Thursday, September 25, 2008

နွစ္ဆယ္ရာစု ျမန္မာစာေရးဆရာမ်ားနွင့္ စာစုစာရင္း (ပဿစမတြဲ)

ဒီေန့ အိုင္ဒီယာ မဂဿဂဇင္းတိုက္ကိုသြားရင္း သိမ္ျဖူလမ္းက ျပန္ဆက္ စာအုပ္အေရာင္းဆိုင္ ေရာက္ျဖစ္တယ္။ နွစ္ဆယ္ရာစု ျမန္မာစာေရးဆရာမ်ားနွင့္ စာစုစာရင္း ပဿစမတြဲ ထြက္ေနတာနဲ့ ဝမ္းပမ္းတသာ ဝယ္ခဲ့တယ္။ ၁၉ဂဝေနာက္ပိုင္း ထုတ္တဲ့ စာအုပ္ေတြထဲမွာ ေတာှေတာှမ်ားမ်ားက သိမ္းထားဖို့ မလိုေလာက္ေအာင္ကို ညံ့ဖ်င္းတယ္လို့ ေျပာလို့ရတယ္။ ဝယ္ျပီးသိမ္းရတဲ့ စာအုပ္ ဆိုရင္လည္း ျပန္ထုတ္တဲ့ စာအုပ္ေတြမ်ားတယ္။ သုေတသနနဲ့ ပတ္သတ္တာေတြ ျမန္မာစာေပနဲ့ ပတ္သတ္တာေတြဆိုရင္ ေတာှေတာ့ကို နည္းသြားတာ။ သမိုင္းဘက္မွာေတာ့ ဆရာတင္နိုင္တိုးတို့လို ေခတ္မီမီ စနစ္တက် ေရးတဲ့သူေတြ ေပါှလာလို့ ဝမ္းသာမိတယ္။ ဒီနွစ္နွစ္အတြင္း မွတ္မွတ္ထင္ထင္ ဂရုစိုက္ ဖတ္မွတ္မိတဲ့ စာေရးဆရာေတြက တင္နိုင္တိုး၊ ေမာင္သန္းေဆြ (ထားဝယ္)၊ ဦးေအာင္မြန္ (ျမတ္ဆုမြန္)၊ ဦးျမတ္ေက်ာှတို့ ျဖစ္ပါတယ္။ အေကာင္းဆံုး စာအုပ္စီးရီးကေတာ့ အထက္က က်ြန္ေတာှဝယ္ခဲ့တဲ့ ျပန္ဆက္ထုတ္ အတဿထုပဿပတဿတိေတြပါပဲ။ အခု ပဿစမတြဲမွာ စာေရးဆရာ ၈၉ဦးရဲ့ အတဿထုပဿပတဿတိေတြ ပါဝင္ပါတယ္။ ပထမတြဲကေန အခုအထိဆိုရင္ စုစုေပါင္း ၄၅ဝေလာက္ ရွိေနပါျပီ။ ေနာက္ထပ္အတြဲေတြလည္း ထြက္လာဦးမယ္လို့ ေမ်ွာှလင့္မိတယ္။နွစ္ဆယ္ရာစု ျမန္မာစာေရးဆရာမ်ားနွင့္ စာစုစာရင္း (ပဿစမတြဲ)
ျပန္ျကားေရးနွင့္ ျပည္သူ့ဆက္ဆံေရး ဦးစီးဌာန
၂၀၀၈၊ စက္တင္ဘာလ (ပထမအျကိမ္)
၂ဝဝဝက်ပ္
စာမူခြင့္ျပု - ၄၀၀၆၄၅၀၆၀၈


