Sunday, August 12, 2007

First Myanmar- English Dictionaryမကဿခရာ မင္းသားျကီးသည္ ထိုစဉ္က အဂဿငလိပ္ စာေပ၌ ေခတ္စားသည့္ ဂ်ြန္ဆင္၏ အဂဿငလိပ္ အဘိဓာန္ကို အေခါက္ေခါက္ အခါခါ ေလ့လာသည္။ ယင္းသို့ ေလ့လာရာမွ အဂဿငလိပ္ျမန္မာ အဘိဓာန္တစ္ေစာင္ ျပုစုရေသာှ နိုင္ငံနွင့္ လူမ်ိုးအတြက္ အက်ိုးရွိေပအံ့ဟု ဆင္ျခင္မိရာသည္။ ထို့ေျကာင့္ သူ့ကို ေလာှဂရစ္သမ္ ဂဏန္းသခဿင်ာ သင္ေပးခဲ့ဖူးသည့္ အဂဿငလိပ္ ကုန္သည္ျကီး မစဿစတာ ခ်ားလိန္းနွင့္ တြဲဖက္လ်က္ အဂဿငလိပ္- ျမန္မာ အဘိဓာန္ကို တီထြင္ျပုစုေလသည္။ ျပုစုရာ၌ မစဿစတာလိန္းက ေရွးဦးစြာ အဂဿငလိပ္ အဘိဓာန္ကို ျမန္မာဘာသာ ျပန္ဆိုသည္။ ထို့ေနာက္ ျမန္မာဘာသာ ျပန္ဆိုခ်က္ကို မင္းသားျကီးက ေစ့စပ္ ေသခ်ာစြာ ျပင္ဆင္ တည္းျဖတ္ေပးသည္။ ယင္းအဘိဓာန္ကို ၁၈၃၃ ခုနွစ္တြင္ စတင္ ျကိုးပမ္း ျပုစုသည္။ ၁၈၄၁ခုနွစ္တြင္ ကာလကတဿတားျမို့ သာသနာျပု ပံုနွိပ္တိုက္၌ ပံုနွိပ္ ထုတ္ေဝနိုင္ခဲ့သည္။ အဘိဓာန္ အရြယ္မွာ ဒီမိုင္း ဆိုက္ျကီးျဖစ္၍ စာမ်က္နွာ ၄၈၆မ်က္နွာ အထူရွိသည္။ … ယင္းအဘိဓာန္ကို ပထအျကိမ္သာ ရိုက္နွိပ္ နိုင္ခဲ့သျဖင့္ ယခုအခါ အလြယ္တကူ ရွာေဖြ မေတြ့နိုင္ေတာ့ေပ။ သို့ရာတြင္ က်ြန္ေတာှ သိရသမ်ွ မပ်က္စီးဘဲ ျကြင္းက်န္ ေနေသးသည့္ ယင္းအဘိဓာန္ နွစ္အုပ္ကား ရွိေနေသးသည္။

ပထမျမန္မာမ်ား၊ မင္းယုေဝ၊ ရာျပည့္စာအုပ္တိုက္၊ ဒုတိယအျကိမ္ ၂၀၀၃၊ စာ- ၁၂။

ျမန္မာ ရာဇဝင္တြင္ မကဿခရာ မင္းသားျကီး နွစ္ပါး ရွိသည္ဟု သိရသည္။ အထက္ပါ အဂဿငလိပ္- ျမန္မာ အဘိဓာန္ကို စီစဉ္ခဲ့သူ မကဿခရာ မင္းသားျကီးမွာ ဘိုးေတာှ ဗဒံုမင္းတရားျကီး၏ ေျမာက္နန္းမိဖုရား သီရိမဟာ ရတနာေဒဝီမွ သကဿကရာဇ္ ၁၁၅၃ခုနွစ္တြင္ ဖြားျမင္ေသာ သားေတာှျဖစ္သည္။ မင္းရဲေက်ာှစြာဟူေသာ ဘြဲ့အမည္ျဖင့္ မကဿခရာျမို့၊ ဗန့္က်ီတိုက္နယ္မ်ားကို စားရသူ ျဖစ္သည္။ မယ္ေတာှမွာ ဘျကီးေတာှ မင္းတရားျကီး၏ မိဖုရားေခါင္ျကီးတြင္ ဖြားျမင္ေတာှမူသည့္ သမီးေတာှ ျဖစ္ေသာှေျကာင့္ မင္းသားျကီးသည္ မဟာဆီ မဟာေသြး နန္းရိုးဆက္ စစ္စစ္ ျဖစ္ေပသည္။

