Thursday, June 21, 2007

Myanmar's Historical Map

စာအုပ္အညြွန္း

ျမန္မာ့သမိုင္းေျမပံုမ်ား

ေဒါက္တာသန္းထြန္း
ျမန္မာသမိုင္းအဖြဲ့နွစ္ငါးဆယ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္၊ ၂၀၀၅
အုပ္ေရ ၁၀၀၀
စာမူခြင့္ျပု (မပါ)
တန္ဖိုး ၄ဝဝဝက်ပ္


၂၀၀၅ခုနွစ္မွာ နွစ္ငါးဆယ္ျပည့္တဲ့ အထိမ္းအမွတ္အေနနဲ့ ထုတ္တဲ့ စာအုပ္ပါ။ မွတ္မွတ္ယယ စာအုပ္ဆိုင္တိုင္း မွာေတာင္ တင္တာ မေတြ့ခဲ့ပါဘူး။ ဒီစာအုပ္ဟာ အဖြင့္စကားကစျပီး ထူးျခားေကာင္းမြန္ပါတယ္။ ေျမပံုမ်ား ဆိုတဲ့အတိုင္း ျမန္မာ့သမိုင္းနဲ့ ပတ္သတ္တဲ့ ေျမပံုေတြခ်ည္း ပံုေျခာက္ဆယ္ ပါဝင္ပါတယ္။ အခ်ို့ ပံုေတြက တကဿကသိုလ္ပညာ ပေဒသာမွာ ဦးသိန္းေရးတဲ့ စာတမ္းေတြက ေျမပံုေတြကို တဆင့္ကူးယူျပီး ဒီစာအုပ္မွာ အသံုးျပုတယ္လို့ ဆရာျကီး ေရးထားတာ ဖတ္ရပါတယ္။

