ မဟုတ္ပါဘူး။ (အို) သရကိုလည္း သူပဲ စတီထြင္ခဲ့တာပါ။ ဒါေပမယ့္ သူ့သရဟာ ၁၁လံုးပဲ ရွိတယ္။ ဘာျဖစ္လို့လဲ ဆိုေတာ့ (- ံ)ကို ဗ်ည္းထဲ သြားထည့္ထားလို့ပါ။ တကယ္ေတာ့ ဩသရကို (ေ-ာှ) ကပ္တယ္ဆိုတာ အဓိပဿပာယ္ကို မရွိပါဘူး။ ဘာျဖစ္လို့လည္းဆိုေတာ့ ဩ ကိုယ္နွိုက္က မွီခိုကင္းတဲ့သရ ျဖစ္ေနလို့ပါပဲ။ ျဖစ္နိုင္တာက ခင္ျကီးေဖ်ာှဟာ အသံထြက္အတြက္ (ေအာှ) သရကို ထည့္သြင္းခ်င္လို့ ဩ မွာ အနက္ထင္ေအာင္ ပူးျပလိုက္ပံု ရပါတယ္။ ဪ ဆိုတာ တကယ္ေတာ့ ျမန္မာမွုျပုရင္ ေအာှ နဲ့ အတူတူပါပဲ။ အထက္က (ဦ)မွာတုန္းက (ဥ)နဲ့(- ီ) ေပါင္းတာနဲ့ အတူတူပဲလို့ ျပေပမယ့္ ဒီ ဪက်ေတာ့ ဘာမွမေတြ့ရျပန္ဘူး။ အထက္ကလို သေဝထိုး+ဩ+ေရးခ်+ေရွ့ထိုး လာရင္ေရာ အတူတူပဲလို့ သတ္မွတ္မွာလား။ သ+ရရစ္ ဆိုရင္လည္း ဩနဲ့ အတူတူပဲလို့ သတ္မွတ္မွာလား။

တကယ္ဆို အဲဒီ သရေတြကို တစ္လံုးခ်င္းစီ အေနနဲ့ မျမင္သင့္ပါဘူး။ က+(ေအာသရ)=ေကာ၊ ခ+(ေအာသရ)=ေခါ ျဖစ္ပါတယ္။ သေဝထိုး+ဗ်ည္း+ေရးခ် လို့က်ြန္ေတာှ့ အျမင္အရဆို မသတ္မွတ္ခ်င္ပါဘူး။ တကယ္လို့ အထက္ကလို (ေ-ာ)(ေ-ာှ) ( -ို) (- ံု) အတြဲအေနနဲ့ ထားလိုက္မယ္ဆိုရင္ ျမန္မာအကဿခရာေတြဟာ ပိုလို့ အဓိပဿပာယ္ ရွိလာမယ္လို့ ထင္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ပိုျပီးလည္း လြယ္ကူလာပါလိမ့္မယ္။ အျကံျပုခ်က္