မင္းသားျကီးသည္ ရုပ္ရည္တင့္တယ္ ေသာှလည္း ေျခလက္တို့မွာ ေလျဖတ္ထားေသာေျကာင့္ မသန္စြမ္းေျကာင္း မွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။ သူသည္ အင္းဝသို့ ေရာက္ေနသည့္ အဂဿငလိပ္ ကုန္သည္ျကီး မစဿစတာ ေရာှဂ်ာထံမွ အဂဿငလိပ္စာကို သင္ယူခဲ့ျပီး အေနာက္တိုင္း ဝိဇဿဇာသိပဿပံ ဘာသာရပ္မ်ားကို အပတ္တကုတ္ ေလ့လာဆည္းပူး ခဲ့သည္။ ထိုသို့ ေလ့လာလိုက္စားရင္း အဂဿငလိပ္ စာေပ၏ က်ယ္ျပန့္ ေပါက္ေရာက္ပံုကို သတိမူမိေသာေျကာင့္ အဂဿငလိပ္- ျမန္မာ အဘိဓာန္တစ္အုပ္ကို ျပုစုရန္ စိတ္ထက္သန္ လာခဲ့ေလသည္။ ထို့ေျကာင့္ ရင္းနွီးစြဲရွိသူ မစဿစတာ ခ်ားလိန္းနွင့္ တိုင္ပင္ျပီး အဆိုပါ အဘိဓာန္က်မ္းကို စတင္စီရင္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ အဘိဓာန္နွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ မူပိုင္ခြင့္ အားလံုးကိုမူ ပူးတြဲျပုစုသူ မစဿစတာလိန္းသို့ လြွဲအပ္ထားခဲ့ေလသည္။ ထိုသို့ ျပုစုေနရာမွ ၁၈၃၇ ခုနွစ္တြင္ ျဖစ္ပြားေသာ သာယာဝတီမင္းသား၏ နန္းတြင္း ပုန္ကန္မွု ဇာတ္လမ္းမ်ားျကားတြင္ ထိုအဘိဓာန္မွာ ေျခရာေပ်ာက္ သြားခဲ့ရသည္။

အဆိုပါ အဘိဓာန္က်မ္းနွင့္ ပတ္သတ္၍ ၁၉၆၂ ခုနွစ္တြင္ ထုတ္ေဝေသာ ဆရာေမာင္သုတ၏ စာဆိုေတာှမ်ား အတဿထုပဿပတဿတိက်မ္းတြင္ အဆိုပါ အဘိဓာန္မွာ ပံုနွိပ္ျဖစ္ မနွိပ္ျဖစ္ မသိရဟု ဆိုထားေသာေျကာင့္ ထိုအခ်ိန္အထိ ျမန္မာျပည္တြင္ ထိုစာအုပ္ရွိသည္ကို မသိျကဟု တြက္ဆရသည္။ သို့ရာတြင္ ၁၉၆၈ တြင္ ထုတ္ေဝေသာ ဆရာမင္းယုေဝ၏ ပထမ ျမန္မာမ်ား စာအုပ္တြင္ ထိုအဘိဓာန္သည္ အေမရိကန္ ဝါရွင္တန္ျမို့ ကြန္ဂရက္ စာျကည့္တိုက္တြင္ တစ္အုပ္၊ ရန္ကုန္ျမို့ အမ်ိုးသား စာျကည့္တိုက္တြင္ တစ္အုပ္ရွိေနေျကာင္း ေဖာှျပထားရံုမ်ွမက မကဿခရာမင္းသားျကီး ကိုယ္တိုင္ေရးသားေသာ နိဒါန္းကိုပါ ေဖာှျပထားေသာေျကာင့္ အဆိုပါ အဖိုးတန္ အဘိဓာန္က်မ္းျကီးမွာ တိမ္ျမုပ္ေနရာမွ ျပန္လည္ ေပါှထြက္ လာခဲ့ေပသည္။