1. ျမန္မာနိုင္ငံ၏ေျမသားထုအေနအထား
2. သက္ဦးကပ္ေရွ့ပိုင္းျမန္မာနိုင္ငံ
3. ဆိုင္လူရီယန္ယုဂ္အတြင္းျမန္မာနိုင္ငံ
4. ပါမီယန္ယုဂ္အတြင္း ျမန္မာနိုင္ငံ
5. ဂ်ူရာဆစ္ယုဂ္အတြင္း ျမန္မာနိုင္ငံ
6. မိုင္အိုဆင္း အဏုယုဂ္အတြင္းျမန္မာနိုင္ငံ
7. ပလိုင္အိုဆင္း အဏုယုဂ္အတြင္း ျမန္မာနိုင္ငံ
8. ေက်ာက္ေခတ္သစ္နွင့္ေက်ာက္ေခတ္ေဟာင္းေဒသမ်ား
9. ျမန္မာနိုင္ငံေက်ာက္ေခတ္လူေနအရပ္မ်ား
10. အင္ဒိုခ်ိုင္းနားမွေက်ာက္ေခတ္ေနရာေဟာင္းသံုးခု
11. အနဝတဿတအိုင္မွ စီးထြက္လာသည့္ ျမစ္ျကီးေလးစင္း
12. မဇဿဈိမေဒသနယ္ပံု
13. ဗုဒဿဓနွစ္ ၂ဝဝေက်ာှမွ ၂ဝဝဝအတြင္း သာသနာပ်ံ့နွံ့ တည္ခဲ့ဖူးရာ ဗုဒဿဓသာသနိကေျမပံု
14. ဗုဒဿဓသာသနိကေျမပံု
15. သီဟိုဠ္က်ြန္းေျမပံု
16. ပေလာင္၊ ရိအန္၊ လဝ၊ ျမန္မာ၊ ထိုင္းတရုတ္တို့၏ မူလေဒသမ်ား
17. ဗိသဿသနိုးျမို့ေဟာင္းပံု
18. ဟန္လင္းျမို့
19. ျဂီေကြ့ျတျမို့
20. ျမန္မာအစ ေခတ္ေဟာင္းေျမပံု
21. ခရစ္နွစ္ ကိုးရာစု၊ ျမန္မာတို့၏ မူလအေျခစိုက္ ေဒသမ်ား
22. ေျမပံုဘုရား ေတြ့ရွိရာအရပ္
23. ပုဂံနယ္တဝိုက္ ေရွးေဟာင္း အေဆာက္အဦးမ်ားေျမပံု
24. မင္းနန္သူရွိ ေအဒီ၁၂၃၃တည္ အနနဿတသူေက်ာင္းတိုက္ပံုစံ
25. ခ်င္းတြင္းျမစ္အေနာက္ဘက္ကမ္းေယာနယ္
26. ဗန့္က်ီဆယ္တိုက္တည္ေနရာ
27. က်ိုင္းတံု ၃၂ျမို့
28. မဒမ ၃၂ျမို့
29. ကိုးရွမ္းျပည္
30. ရွမ္းကိုးဆယ့္ကိုးနယ္
31. ၁၁၀၃-၀၄ အင္းဝ ဟံသာဝတီ စစ္ပြဲျပပံုျကမ္း
32. ရာဇာဓိရာဇ္၏ စစ္ေရး ၁၃၆၄-၁၄၀၆
33. ရာဇာဓိရာဇ္၏ စစ္ေရး ၁၄၀၇-၁၄၂၁
34. တပင္ေရြွထီးစစ္ေရး ၁၅၃၁-၁၅၅၀
35. ေနာင္ရိုးတည္ေနရာမွန္းဆခ်က္
36. ဟံသာဝတီဆင္ျဖူရွင္စစ္ေရး ၁၅၅၀-၁၅၈၀
37. ဟံသာဝတီဆင္ျဖူရွင္ နိုင္ငံ၊ တိုင္း၊ ျပည္၊ ျမို့၊ ရြာမ်ား
38. ေညာင္ရမ္းမင္း၏စစ္ေရး ၁၅၆၇-၁၆၀၆
39. အေနာက္ဘက္လြန္မင္း၏ စစ္ေရး ၁၆၀၇-၁၆၂၃
40. သာလြန္မင္းနိုင္ငံဆက္ထိန္းပံု
41. ပင္းတလဲမင္း- တရုတ္အေရးေတာှပံု ၁၆၄၉-၁၆၆၁
42. ျမန္မာနိုင္ငံတိုင္းဆယ္တိုင္း
43. စစ္ကိုင္းတိုင္းအတြင္း ၁ရရာစုမွစျပီး စစ္သံု့ပန္းမ်ား ခ်ထားပံု
44. ကသည္းရန္ေျကာင့္ ခံတပ္တည္ရသည့္ ျမို့မ်ား
45. အင္းဝမင္းပိုင္နက္ေျမပံု
46. အေလာင္းမင္းတရားမေပါှမီ အင္းဝနွင့္ ဝန္းက်င္ေဒသမ်ား
47. အေလာင္းမင္းတရားစစ္ေရး ၁၇၅၂-၅၄
48. အေလာင္းမင္းတရားစစ္ေရး ၁၇၅၄-၅၇
49. အေလာင္းမင္းတရားစစ္ေရး ၁၇၅၇-၆၀
50. အယုဒဿဓယကို အေလာင္းမင္းတရား ဝန္းရံတိုက္ခိုက္ျခင္း
51. ေျမဒူးမင္း၏ ထိုင္း၊ ကသည္း၊ တရုတ္စစ္ေရး
52. ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ၁ဂရာစုေနွာင္းကာလတိုင္းမ်ား
53. ဗဒံုမင္း၏စစ္ေရး
54. အဂဿငလိပ္ျမန္မာ ပထမစစ္
55. သာယာဝတီမင္း ပုန္ကန္မွု အေရးအခင္း
56. မင္းတုန္းမင္း၏စစ္ေရး
57. မနဿတေလးမွသြယ္တန္းေသာ ဗန္းေမာှ၊ မိုးနဲ၊ ေျမထဲေရာက္ ေျကးနန္းလမ္းမ်ား
58. ျမန္မာအဂဿငလိပ္ ဒုတိယနွင့္ တတိယစစ္ပြဲ
59. သီေပါမင္းလက္ထက္ နိုင္ငံအေရွ့ေျမာက္ စစ္ေရး
60. ရွမ္းျပည္နယ္မ်ား