 1. ျကည္၊ ကို (ျပင္ဦးလြင္)
 2. သန္း၊ ကို (ျကည့္ျမင္တိုင္)
 3. ေက်ာှေစာဟန္
 4. ျကီးျကီးေစာ
 5. ျကည္ခင္ (လ်ွပ္စစ္ဓာတ္အား)
 6. ျကည္ျမ
 7. ခင္ဂြမ္းဂြိ
 8. ခင္သန့္စင္ (ေရးျမို့)
 9. စိန္ဝင္း၊ ဦး (ဂါးဒီးယန္း)
 10. စဝ္ထြန္းမွတ္ဝင္း
 11. ဏီဏီယဉ္
 12. ညိုညိုေလး (တကဿကသိုလ္ -)
 13. တင္စိန္ (ပထဝီဝင္)
 14. တင္သန္းဦး
 15. ျမင့္၊ ဆရာ (ဒါရိုက္တာ -)
 16. ဘခ်ို၊ ဦး (ဒီးဒုတ္ -)
 17. တင္ဦး (ေဒါက္တာ -)
 18. သာဆိုင္ (ေဒါက္တာ -)
 19. နိုင္ေဇာှ
 20. နန္ညြးန့္ေဆြ
 21. ပီေက်ာှဟန္
 22. ပီမိုးနင္း
 23. ျမင့္ေအာင္ (ပန္တ်ာ -)
 24. သန္းနြယ္ (ျပည္ -)
 25. ဗကို (ဗိုလ္ -)
 26. ကိုေလး (ဗိုလ္မွူးျကီး -)
 27. ဘသန္း (ဓမဿမိက -)
 28. မိုးျကည္ (ေမျမို့ -)
 29. မင္းဏီ
 30. မင္းရွင္ေနာင္
 31. မင္းေရြွမင္း (ေတာင္ကုတ္)
 32. မင္းေရြွမင္း (အင္းစိန္)
 33. မင္းသိဒဿဓိ
 34. မင္းသ်ွင္ေအာင္ (တြံေတး)
 35. ခိုင္မာ၊ ေမာင္
 36. စိုးထိုက္၊ ေမာင္ (သံုးဆယ္)
 37. မိုးယံ၊ ေမာင္
 38. မိုးသူ၊ ေမာင္
 39. ေမာင္ေမာင္ျဖူ
 40. ရင့္က်ူး၊ ေမာင္ (ေျမာင္းျမ)
 41. လေရာင္၊ ေမာင္
 42. လြန္းျကင္၊ ေမာင္
 43. လွိုင္ဝင္း၊ ေမာင္
 44. ဝင္းရည္၊ ေမာင္
 45. သာခ်ို၊ ေမာင္
 46. သာျပည့္၊ ေမာင္
 47. သုတ၊ ေမာင္
 48. ေသာှေမာှ၊ ေမာင္
 49. သိကဿခာ၊ ေမာင္
 50. သန္းေဆြ၊ ေမာင္ (ထားဝယ္)
 51. ဝင္းေဖ (မံုရြာ -)
 52. ခေခြး၊ မယ္
 53. မ်ိုးျမင့္ေဆြ
 54. ျမဇင္
 55. ျမမာလာ
 56. ျမလွိုင္
 57. ျမဝင္း (ဒသဿသန)
 58. ျမတ္ထန္
 59. မွတ္ေက်ာက္
 60. ရာေက်ာှ (ရဲေဘာှ -)
 61. ရဲရင့္တင့္ေဆြ
 62. ရြွန္းျမေအာင္
 63. ေလသူရဲတစ္ဦး
 64. လွိုင္သင္း
 65. တင္ျမ (သခင္ -)
 66. ဗစိန္ (သခင္ -)
 67. ေလးေမာင္ (သခင္ -)
 68. လြင္ (သခင္ -)
 69. လွကြန္း (သခင္ -)
 70. ရဲလြင္၊ ဦး (သင့္ဘဝ -)
 71. ေသာင္းေဝဦး
 72. သစဿစာနီ
 73. ေဖသြင္ (သန္လ်င္ -)
 74. ညိုမွိုင္း၊ ေမာင္ (သန္လ်င္ -)
 75. ေမာင္ေမာင္ဦး (သန္လ်င္ -)
 76. စိုးရင္ (သိပဿပံ -)
 77. စိုးလွ (သိပဿပံ -)
 78. ဆနဿဒာဓိက၊ အရွင္
 79. အေမ့သား
 80. တင္လွ၊ ဦး
 81. မင္းနိုင္၊ ဦး
 82. သန္းဦး၊ ဦး (ေရြွဥဩ)
 83. ဟန္ထြန္း၊ ဦး (အခြန္)
 84. အုန္း၊ ဦး
 85. ေအာင္ေကာင္း
 86. ေအာင္က်ည္ထြဏ္း
 87. ေအာင္ရဲနိုင္
 88. ေအာင္သင္း
 89. အုန္း၊ ေဒါှ (အမ္ေအ)


No response to “နွစ္ဆယ္ရာစု ျမန္မာစာေရးဆရာမ်ားနွင့္ စာစုစာရင္း (ပဿစမတြဲ)”

 
© 2009 NYI LYNN SECK 18+ DEN. All Rights Reserved | Powered by Blogger
Design by psdvibe | Bloggerized By LawnyDesignz