က်ြန္ေတာှသည္ ထိုအဘိဓာန္က်မ္းကို ဖတ္ရွုခ်င္ေသာေျကာင့္ ၂၀၀၄ခုနွစ္ေလာက္က အဆိုပါ စာအုပ္ကို အင္တာနက္မွတဆင့္ ရွာေဖြခဲ့ဖူးသည္။ ေနာက္ဆံုး စာျကည့္တိုက္တြင္ အဆိုပါစာအုပ္ရွိေျကာင္း သတင္းရသျဖင့္ ယင္းစာျကည့္တိုက္၏ အီးေမးလ္ကြန္ယက္မွတဆင့္ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းျကည့္ခဲ့သည္။ ကံေကာင္းလွစြာ ယင္းစာျကည့္တိုက္တြင္ တာဝန္က်ေနသူမွာ ျမန္မာ အမ်ိုးသမီးတစ္ဦး ျဖစ္ေနခဲ့ရာ အဆိုပါအဘိဓာန္ အေျကာင္းကို အေသးစိတ္ ျပန္ျကားေပးခဲ့သည္။ က်ြန္ေတာှက ထိုအဘိဓာန္ကို မည္ကဲ့သို့ ေလ့လာ ဖတ္ရွုနိုင္ေျကာင္း ေမးျမန္းရာ အီးဘြခ္ အေနျဖင့္ အခေပးျပီး ဝယ္ယူနိုင္ေျကာင္း သိခဲ့ရသည္။ ထို့ေနာက္တြင္မွ ဆရာမင္းယုေဝ၏ စာအုပ္အရ ျမန္မာျပည္တြင္လည္း အဆိုပါစာအုပ္ ရွိေနေျကာင္း သိခဲ့ရျပီး ဝယ္ယူမည့္ အစီအစဉ္ကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္ျပီး အမ်ိုးသား စာျကည့္တိုက္မွ စာအုပ္ကိုသာ ေလ့လာေတာ့မည္ဟု ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ သို့ရာတြင္ နိုင္ငံရပ္ျခားသို့ ေရာက္ေနေသာေျကာင့္ အဆိုပါ စာအုပ္နွင့္ အဆက္ျပတ္ခဲ့ ရျပန္သည္။

ျမန္မာျပည္သို့ ျပန္ေရာက္ျပီး စာအုပ္ေဟာင္းမ်ား လိုက္လာရွာေဖြ စုေဆာင္းရာမွ မေမ်ွာှလင့္ဘဲ လြန္ခဲ့ေသာ နွစ္ရက္သံုးရက္က အဆိုပါ စာအုပ္မူပြားကို အင္မတန္ ခ်ိုသာေသာ နွုန္းထားျဖင့္ ရခဲ့ေသာေျကာင့္ အလြန္ပင္ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ျဖစ္ခဲ့ရေပသည္။ ယင္းအဘိဓာန္ ျပုစုခဲ့သည္မွာ ယခု ၂၀၀၇ ကာလအထိဆိုလ်ွင္ နွစ္ေပါင္း ၁၆၆နွစ္ ရွိခဲ့ျပီ ျဖစ္သည္။ စာအုပ္ကို အိနဿဒိယနိုင္ငံ ကလကတဿတားျမို့ သာသနာျပု ပံုနွိပ္တိုက္တြင္ ရိုက္နွိပ္ခဲ့ျပီး၊ ျဗိတိသ်ွစာျကည့္တိုက္မွ ျဖန့္ခ်ီခဲ့သည္။ ယင္းအဘိဓာန္၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို မစဿစတာခ်ားလိန္း Charles Lane ကစုေဆာင္းခဲ့ျပီး မကဿခရာမင္းသားျကီးက ျမန္မာစာလံုးမ်ားကို တည္းျဖတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ စာအုပ္၏ အဖြင့္နိဒါန္းတြင္ မင္းသားျကီး၏ ဥေယ်ာဇဉ္ကို ေတြ့ရသည္။ စာအုပ္မွာ ဆရာမင္းယုေဝ၏ စာထဲမွာပါသလို စာမ်က္နွာ ၄၈၆ မဟုတ္ဘဲ ၄၆ဂမ်က္နွာသာ ျဖစ္သည္။ စာရိုက္သူ အမွားဟု ထင္မိသည္။ ယင္း အဘိဓာန္ကို ေလ့လာရာတြင္ ထိုေခတ္ကာလက အေျခအေနကို ခ်င့္ခ်ိန္ျပီး ေလ့လာခဲ့သည္။