ေနာက္ဆံုး အျကံျပုခ်က္ကို ေရးခ်င္ပါတယ္။ ကုဒ္ေတြကို မွန္ကန္ပါတယ္ဆိုျပီး ပညာရွင္ေတြ လြယ္လြယ္နဲ့ လက္မွတ္ မထိုးသင့္ပါဘူး။ အျပန္ျပန္ အလွန္လွန္ စစ္ေဆးျပီးမွ လက္ခံသင့္ပါတယ္။ ျမန္မာယူနီကုဒ္ ၃နဲ့ ပတ္သက္ျပီး ေဒတာေတြ အမ်ားအျပား မရွိေသးပါဘူး။ ရွိရင္လည္း အလြယ္တကူ Convert လုပ္နိုင္တဲ့ အေျခအေနမွာ ရွိပါတယ္။ တခ်ို့ မွားေနတာေတြကို သိသိျကီးနဲ့ ပစ္မထားသင့္ပါဘူး။ လုပ္ျပီးသားျကီး ျဖစ္ေနလို့လည္း မျပင္ဘဲ မေနသင့္ပါဘူး။ ဒါဟာ တမ်ိုးသားလံုးနဲ့ သက္ဆိုင္တဲ့ ကိစဿစပါ။ ေနာင္ကာလျကာရွည္ နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အသံုးျပုျကရမယ့္ဟာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အလြန္ကို အေရးျကီးပါတယ္။ ျပီးေတာ့ အထက္ကပံုမွာလို ယူနီကုဒ္ဇယားဟာ အကဿခရာေတြဟာ ေရာေနပါတယ္။ ယူနီကုဒ္ စစလုပ္ခ်င္းတုန္းက ခ်န္ထားတဲ့ အကြက္ေတြကို လိုက္ျဖည့္ရင္း ေရာေထြးကုန္တာ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ဗမာ အကဿခရာေတြထဲ မြန္ေတြ၊ ရွမ္းေတြ၊ ကရင္ေတြ ေရာက္ေနတယ္။ တကယ္ဆို စနစ္တက် သူ့အစုနဲ့သူ ရွိသင့္ပါတယ္။ ဒါေျကာင့္မို့ အခ်ိန္မေနွာင္းခင္ လုပ္နိုင္တဲ့သူေတြ လုပ္နိုင္ျကေစဖို့ က်ြန္ေတာှအေနနဲ့ သိထားသမ်ွ၊ သံသယ ရွိေနတာ မွန္သမ်ွကို အျပုသေဘာနဲ့ အျကံျပု ေရးသားပါတယ္။ (ျမန္မာယူနီကုဒ္နဲ့ ဗမာစာေရာ၊ တိုင္းရင္းသားစာေတြနဲ့ပါ ေဒတာ အမ်ားျကီး မရွိေသးခင္မွာ စနစ္တက် သပ္သပ္ရပ္ရပ္ျဖစ္ေအာင္ ျပန္လည္ စီသင့္တယ္လို့ အေလးအနက္ တိုက္တြန္းပါတယ္)။ 

ကြန္ပ်ူတာသမားဟာ ဘယ္ေလာက္ ကြန္ပ်ူတာမွာ ေတာှေတာှ ျမန္မာစာကို သမရိုးက် သိရံုေလာက္နဲ့ ဒါကို လုပ္လို့ မရပါဘူး။ ျမန္မာစာ ပညာရွင္ အေနနဲ့လည္း ဘယ္ေလာက္ပဲ ျမန္မာစာကို ထံုးလိုေခ် ေရလိုေနွာက္ ကြန္ပ်ူတာရဲ့ လည္ပတ္ပံု၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ပံု သေဘာတရားေတြကို မသိရင္ ဒါကို လုပ္လို့ မရျပန္ဘူး။ အဲဒီနွစ္ခုကို ညီညီမ်ွမ်ွ ေပါင္းနိုင္မွ ကြန္ပ်ူတာမွာ ျမန္မာစာစနစ္ကို အက်ယ္တဝင့္ စနစ္က်က် အသံုးျပုနိုင္ပါလိမ့္မယ္။ ေနာက္ပိုင္း ဘာသာေဗဒ ပညာရွင္ေတြလည္း အေရးပါတဲ့ ကဏဿဍကေန ပါလာရပါဦးမယ္။ အေရးအျကီးဆံုး တစ္ခ်က္ပဲ ရွိတယ္။ အခ်င္းခ်င္းျကား ရွင္းရွင္းလင္းလင္းနဲ့ လိုအပ္တာကို နားလည္သေဘာေပါက္ေအာင္ ေျပာျပနိုင္ဖို့ အတြက္ကေတာ့ ကိုယ့္ဘက္က ဝမ္းစာျပည့္ေအာင္ ျပင္ဆင္ထားဖို့ လိုပါလိမ့္မယ္။ ကြန္ပ်ူတာေခတ္ပဲ ျမန္မာစာက နည္းပညာကို လိုက္နာရမွာေပါ့ ဆိုတဲ့ အိုင္ဒီယာမ်ိုး ေတြကိုေတာ့ က်ြန္ေတာှတို့ ရဲရဲျကီး ဆန့္က်င္ပစ္ရပါလိမ့္မယ္။ ေလးစားစြာ