ရွမ္းကုန္းျပင္ျမင့္ဟာ အရင္ဆံုးေပါှတယ္။ ေနာက္ေတာ့ တနသဿငာရီ ကမ္းရိုးတန္း ေပါှတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ အနွစ္သန္းေပါင္း ၂ဝေက်ာှက ေရြွဘို၊ ကသာ စတဲ့ေဒသေတြဟာ ျမစ္ဝက်ြန္းေပါှ ျဖစ္ပါသတဲ့။ အဲဒီေနာက္ အရင္နွစ္ ငါးသန္းေလာက္က စျပီးမွ ဟသဿငာ ျမစ္ဝက်ြန္းေပါှ ေဒသဆိုတာ ျဖစ္လာတာပါ။ ရာဇဝင္ စာအုပ္ေတြမွာ ဘုရင္ေတြ စစ္ဆင္တာ ဖတ္ရေပမယ့္ မ်က္စိထဲ ရွင္းရွင္း မျမင္ခဲ့ရပါဘူး။ ဒီပံုေတြကို ျကည့္ျပီး ဖတ္ေတာ့မွ သူတို့ရဲ့ ဗ်ူဟာသေဘာတရား စစ္ဆင္မွုေတြကို နားလည္လာေတာ့တယ္။

ဒီစာအုပ္မ်ိုးဟာ အလြန္ရွားပါတယ္။ ေတြ့ရဖို့ မလြယ္ပါဘူး။ စာအုပ္ဟာ စာမူခြင့္ျပုခ်က္ မပါပါဘူး။ Legal အရြယ္အစားနဲ့ စာမ်က္နွာ ၁၂ဝေလာက္ ရွိပါတယ္။ အခ်ို့ပံုေတြကလည္း စိတ္မွန္းနဲ့ ဆြဲထားတာမ်ိုးပါ။ ဥပမာ အနဝတဿတအိုင္မွ စီးထြက္လာသည့္ ျမစ္ျကီးေလးစင္း ဆိုတဲ့ ပံုမ်ိုးပါ။ ပံုေတာှေတာှမ်ားမ်ားကေတာ့ သမိုင္းသုေတသန၊ ဘူမိေဗဒ အေထာက္အထားေတြကို ကိုးကားျပီး ဆြဲထားတဲ့ ပံုေတြပါ။ သမိုင္းကို စိတ္ဝင္စားသူတိုင္းအတြက္ ဒီစာအုပ္ဟာ အလြန္အဖိုးတန္ပါတယ္။ အထက္မွာ ေဖာှျပခဲ့တဲ့ ေျမပံုေခါင္းစဉ္ေတြကို ျကည့္တာနဲ့တင္ သိနိုင္ပါတယ္။ ၄၀၀၀ ဆိုတဲ့ တန္ဖိုးကေတာ့ မ်ားတယ္လို့ ဆိုနိုင္ေပမယ့္ ဒီဘာသာရပ္ကို ဝါသနာ ပါသူေတြကေတာ့ စာအုပ္ျမင္တာနဲ့ လံုးမမတံု့မဆိုင္းဘဲ ဝယ္ျဖစ္သြားမယ့္ စာအုပ္လို့ ဆိုခ်င္ပါတယ္။

ပူးတြဲဖတ္ရွုသင့္ေသာ စာအုပ္မ်ား

ဗိုလ္မွူးခ်ုပ္သန္းထြန္း ျမန္မာ့ဦးစြန္းျမန္မာ့ေမာှကြန္း
ေဒါက္တာသန္းထြန္း ျမန္မာ့သမိုင္းပံု
ဦးတိေလာက တိုင္းျကီးေသာဠကမဿဘာ့ေျမပံုက်မ္း
ေတာင္ေပါက္ဆရာေတာှ ဗုဒဿဓသာသနိကပထဝီဝင္က်မ္း
ရာဇာဓိရာဇ္အေရးေတာှပံုက်မ္း ေဒါက္တာနိုင္ပန္းလွ
ဦးေမာင္ေမာင္တင္ ကုန္းေဘာင္ဆက္ရာဇဝင္ေတာှျကီး ၃တြဲ
ျမန္မာမင္းမ်ားအေရးေတာှပံု ၆ေစာင္တြဲ
မွန္နန္းရာဇဝင္ ၃တြဲ

No response to “Myanmar's Historical Map”

 
© 2009 NYI LYNN SECK 18+ DEN. All Rights Reserved | Powered by Blogger
Design by psdvibe | Bloggerized By LawnyDesignz