အဘိဓာန္တြင္ စာလံုးေပါင္း အမွားအယြင္း မ်ားစြာ ေတြ့ရသည္။ ထိုေခတ္ ထိုကာလက ျမန္မာ သတ္ပံုက်မ္းမ်ား သတ္ညြွန္းက်မ္းမ်ား ထြက္ေပါှေနျပီ ျဖစ္သည္။ စက္တင္ပံုမနွိပ္မီ လက္ေရးစာမူကို မင္းသားျကီးနွင့္ ခ်ားလိန္းတို့ အထပ္ထပ္ အခါခါ စစ္ေဆးျကသည္ ဆိုေသာှလည္း သတ္ပံု အမွားမ်ားမွာ လက္ညွိုးထိုး မလြဲေအာင္ပင္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္တြင္ ပံုနွိပ္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ အိနဿဒိယတြင္ ပံုနွိပ္သည္ ဆိုေသာေျကာင့္ အမွားအယြင္း ျဖစ္ျခင္းမ်ိုးလည္း ျဖစ္နိုင္သည္။ ထိုပံုနွိပ္ရာသို့ စာျပုသူမ်ား လိုက္ပါ ျကီးျကပ္ခဲ့ျခင္း အေထာက္အထားမ်ားလည္း မေတြ့ရေသာေျကာင့္ ျပီးျပီးေရာ ရိုက္ေပးလိုက္ျခင္းလည္း ျဖစ္နိုင္သည္။ သို့တည္းမဟုတ္ တည္းျဖတ္သူ မကဿခရာ မင္းသားျကီး ကိုယ္၌က စာလံုးေပါင္း သတ္ပံုကို ဂရုမထား ေသာေျကာင့္လည္း ျဖစ္နိုင္ေပသည္။ သို့တည္းမဟုတ္ ျမန္မာအကဿခရာမ်ားကို မက်ြမ္းက်င္ေသာ နိုင္ငံျခားသား ပံုနွိပ္သူမ်ားေျကာင့္လည္း ျဖစ္နိုင္သည္။ မည္သို့ပင္ ဆိုေစကာမူ ထိုအရာမ်ားကို သည္းခံျပီး ေလ့လာမည္ဆိုလ်ွင္ေတာ့ အဆိုပါ အဘိဓာန္၏ ထူးျခားခ်က္မ်ားကို ေတြ့နိုင္ေပသည္။ ထိုအဘိဓာန္ထဲမွ အဓိပဿပာယ္ ေတာှေတာှမ်ားမ်ားမွာ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာပင္ ျဖစ္သည္။ ထိုအဘိဓာန္၏ ထူးျခားခ်က္မ်ားကို ေနာက္ပိုင္း တင္ျပပါဦးမည္။

No response to “First Myanmar- English Dictionary”

 
© 2009 NYI LYNN SECK 18+ DEN. All Rights Reserved | Powered by Blogger
Design by psdvibe | Bloggerized By LawnyDesignz