ညီလင္းဆက္
01 March 2009မွတ္ခ်က္။ ဒီသံုးသပ္ခ်က္ထဲမွာ ဗမာစာ သီးသန့္ အပိုင္းကိုပဲ ထုတ္နွုတ္ေဝဖန္ အျကံျပုပါတယ္။ အျခားတိုင္းရင္းသား အကဿခရာေတြ မပါေသးပါဘူး။ အျကမ္းထြက္တဲ့ ယူနီကုဒ္ ၅.၂ မူျကမ္းမွာလည္း ထူျခားတဲ့ ျပင္ဆင္မွုေတြကို မေတြ့မိေသးပါဘူး။ ေနာက္ျပီးေတာ့ ယူနီကုဒ္ ၅.၁ စနစ္ တစ္ခုတည္း အေပါှမွာ အေျခခံထားတယ္ ဆိုတဲ့ ျမန္မာသရီး၊ မိုင္ျမန္မာ၊ ပရပိုဒ္၊ ပိေတာက္ စတာေတြဟာ တစ္ခုနဲ့ တစ္ခု ေျပာင္းရာမွာ တူေနရမယ့္အစား Rendering မတူတာေျကာင့္ တလြဲေတြ ထြက္လာတတ္တာကိုလည္း စနစ္တက် ျဖစ္ေစခ်င္ပါေသးတယ္။ သိပ္မျကာခင္မွာ ေဇာှဂ်ီ အသံုးျပုရျခင္းရဲ့ အားနည္းခ်က္ ေတြကိုလည္း သံုးသပ္ျကည့္ ပါဦးမယ္။ 

အထက္က ကိစဿစေတြမွာ က်ြန္ေတာှ့အယူအဆ မွားတယ္ဆိုရင္ ဘယ္လိုမွားတယ္ ဆိုတာကို တတ္က်ြမ္းသူ ဆရာမ်ားက အမွန္ျပင္ေပးပါလို့ ေတာင္းဆိုခ်င္ပါတယ္။ 


Download: This Article

One response to “Review on Myanmar Unicode 5.1 & Suggestion”

Kyawnaingsoe said...

Website ေတြနဲ႔ Android, ios စတဲ့ app ေတြမွာ ဘာလို႔ unicode standard font ေတြကို မသံုးဘဲ ေဇာ္ဂ်ီကုိပဲ သံုးေနၾကတာလဲ.။ developer ေတြအေနနဲ႔လဲ ယူနီကုတ္ေဖာင့္ေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳးလုပ္ေနၾကျပီး ဘာလို႔ centralized စနစ္ကို မသံုးၾကေသးတာလဲ. ေနာက္ထြက္လာတဲ့ os/android/ios ေတြမွာ ျမန္မာေဖာင့္ေတြ ပါလာတဲ့အခါ အဲဒါေတြမွာ သံုးတဲ့ ယူနီကုတ္ဟာ ေဇာ္ဂ်ီမဟုတ္တဲ့အတြက္ android ေတြဆို root လုပ္ရတယ္ ေဖာင့္ေျပာင္းေပးရတယ္. developer ေတြအေနနဲ႔ standard ယူနီကုတ္ကုိ သံုးၾကဖို႔ အၾကံျပဳလိုပါတယ္.။

 
© 2009 NYI LYNN SECK 18+ DEN. All Rights Reserved | Powered by Blogger
Design by psdvibe | Bloggerized By LawnyDesignz